Rejestr stosowanych norm

Wersja prezentacyjna Norm wycofanych: 56740 \ norm aktualnych: 31662 (364)
Logowanie
email:
has³o:
Segreguj normy według: > Najnowsze > ICS > Komitety > Sektory
Normy systemów zarządzania | Serwis prawny
przeszukaj "Ekoinfonet"
Sektor:

kategorie norm w grupie SCH, Sektor Chemii

2
Aceton techniczny 3
Acetylen rozpuszczony 1
Acetylen rozpuszczony techniczny 1
Advanced technical ceramics 1
Ałun chromowo-amonowy techniczny 1
Ałun chromowo-potasowy techniczny 1
Ałun glinowo-potasowy 1
Ałun glinowo-potasowy techniczny 1
Amoniak ciekły syntetyczny 3
Amunicja małokalibrowa 1
Amunicja myśliwska 2
Amunicja strzelecka 1
Analiza chemiczna 81
Analiza chemiczna powierzchni 3
Analiza granulometryczna 1
Analiza mydeł 1
Analiza sitowa 3
Anhydryt 4
Anilina techniczna 5
Antracen techniczny 1
Aparaty chemiczne 4
Arsenian wapnia do zwalczania szkodników roślin 1
Asfalty i lepiszcza asfaltowe 223
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza - Część 1: Metoda RTFOT 1
Asfalty i produkty asfaltowe 29
Atmosfery potencjalnie wybuchowe 1
Atmosfery wybuchowe 12
Azot sprężony techniczny 1
Azot techniczny sprężony 2
Azotan amonowy techniczny 1
Azotan barowy techniczny 1
Azotan potasowy 1
Azotan sodowy techniczny 1
Azotan srebra do celów fotograficznych 3
Azotan(III) sodu techniczny 1
Azotox pylisty 5 procentowy 1
Azotyn sodowy 1
Azotyn sodowy techniczny 1
¦rodki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) 1
Badania chemiczne 1
Badania korozyjne w sztucznych atmosferach 4
Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych 6
Badania nieniszczące połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych 1
Badania połączeń spajanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych 1
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych 8
Badanie klejów do wykładzin podłogowych 1
Badanie paliw stałych i ciekłych 3
Badanie połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych 3
Badanie smarów 1
Badanie spawanych i zgrzewanych połączeń w półproduktach z tworzyw termoplastycznych 1
Badanie środków smarowych 1
Badanie zdolności podtrzymywania palenia się cieczy 1
Bartyt 1
Barwa 2
Barwienie, barwniki, pigmenty i rozjaśniacze optyczne 1
Barwniki 37
Barwniki anionowe do skóry 10
Barwniki bezpośrednie 2
Barwniki bezpośrednie, kwasowe i kwasowo-chromowe 1
Barwniki i pigmenty 2
Barwniki i półprodukty do wyrobu barwników 1
Barwniki kadziowe 1
Barwniki kationowe do skóry 1
Barwniki kwasowe 2
Barwniki kwasowo-chromowe 2
Barwniki na półwełnę 1
Barwniki naftoelanowe 1
Barwniki siarkowe 2
Barwniki siarkowe nierozpuszczalne w wodzie 2
Barwniki siarkowe rozpuszczalne w wodzie 1
Barwniki spożywcze 13
Barwniki tłuszczowe 1
Barwniki utleniane do skór futerkowych 1
Barwniki zasadowe 1
Barwniki, pigmenty organiczne i preparaty barwiące 1
Baryt 32
Benzen techniczny 1
Beta-Naftol techniczny 3
Bezpieczeństwo chemiczne 1
Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch 2
Bezwodnik chromowy topiony techniczny 1
Bezwodnik ftalowy 2
Bezwodnik kwasu chromowego topiony techniczny 1
Bezwodnik kwasu ftalowego 1
Bezwodnik maleinowy techniczny 6
Bezwodnik octowy techniczny 2
Biel barowa (barytowa) (farba sucha) 1
Biel cynkowa 4
Biel cynkowa (farba sucha) 1
Biel ołowiana (Farba sucha) 1
Bikanol E-1 1
Biooleje z procesu szybkiej pirolizy do przemysłowych kotłów grzewczych 1
Bloki i wieczka ebonitowe do akumulatorów wagonowych 1
Bloki, wieczka, monowieczka i pokrywy ebonitowe do akumulatorów rozruchowych i motocyklowych 3
Błękit ultramarynowy 1
Błękit żelazowy 1
Błękit żelazowy (Błękit paryski) (Farba sucha) 1
Błony do zdjęć rentgenowskich 1
Błony fotograficzne zwojowe 40 i 60 3
Błony i papiery fotograficzne rentgenowskie 1
Brąz aluminiowy (Farba sucha) 1
Butanol fermentacyjny techniczny 1
Butanol-1 syntetyczny techniczny 3
Butle do gazów 3
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) 28
Chemia 2
Chemiczne badania i próby 17
Chemiczne badania i próby oznaczanie krzemu 1
Chemikalia do uzdatniania wody 1
Chemikalia do uzdatniania wody do basenów kąpielowych 2
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia 237
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia - 1
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach 6
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach kąpielowych 4
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich 27
Chlor ciekły 2
Chloran potasowy techniczny 1
Chloran potasu (do wyrobu materiałów wybuchowych) 1
Chlorek amonowy techniczny (salmiak) 1
Chlorek barowy techniczny 3
Chlorek cynkowy techniczny 1
Chlorek etylu techniczny skroplony 1
Chlorek metylenu techniczny 1
Chlorek potasowy 1
Chlorek wapniowy techniczny 2
Chlorek wapniowy topiony techniczny 1
Chlorobenzen techniczny 1
Chloroform techniczny 2
Chlorowcowane kauczuki izobutenowo-izoprenowe (BIIR i CIIR) 1
Chlorowodorek aniliny techniczny 1
Ciecze hydrauliczne 1
Ciecze hydrauliczne stosowane w systemach maszyn i urządzeń górniczych 2
Ciecze klarowne 6
Ciecze przezroczyste 4
Ciekłe produkty naftowe 5
Ciekłe produkty naftowe i gazy 2
Ciekłe przetwory naftowe 79
Ciekłe węglowodory 4
Ciekły wodór 1
Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej 5
Czerń anilinowa do znakowania tkanin bawełnianych 1
Czerń grafitowa (farba sucha) 1
Czerwień rtęciowa (cynober) (farba sucha) 1
Czerwień żelazowa 2
Czerwień żelazowa (Minia żelazowa) (Farba sucha) 1
Części gumowe hydraulicznych układów hamulcowych samochodowych 1
Czteroboran sodowy dziesięciowodny techniczny (Boraks) 2
Czterochloroetylen techniczny 1
Drewno i materiały drewnopochodne 1
Dwuchromian (VI) potasu techniczny 1
Dwuchromian (VI) sodu techniczny 1
Dwuchromian potasowy techniczny 2
Dwuchromian sodowy techniczny 1
Dwufenyloamina techniczna 1
Dwusiarczek węgla techniczny 1
Dwutlenek siarki ciekły techniczny 1
Dwutlenek węgla skroplony 1
Dwutlenek węgla skroplony do celów spożywczych 1
Dwutlenek węgla skroplony do celów spożywczych z koksu i fermentacji 1
Dwutlenek węgla techniczny skroplony 1
Dyspersja polimerów i kopolimerów octanu winylu 1
Dyspersje polimerów i kopolimerów 1
Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu 5
Dyspersje wodne polimerów i kopolimerów 2
Dywertery eksplozyjne 1
Ebonit 4
Elastomery termoplastyczne 3
Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate 5
Elastyczne materiały polimerowe komórkowe 1
Elastyczne tworzywa porowate 3
Elastyczne tworzywa sztuczne porowate 35
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych 3
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych-- Część 1: Terminy i definicje 1
Elektrody węglowe do reprodukcji 1
Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała 1
Emalie celulozowe 1
Emalie chlorokauczukowe 1
Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty spożywcze 1
Emalie epoksydowe chemoodporne 1
Emalie ftalowe karbamidowe i ftalowe poliuretanowe renowacyjne do samochodów 1
Emalie ftalowe karbamidowe schnące w piecu 1
Emalie ftalowe karbamidowe specjalne schnące w piecu w temperaturze (160+-5) stopni C 1
Emalie nitrocelulozowe ogólnego stosowania 1
Emalie ogólnego stosowania: olejne i syntetyczne (ftalowe) 1
Emalie olejne 1
Emalie olejne ogólnego stosowania 1
Emalie olejne wagonowe 1
Emalie olejne wagonowe do szlifowania 1
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 1
Emalie poliuretanowe 1
Emalie poliwinylowe 2
Emulsje kosmetyczne 1
Etanol jako komponent benzyn 26
Etanol jako komponent benzyn silnikowych 1
Etanol jako komponent benzyny 3
Etanol jako komponent benzyny silnikowej 27
Etanol jako komponent do produkcji benzyny 1
Eter etylowy techniczny 1
Eter fenylowy techniczny 1
Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 1
Farby akwarelowe szkolne 1
Farby alkidowe styrenowane do gruntowania 1
Farby chlorokauczukowe 1
Farby chlorokauczukowe do gruntowania 1
Farby do elewacji budynków 1
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 1
Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 1
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 2
Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków 1
Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 1
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 1
Farby epoksydowe grubopowłokowe 1
Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników 1
Farby graficzne 1
Farby i emalie termoodporne 1
Farby i lakiery 418
Farby i lakiery - 1
Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 1
Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane 1
Farby krzemianowo-cynkowe 1
Farby miniowe - olejne i ftalowe 1
Farby nawierzchniowe ogólnego stosowania olejne i alkidowe modyfikowane olejami 1
Farby nawierzchniowe ogólnego stosowania olejne i syntetyczne (ftalowe) 1
Farby okrętowe 1
Farby olejne 1
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 1
Farby olejne i alkidowe 1
Farby olejne podkładowe ogólnego stosowania 1
Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania 1
Farby poliuretanowe nawierzchniowe do zabawek 1
Farby poliwinylowe 1
Farby poliwinylowe do gruntowania 1
Farby proszkowe 15
Farby suche 5
Farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia schnące w piecu 1
Farby, lakiery i farby graficzne 3
Farby, lakiery i ich surowce 1
Farby, lakiery i produkty podobne 1
Farby, lakiery i substancje błonotwórcze 4
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne 3
Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów 2
Fenol techniczny 3
Fenol techniczny K 1
Fenol techniczny SA 1
Fenol techniczny SB 1
Fertilizers 6
Fizyczne i chemiczne badania materiałów forograficznych 1
Fluorek sodu techniczny 5
Fluorokrzemian sodowy techniczny 3
Folia kalandrowana konfekcyjna z uplastycznionego polichlorku winylu 1
Folia wiskozowa (Tomofan) 1
Folie i płyty z tworzyw sztucznych 1
Folie termoplastyczne osłonowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie 1
Folie z tworzyw sztucznych 18
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych 2
Formalina techniczna 3
Fosfor żółty techniczny 1
Fosforan dwuamonu 1
Fosforan dwusodowy 1
Fosforan dwusodowy techniczny 1
Fosforan dwusodu 1
Fosforan jednoamonowy techniczny 2
Fosforan jednoamonu 1
Fosforan jednosodowy 1
Fosforan jednosodowy techniczny 1
Fosforan jednosodu 1
Fosforan sodu 1
Fosforan trójsodowy 1
Fosforan trójsodowy techniczny 1
Fotochemikalia 1
Ftalan dwubutylowy techniczny 2
Ftalan dwuoktylowy techniczny 1
Ftalan dwuoktylu techniczny 2
Garbniki syntetyczne 11
Gazy 1
Gazy techniczne 11
Gliceryna destylowana 2
Gliceryna farmaceutyczna 1
Gliceryna surowa 1
Glikole etylenowe 1
Glikole polioksyetylenowe 1
Górnicze materiały wybuchowe 5
Górnicze pobudzacze wybuchowe 4
Górnicze środki strzałowe 2
Górnicze zapalniki elektryczne 10
Guma 196
Guma i elastomery termoplastyczne 2
Guma i kauczuk termoplastyczny 19
Guma i tworzywa sztuczne 2
Guma lub kauczuk termoplastyczny 1
Guma na artykuły techniczne 1
Guma na części pojazdów mechanicznych 1
Guma oznaczanie przyspieszonego starzenia metodą Geera 1
Guma przeznaczona na artykuły techniczne 62
Guma w pojazdach mechanicznych 1
Guma wulkanizowana lub termoplastyczna 1
Gumy i tworzywa sztuczne porowate 5
Hydrauliczne systemy przenoszenia energii 2
Hydrosulfit FA 1
Impregnaty ochronno-dekoracyjne 1
Izocyjaniany 2
Izocyjaniany modyfikowane 1
Jonity 16
Kalafonia sosnowa 5
Kanały eksplozyjne 1
Kaprolaktam 10
Karbid 5
Katalizatory 1
Kauczuk 1
Kauczuk butadienowo-styrenowy z polimeryzacji emulsyjnej 1
Kauczuk i mieszanki gumowe 1
Kauczuk Ker 8512 1
Kauczuk naturalny 5
Kauczuk naturalny (NR) 1
Kauczuk naturalny w belach 1
Kauczuk surowy, naturalny i syntetyczny 2
Kauczuk, mieszanki gumowe 1
Kauczuki 6
Kauczuki butadienowo-styrenowe 1
Kauczuki i lateksy 2
Kauczuki i lateksy butadienowo-styrenowe 1
Kauczuki i mieszanki gumowe 1
Kauczuki i mieszanki kauczukowe 1
Kauczuki syntetyczne 19
Kauczuki, mieszanki gumowe 2
Klasyfikacja i oznaczenie materiałów z tworzyw termoplastycznych do wytwarzania rur i kształtek do zastosowań ciśnieniowych 1
Klasyfikacja klejów niekonstrukcyjnych do łączenia drewna i tworzyw drzewnych 1
Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań niekonstrukcyjnych 1
Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do połączeń niekonstrukcyjnych 2
Klasyfikacja klejów termoutwardzalnych do drewna do zastosowań niekonstrukcyjnych 1
Klasyfikacja klejów termoutwardzalnych do drewna przeznaczonych do połączeń niekonstrukcyjnych 2
Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji 1
Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany 1
Klej kostny 2
Klej skórny 2
Kleje 168
Kleje do bezciśnieniowych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych 3
Kleje do drewna przeznaczone do połączeń niekonstrukcyjnych 2
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych 30
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych, inne niż fenolowe i aminowe 11
Kleje do metali 6
Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 2
Kleje do papieru i kartonu, opakowań i jednorazowych wyrobów higienicznych 8
Kleje do papieru i tektury, opakowań i jednorazowych wyrobów higienicznych 13
Kleje do płytek 33
Kleje do płytek ceramicznych 4
Kleje do połączeń konstrukcyjnych 32
Kleje do skóry i materiałów obuwniczych 22
Kleje do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem 2
Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych 7
Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do płynów pod ciśnieniem 1
Kleje do wykładzin podłogowych 2
Kleje do zastosowań konstrukcyjnych 2
Kleje fenolowe i aminowe do drewnianych konstrukcji nośnych 3
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek 1
Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych 2
Kleje ogólnego przeznaczenia do połączeń konstrukcyjnych 2
Kleje ogólnego zastosowania do połączeń konstrukcyjnych 1
Kleje rozpuszczalnikowe 1
Kolejnictwo 2
Kolorymetria 7
Kolorymetria analityczna 5
Kompozyty tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami ciągłymi 2
Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem 7
Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) 7
Kompozyty z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknami 5
Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1
Kosmetyki 41
Kreda nawozowa 1
Kreda techniczna 2
Kremy do golenia 1
Kriolit syntetyczny 2
Krzemiany sodu i potasu techniczne 6
Ksantogeniany do celów flotacyjnych 2
Ksylenole techniczne 1
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 1
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1
Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych 1
Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 1
Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur do przesyłania pod ciśnieniem wody do picia 1
Kształtki z termoplastycznych tworzyw sztucznych 1
Kształtki z tworzyw termoplastycznych 2
Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi 1
Kwas azotowy 1
Kwas azotowy techniczny 1
Kwas azotowy techniczny stężony 1
Kwas benzoesowy 1
Kwas benzoesowy techniczny 1
Kwas borowy techniczny 3
Kwas chlorosulfanowy techniczny 1
Kwas chlorosulfonowy techniczny 1
Kwas chlorowodorowy techniczny 1
Kwas fluorowodorowy 50 procentowy techniczny 1
Kwas fluorowodorowy techniczny 2
Kwas fosforowy techniczny 3
Kwas fosforowy techniczny (stosowany także do produktów spożywczych) 1
Kwas fosforowy techniczny 46 procentowy i 48 procentowy 1
Kwas H techniczny 1
Kwas mlekowy techniczny 50 procentowy 1
Kwas octowy techniczny 4
Kwas ortofosforowy(V) termiczny 1
Kwas siarkowy akumulatorowy 1
Kwas siarkowy techniczny 3
Kwas siarkowy(VI) ponitracyjny 1
Kwas solny dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego 1
Kwas solny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 1
Kwas solny techniczny 3
Kwasy tłuszczowe oleju talowego do farb i lakierów 2
Kwaśny pirofosforan sodowy spożywczy 1
Kwaśny siarczyn sodowy techniczny 1
Kwaśny węglan amonowy 2
Kwaśny węglan amonowy do celów spożywczych 1
Kwaśny węglan sodowy 2
Lakier do grzejników centralnego ogrzewania 1
Lakier olejny do robót wewnętrznych 1
Lakier olejny wodoodporny 1
Lakier pakowy z węgla kamiennego 1
Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy 1
Lakier poliuretanowy nawierzchniowy do łodzi 1
Lakiery 1
Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania 1
Lakiery epoksydowe 1
Lakiery nitrocelulozowe 2
Lakiery olejne 1
Lakiery olejne schnące na powietrzu 1
Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 1
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 1
Lateks kauczukowy 3
Lateks kauczuku naturalnego zatężany przez odwirowanie lub kremowanie 4
Lateks kauczuku naturalnego, zatężony 2
Lateks kauczuku nitrylowego 1
Lateksy kauczukowe 1
Lateksy kauczuków 1
Lateksy kauczuków butadienowo-styrenowych 1
Lateksy kauczuków nitrylowych 2
Lateksy kauczuków syntetycznych 10
Lekkie taśmy przenośnikowe 26
Lepik smołowy 1
Lepiszcza asfaltowe 1
Lepiszcza i produkty podobne otrzymywane ze smoły węglowej i paku 1
Lepiszcza na bazie smoły węglowej i paku oraz produkty pochodne 1
Lepkościomierze ze szklaną kapilarą do pomiaru lepkości kinematycznej 2
Liczbowe wyrażanie barw 1
Litopon 1
Lonty 1
Lonty detonujące 4
Lotne ciecze organiczne stosowane w przemyśle 2
Lotnictwo i kosmonautyka 20
Łączniki z twardego polichlorku winylu do rur kanalizacyjnych 1
Łączniki z twardego polichlorku winylu do rur na ciśnienia do 10 atn 1
Łopatka uniwersalna aluminiowa 1
Maszyny i urządzenia produkcyjne przemysłu gumowego 1
Maszyny rolnicze 1
Materiały barwiące do tworzyw sztucznych 4
Materiały elektroizolacyjne 1
Materiały opakowaniowe giętkie 1
Materiały porowate i proszkowe 1
Materiały rejestracyjne 1
Materiały światłoczułe fotograficzne chlorowcosrebrowe 1
Materiały światłoczułe fotograficzne półtonowe na podłożu przezroczystym 1
Materiały termoplastyczne do wytwarzania rur i kształtek do zastosowań ciśnieniowych 1
Materiały termoplastyczne na rury i kształtki do zastosowań ciśnieniowych 1
Materiały uzyskiwane z zużytych opon 3
Materiały węglowe do produkcji aluminium 3
Materiały węglowe stosowane do produkcji aluminium 19
Materiały wielowarstwowe giętkie 1
Materiały wybuchowe 49
Materiały wybuchowe dla obronności 1
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 82
Materiały wybuchowe do zastosowań cywilnych 2
Materiały wybuchowe małowrażliwe 1
Materiały wybuchowe miotające do amunicji handlowej 1
Materiały wybuchowe nitroglicerynowe plastyczne 1
Materiały z tworzyw sztucznych do kabli i rurociągów ułożonych w ziemi, ostrzegające wizualnie 1
Metale powlekane metodą ciągłą 82
Metanol rektyfikowany 1
Metanol techniczny 3
Metoda badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących 1
Metoda oceny stopnia zdyspergowania pigmentu lub sadzy w rurach, kształtkach i tworzywach poliolefinowych 1
Metoda oceny stopnia zdyspersowania pigmentu lub sadzy w rurach, kształtkach i tworzywach poliolefinowych 1
Metoda oznaczania stopnia zdyspergowania sadzy w rurach, kształtkach i mieszankach z poliolefin 1
Metoda poligonowego badania w celu oznaczania względnego działania zabezpieczającego środka ochrony drewna w kontakcie z ziemią 3
Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych 1
Metodologia oceny zagrożenia zapłonem nieelektrycznych urządzeń i składników przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1
Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących 5
Metody badań elastycznych tworzyw porowatych 10
Metody badań gumy w niskiej temperaturze 6
Metody badań hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących 3
Metody badań klejów do drewna przeznaczonych do zastosowań niekonstrukcyjnych 1
Metody badań lateksu kauczuku naturalnego 16
Metody badań soli fosforowych 26
Metody badań środków ochrony drewna 2
Metody badań taśm przenośnikowych 12
Metody badań wyrobów z węgli uszlachetnionych 17
Metody wyznaczania barw 1
Metodyka oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych do przestrzeni zagrożonych wybuchem 1
Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1
Mieszanina nitrująca 1
Mieszanka gumowa 3
Mieszanki gumowe 1
Mieszanki gumowe do badań 2
Mineralne oleje smarowe 1
Minia ołowiana 3
Minia ołowiana (Farba sucha) 1
Mydła 2
Mydła do prania 1
Mydła i detergenty 2
Mydło do prania 1
Mydło maziste (szare) 1
Nadchloran potasowy techniczny 1
Nadmanganian potasowy techniczny 2
Nadtlenek wodoru techniczny 1
Nadzędzia fryzjerskie 1
Naftalen techniczny 1
Naftoelan A 2
Naftoelany 1
Napędy pasowe 3
Narzędzia do robót ręcznych 1
Narzędzia fryzjerskie 1
Narzędzia gospodarskie 2
Narzędzia gospodarstwa domowego 31
Narzędzia rzemieślnicze 1
Nasycone żywice poliestrowe do poliuretanu 1
Nawierzchnia kolejowa 1
Nawozy 110
Nawozy ciekłe 2
Nawozy i środki kondycjonujące glebę 2
Nawozy i środki wapnujące 24
Nawozy o spowolnionym działaniu 1
Nawozy stałe 5
Nawozy stałe i środki wapnujące 2
Nawozy sztuczne 118
Nawozy sztuczne azotowe 2
Nawozy sztuczne ogrodnicze 14
Nawozy sztuczne stałe 1
Nawozy sztuczne wapniowe 26
Nawozy sztuczne wapniowo-magnezowe 16
Nawozy wolnodziałające 1
Niedoskonałości połączeń spawanych i zgrzewanych w termoplastycznych tworzywach sztucznych 1
Nieelektryczny sprzęt stosowany w przypadku atmosfer potencjalnie wybuchowych 1
Niejonowe środki powierzchniowo czynne 1
Nienasycone żywice poliestrowe 17
Nienasycone żywice poliestrowe nieutwardzone 2
Niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych 1
Niezgodności w złączach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych 1
Nigrozyny 2
Nitrocelulozy 5
Nitrochloroform techniczny 1
Nitroza 1
Nomenklatura produktów przemysłu chemicznego nieorganicznego 1
Nożyki do golenia 1
o-Tolnidyna techniczna 1
Ochra (Farba sucha) 1
Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich 2
Ochrona przeciwpożarowa 2
Ochrona przed korozją 5
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 2
Octan butylu techniczny 2
Octan etylu techniczny 2
Octan wapniowy techniczny 1
Odczynnik 2
Odczynniki 145
Odczynniki chemiczne 1
Odczynniki do analizy chemicznej 3
Odczynniki i substancje specjalnie czyste 6
Odczynniki organiczne 2
Ogólna metoda oznaczania zawartości krzemu 1
Ogólne metody badań pigmentów 1
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy 28
Ogólne metody badań wyrobów gumowych stosowanych w lecznictwie 3
Ogólne wprowadzenie dotyczące europejskich (lub CEN) metod badań środków ochrony drewna 1
Określanie barwy za pomocą skali jodowej 1
Określanie przebiegu spalania warstw pyłu 1
Określanie toksyczności gazów lub mieszanin gazowych 1
Określanie żrącego działania gazów lub mieszanin gazowych na tkanki 1
Oleina 1
Olej flotacyjny sosnowy 3
Olej lniany surowy i rafinowany oraz pokost lniany do farb i lakierów 2
Olej napędowy 2
Oleje do flotacji węgla kamiennego 1
Oleje na bazie smoły węglowej 1
Oleje napędowe 8
Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie 5
Oleje opałowe 2
Organiczne systemy powłokowe i wykładziny do antykorozyjnej ochrony aparatury i instalacji przemysłowych przed agresywnymi mediami 1
Organiczne systemy powłokowe i wykładziny do ochrony aparatury i instalacji przemysłowych przed korozją, powodowaną przez agresywne środowiska 11
Oznaczanie benzo(a)pirenu w węglowodorach parafinowych dla przemysłu kosmetycznego 1
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania 4
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym 3
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych w kontrolowanych warunkach kompostowania 1
Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu 14
Oznaczanie charakterystyk wybuchu chmur pyłowych 2
Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna) 1
Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim 1
Oznaczanie fenoli w wodach amoniakalnych zafenolowanych i odfenolowanych oraz w wodach ściekowych koksowniczych metodą spektrofotometrii UV/VIS 1
Oznaczanie gęstości (masy właściwej) gazów 1
Oznaczanie gęstości (masy właściwej) produktów chemicznych ciekłych 1
Oznaczanie gęstości nasypowej 1
Oznaczanie gęstości pozornej elastycznych materiałów komórkowych 1
Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych 1
Oznaczanie granic temperatury topnienia lub temperatury rozkładu substancji organicznych 2
Oznaczanie granic temperatury topnienia lub temperatury rozkładu substancji organicznych w kapilarze 1
Oznaczanie granic temperatury wrzenia jednorodnych substancji organicznych 1
Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par 3
Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par 1
Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par 1
Oznaczanie granicznej zawartości tlenu (LOC) w gazach i parach 1
Oznaczanie lepkości dynamicznej lepkościomierzem Hopplera 1
Oznaczanie lepkości kubkiem wypływowym, typ Forda 2
Oznaczanie lepkości wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą lepkościomierzy Rotothinner 1
Oznaczanie liczby zmydlenia 1
Oznaczanie liczby zmydlenia i zawartości tłuszczów w olejach 1
Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia 1
Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par 5
Oznaczanie maksymalnego czasu otwartego klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do połączeń niekonstrukcyjnych 1
Oznaczanie miedzi wymytej z powłok farb przeciwporostowych 1
Oznaczanie odporności gumy na starzenie w autoklawie tlenowym 1
Oznaczanie odporności gumy na starzenie według metody Geera 1
Oznaczanie odporności hydrolitycznej cieczy hydraulicznych 1
Oznaczanie palności/niepalności 1
Oznaczanie powierzchni właściwej ciał stałych przez adsorpcję gazu metodą BET 1
Oznaczanie pozostałości na sicie w wyrobach lakierowych i farbach graficznych 1
Oznaczanie przyczepności gumy do drutu 2
Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych 1
Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia 1
Oznaczanie stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego 1
Oznaczanie temperaturowych granic wybuchowości w cieczach palnych 1
Oznaczanie temperatury krystalizacji 1
Oznaczanie temperatury krystalizacji substancji organicznych 2
Oznaczanie temperatury krzepnienia substancji organicznych 1
Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par 2
Oznaczanie temperatury zapłonu 12
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia 1
Oznaczanie warunków prowadzących do samozapalenia pyłu w masie 1
Oznaczanie własności mechanicznych gumy przy statycznym i dynamicznym ściskaniu i ścinaniu na oscylografie typu Jerzley'a 1
Oznaczanie wody 1
Oznaczanie wskaźnika twardości elastycznych tworzyw porowatych 1
Oznaczanie wskaźnika twardości gumy piankowej 1
Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej metodą bębnową 1
Oznaczanie zapłonu i braku zapłonu 1
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu 2
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu 2
Oznaczanie zawartości ciał stałych w smarach plastycznych (wielkość cząstek powyżej 25 1
Oznaczanie zawartości fenylo-beta-naftyloaminy w kauczuku butadienowo-styrenowym metodą fotokolorymetryczną 1
Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 3
Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych 2
Oznaczanie zdolności podtrzymywania palenia się cieczy 2
Oznaczenie stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego 1
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podzas układania kabli i rurociągów podziemnych 1
Paliwa 2
Paliwa do pojazdów samochodowych 87
Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów 2
Paliwo wodorowe 1
Papier fotograficzny do zdjęć obrazowych 1
Papier fotograficzny dokumentowy i rejestracyjny 1
Papiery fotograficzne do zdjęć obrazowych 1
Papiery rejestracyjne 1
Para-nitroanilina techniczna 1
Pasy klinowe 20
Pasy pędne płaskie tkaninowo-gumowe 3
Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych 1
Personel spawający i zgrzewający tworzywa sztuczne 1
Personel spawający tworzywa sztuczne 2
Pestycydy 47
Petroleum products 2
Pierścienie gumowe do uszczelniania wałków obrotowych 1
Pierścienie gumowe uszczelniające wałków 1
Pierścienie uszczelniające wałków 1
Pigmenty 21
Pigmenty błękitu żelazowego 1
Pigmenty błyszczu żelaza do farb 1
Pigmenty ditlenku tytanu do farb 1
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna 2
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie 4
Pigmenty do druku i barwienia wyrobów włókienniczych 1
Pigmenty do farb graficznych 1
Pigmenty do farb wodnych 1
Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych 6
Pigmenty do garbarskich farb kryjących 1
Pigmenty do gumy 3
Pigmenty do tłoczyw termoutwardzalnych 1
Pigmenty do wyrobów lakierowych 25
Pigmenty do wyrobów włókienniczych 9
Pigmenty do wyrobów z polichlorku winylu 2
Pigmenty fo farb wodnych 1
Pigmenty funkcjonalne i wypełniacze do specjalnych zastosowań 2
Pigmenty i wypełniacze 25
Pigmenty i wypełniacze do wyrobów lakierowych 1
Pigmenty nieorganiczne do wyrobów lakierowych 2
Pigmenty organiczne 2
Pigmenty organiczne do farb graficznych 1
Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych 1
Pigmenty płytkowego tlenku żelaza do farb 1
Pigmenty pyłu cynkowego do farb 1
Pigmenty tlenku żelaza 2
Pigmenty ultramarynowe do farb 1
Pigmenty, barwniki i wypełniacze 2
Pigmenty, barwniki i wypełniacze --Terminologia 1
Pirofosforan dwusodu 1
Pirosiarczyn sodowy techniczny 1
Pirotechnika 5
Plastics 2
Plastics pipes and fittings for non-pressure applications 1
Plastics piping systems 1
Plastics piping systems for drainage, sewerage and water supply, pressure and non-pressure 1
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage 1
Plastyfikatory 2
Płyn Borygo do chłodnic samochodowych 1
Płyn do chłodnic samochodowych 1
Płyn do hamulców hydraulicznych samochodowych 1
Płyn do samochodowych hamulców hydraulicznych 1
Płyn etylowy 1
Płyny do hydraulicznych układów hamulcowych samochodów 1
Płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych 1
Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych 19
Płyta gumowa podeszwowa 1
Płyty fotograficzne 1
Płyty gumowe bez przekładek 1
Płyty niezwulkanizowane i wykładziny gumowe do aparatów i urządzeń przemysłowych 1
Płyty wytłaczane z polietylenu dużej gęstości (PE-HD) 1
Płyty wytłaczane z polipropylenu (PP) 1
Płyty wytłaczane z polistyrenu udarowego (PS-I) 1
Pobieranie próbek i metody badań lateksu kauczuku naturalnego 1
Pobieranie próbek nawozów stałych i środków wapnujących 1
Pobieranie próbek produktów gazowych 1
Pobieranie próbek światłoczułych materiałów fotograficznych do badań 1
Pochodne pirolizy węgla 2
Pochodne z pirolizy węgla 20
Podchloryn sodowy techniczny 1
Podkłady celulozowe ogólnego stosowania 1
Podkłady ftalowe karbamidowe ogólnego stosowania schnące w piecu 1
Podkłady ftalowe karbamidowe pod druk schnące w piecu w temperaturze (160 +- 5) stopni C 1
Podpałka Lofix 1
Podpałka prasowana Lofix 1
Podsiarczyn sodowy bezwodny techniczny 2
Podstawowe procesy inżynierii chemicznej 2
Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych 1
Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 4
Pojazdy drogowe 5
Pokost lniany 2
Pokost lniany do farby miniowo-ołowianej 1
Pokosty naturalne 1
Pokrycia lakierowe na podłożu żeliwa i stali 1
Poli(chlorek winylu) 28
Poliamidy 2
Polichlorek winylu 18
Polichlorek winylu emulsyjny 1
Polichlorek winylu twardy 3
Polichlorek winylu uplastyczniony 1
Poliestry nasycone do poliuretanów 1
Polietery do poliuretanów 5
Polietylen 6
Polietylen małej gęstości 6
Polietylen małej gęstości PE, FABS, 23-D022 1
Polietylen małej gęstości PE, FGAL, 18-D003 1
Polietylen małej gęstości PE, FGAN, 18-D003 1
Polietylen małej gęstości PE, FGAN, 23-D022 1
Polietylen małej gęstości PE, FGCX, 23-D006 1
Polietylen małej gęstości PE, FGCX, 23-D022 1
Polietylen małej gęstości PE, FGNX, 18-D003 1
Polietylen małej gęstości PE, FGNX, 23-D006 1
Polietylen małej gęstości PE, FGNX, 23-D022 1
Polietylen małej gęstości PE, FPGA, 18-T012 1
Polietylen małej gęstości PE, GGAN, 18-D003 1
Polietylen małej gęstości PE, GGCX, 23-D006 1
Polietylen małej gęstości PE, GGCX, 23-D022 1
Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 18-D003 1
Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 23-D006 1
Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 23-D022 1
Polietylen małej gęstości PE, HGNX, 18-D090 1
Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 14-D400 1
Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 23-D006 1
Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 23-D022 1
Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 14-D400 1
Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 18-D003 1
Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 18-D090 1
Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 23-D006 1
Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 23-D022 1
Polimery 1
Polimery i kopolimery chlorku winylu 2
Polimery i kopolimery styrenu 1
Polimery syntetyczne 1
Poliolefiny regenerowane 1
Polistyren 2
Polistyren K (modyfikowany) 1
Polistyren S (zwykły) 1
Polistyren spienialny 4
Polistyren udarowy (Owispol) 1
Polwinit do przewodów elektrycznych 1
Pomiar lepkości dynamicznej lepkościomierzem Hopplera 1
Pomoce biurowe 3
Pomoce szkolne 1
Porcelanowy sprzęt laboratoryjny 19
Potas 1
Potas żrący 1
Powietrze sprężone 3
Powłoki ochronne 1
Półprodukty organiczne 1
Procesy podstawowe inżynierii chemicznej 18
Prochy 1
Prochy bezdymne 3
Prochy czarne 4
Prochy nitrocelulozowe 2
Produkty biobazowe 9
Produkty chemiczne 6
Produkty chemiczne organiczne 5
Produkty chemiczne stosowane w przemyśle 5
Produkty chemii organicznej 13
Produkty ciekłe nieprzepuszczające wody stosowane pod zaprawy klejące do płytek ceramicznych 1
Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia 61
Produkty do uzdatniania wody w basenach pływackich 1
Produkty naftowe 2
Produkty naftowe i inne ciecze 1
Produkty nieorganiczne 63
Produkty organiczne 49
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów 2
Produkty stosowane do uzdatniania wody dla celów konsumpcyjnych 3
Produkty syntezy chemicznej 2
Produkty węgla uszlachetnionego 1
Produkty węglopochodne 164
Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych 2
Projektowanie wentylatorów stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1
Proszki do prania 9
Proszki do prania mydlane i mydlano-detergentowe 1
Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych 1
Przeciwutleniacze 1
Przedstawianie wyników analizy granulometrycznej 1
Przekładnie zębate 2
Przemysł naftowy 16
Przemysł naftowy i przetwory naftowe 3
Przemysłowe ciekłe środki smarowe 1
Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na elementy z ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej stali (system duplex) 1
Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej (systemy duplex) 1
Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej [systemy duplex] 1
Przemysłowe oleje hartownicze 1
Przerywacze płomienia 5
Przestrzenie zagrożone wybuchem 5
Przetwory naftowe 814
Przetwory naftowe - Paliwa lotnicze lekkie nieetylizowane - Warunki techniczne 1
Przetwory naftowe i inne ciecze 1
Przetwory naftowe i materiały asfaltowe 1
Przetwory naftowe i materiały podobne 1
Przetwory naftowe i oleje przepracowane 3
Przetwory naftowe i oleje zużyte 3
Przetwory naftowe i produkty pochodne 1
Przetwory naftowe i produkty podobne 47
Przetwory naftowe i produkty przetwarzania olejów i tłuszczów 2
Przetwory naftowe i produkty węglopochodne 1
Przetwory naftowe i rozpuszczalniki węglowodorowe 3
Przetwory naftowe i smarowe 2
Przetwory naftowe i środki smarowe 15
Przetwory naftowe i węglowodory 1
Przetwory naftowe oleje napędowe do silników okrętowych 1
Przetwory naftowe oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów 2
Przetwory naftowe, tłuszcze i pochodne olejów 1
Przetwory tłuszczowe 19
Przetwory tłuszczowe techniczne 1
Przewodnik do przeliczania gęstości biopaliw przeznaczonych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym 1
Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w sieciach podziemnych 1
Przewody elektryczne 1
Przewody z gumy do zasysania i tłoczenia oleju 3
Przewody z gumy i z tworzyw sztucznych 1
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów 105
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - 8
Przyrządy ostrzegawcze z tworzyw sztucznych z charakterystyką optyczną do podziemnych kabli i rurociągów 1
Przyspieszacze wulkanizacji 8
Rękawice gumowe 1
Rękawice medyczne jednorazowego użytku 2
Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi 1
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 1
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 1
Roboty malarskie farbami klejowymi 1
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi 1
Roboty malarskie farbami krzemianowymi 1
Roboty malarskie farbami wapiennymi 1
Roboty malarskie w budownictwie wyrobami lakierowymi 1
Ropa naftowa 11
Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe 3
Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe 6
Ropa naftowa i inne ciecze 1
Ropa naftowa i oleje opałowe 2
Ropa naftowa i produkty pochodne 3
Ropa naftowa i produkty podobne 16
Ropa naftowa i przetwory naftowe 11
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania 1
Rozcieńczalniki do ftalowych wyrobów lakierowych do celów specjalnych 1
Rozcieńczalniki do wyrobów celulozowych 1
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych do celów specjalnych 1
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych nitrocelulozowych 1
Rozpuszczalniki biobazowe 1
Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki lakiernicze 2
Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1
Rury i kształtki wykonane z usieciowanego polietylenu (PE-X) 2
Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 1
Rury i kształtki z poliolefin 1
Rury i kształtki z termoplastycznych tworzyw sztucznych 3
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 4
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych . Właściwości stosowanych materiałów wtórnych z PVC-U, PP i PE 1
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do zastosowań bezciśnieniowych 1
Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych 6
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 1
Rury kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polichlorku winylu 1
Rury polietylenowe 1
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 1
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 1
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 1
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 2
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)) 1
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 2
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesyłania pod ciśnieniem wody do picia 1
Rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody pitnej 1
Rury z poliolefin do przesyłania płynów 3
Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych 1
Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów 1
Rury z twardego polichlorku winylu 1
Rury z tworzyw sztucznych 5
Rury z tworzyw sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem 1
Rury z tworzyw termoplastycznych 20
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów 4
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów --Wymiary i tolerancja-- Część1: Szeregi metryczne 1
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem 1
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów 1
Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych 1
Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów 4
Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów 4
Sadza (farba sucha) 1
Sadza aktywna 1
Sadze aktywne kanałowe 1
Saletra amonowa 1
Saletra amonowa (do wyrobu materiałów wybuchowych) 1
Saletra potasowa 1
Saletra potasowa (do wyrobu materiałów wybuchowych) 1
Saletra sodowa (do wyrobu materiałów wybuchowych) 1
Schłodzone lekkie węglowodorowe ciecze 1
Sensytometria fotograficzna 2
Siarczan cynkowy techniczny 1
Siarczan metylo-para-aminofenolu (Metol) 1
Siarczan miedzi 1
Siarczan sodowy bezwodny techniczny 2
Siarczan talawy 1
Siarczan(VI) cynku techniczny 1
Siarczek sodowy techniczny 1
Siarczek sodowy topiony techniczny 1
Siarczek sodu techniczny 1
Siarczyn sodowy bezwodny techniczny 1
Siarka 5
Siarka dla przemysłu gumowego 1
Siarka granulowana 1
Siarka mielona 1
Siarka płatkowana 1
Siarka techniczna 2
Sita kontrolne 4
Sita kontrolne i analiza sitowa 1
Skroplone gazy węglowodorowe 18
Skroplone gazy węglowodorowe i lekkie węglowodory 1
Skroplone paliwa gazowe nienaftowe oraz oparte na schłodzonych węglowodorach 1
Słownictwo związków organicznych 3
Smoła dachowa 1
Smoła surowa i benzol surowy 2
Soda bezwodna 1
Soda bezwodna techniczna 2
Soda krystaliczna 1
Soda żrąca 1
Sole zasad naftoelanowych 1
Sól 5
Sól (chlorek sodowy) 42
Sól (Chlorek sodu) 2
Sól jadalna jodowana 1
Sól jadalna kamienna biała 1
Sól jadalna kamienna szara 1
Sól jadalna warzona 1
Sól pastewna 1
Sól przemysłowa 1
Sól przemysłowa rybacka 1
Spawanie tworzyw termoplastycznych 2
Spektralne metody analityczne 1
Spektrometria absorpcyjna cząsteczkowa 1
Spirytus posiarczynowy 2
Spoiwa spawalnicze do tworzyw termoplastycznych 1
Stabilizatory cynowoorganiczne do tworzyw sztucznych 1
Stomatologia 1
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów 32
Substancje błonotwórcze do wyrobów lakierowych 8
Superfosfat 1
Surowce dla przemysłu elektrodowego 1
Surowce fosforowe 1
Surowy i rafinowany olej lniany oraz pokost lniany do farb i lakierów 1
Sykatywy 1
Sykatywy do farb i lakierów 3
Symbole graficzne częściej stosowanych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego 1
Syntetyczne oleje lotnicze 1
Synteza chemiczna 2
System pomiarów dla przetworów naftowych 2
System pomiarów przetworów naftowych 4
Systemy izolowania wybuchu 2
Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów 3
Systemy ochrony przeciwwybuchowej 4
Systemy ochrony przez odciążenie wybuchu pyłu 1
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 52
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli 2
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej 1
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli 1
Systemy przewodowe z tworzyw termoplastycznych 3
Systemy przewodów rurowych 1
Systemy przewodów rurowych do ciśnieniowego lub bezciśnieniowego przesyłania wody 1
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody 1
Systemy przewodów rurowych i rur oslonowych z tworzyw sztucznych 1
Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych 1
Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych 13
Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw termoplastycznych 1
Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków 6
Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 71
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 6
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 4
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody 4
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzy 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej i bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociagów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 5
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody 25
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej 47
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej 3
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej 3
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli 10
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków 4
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 17
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej sanitarnej 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 14
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych 25
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 14
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 5
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią 5
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią 48
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 9
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 18
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej 3
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 9
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych 9
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci przesyłających gaz 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci przesyłających wodę 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych 10
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią 3
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych 12
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 4
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnętrz budynków 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwaniania i kanalizacji 1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 3
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych 5
Systemy rurociągowe do gazów medycznych 4
Systemy tłumienia wybuchu 2
Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu 2
Sześciometylenoczteroamina 1
Sześciometylenoczteroamina techniczna 1
Szkliwo sodowe 2
Szkło wodne potasowe 1
Szkło wodne sodowe 2
Sztuczne tworzywa porowate i gumy 1
Sztywne porowate tworzywa sztuczne 1
Sztywne tworzywa 1
Sztywne tworzywa sztuczne porowate 6
Środki barwiące do obuwia 1
Środki do prania i mycia 72
Środki do prania i mycia, wyroby chemii gospodarczej oraz wyroby kosmetyczne i perfumeryjne 1
Środki ochrony drewna 92
Środki ochrony drewna przed działaniem ognia 1
Środki ochrony roślin 13
Środki piorące 1
Środki pomocnicze dla włókiennictwa 1
Środki powierzchniowo czynne 86
Środki powierzchniowo czynne w postaci sproszkowanej 1
Środki smarowe 4
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne 1
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) 42
Środki wapnujące 20
Środki zapalające 1
Światłoczułe materiały fotograficzne dla poligrafii 3
Świece 2
Tablice przeliczeniowe dla przetworów naftowych 2
Taśmy bawełniano-gumowe płaskie do przenośników 1
Taśmy gumowe z linkami stalowymi do przenośników 1
Taśmy gumowe z linkami stalowymi do przenośników ogólnego przeznaczenia 2
Taśmy przenośnikowe 44
Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania 5
Taśmy przenośnikowe stosowane w instalacjach podziemnych 1
Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych 4
Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe 1
Taśmy przenośnikowe trudnopalne 2
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi 25
Taśmy przenośnikowe z rdzeniem tekstylnym 12
Taśmy samoprzylepne 32
Taśmy tkaninowo-gumowe do przenośników ogólnego przeznaczenia 2
Techniczna ceramika zaawansowana 152
Techniczny propan i butan 2
Technika strzałowa 1
Technologia chemiczna 1
Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych 1
Tekstylia 14
Terminologia procesu fluidyzacji 1
Terminologia przemysłu ekstrakcji i destylacji żywicy 1
Terminologia przemysłu rozkładowej (suchej) destylacji drewna 1
Terminologia tworzyw sztucznych 11
Termoplastyczne folie silosowe 1
Termoplastyczne tworzywa sztuczne wzmocnione do formowania 3
Termoutwardzalne tłoczywa wzmocnione 3
Terpentyna 2
Terpentyna (olejek terpentynowy) 2
Tiomocznik techniczny 2
Tiosiarczan sodowy krystaliczny techniczny 1
Tiuram 3
Tkaniny gumowane 1
Tlen ciekły 2
Tlen ciekły techniczny 1
Tlen sprężony 1
Tlen sprężony techniczny 1
Tlen techniczny sprężony 1
Tlenek ołowiu(II) (Glejta ołowiowa) 1
Tłoczywa sztuczne 1
Tłoczywa termoutwardzalne 39
Tłuszcze techniczne 31
Toluen 1
Toluen techniczny 3
Transportowy system jakości 3
Trizasadowy siarczan(VI) ołowiu(II) 1
Trójchloroetylen techniczny 4
Trójpolifosforan sodu 1
Trudnopalne ciecze hydrauliczne 2
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych 36
Tworzywa polichlorowinylowe 1
Tworzywa sztuczne 996
Tworzywa sztuczne (żywice poliestrowe) oraz farby i lakiery (substancje błonotwórcze) 1
Tworzywa sztuczne - Profile z poli(chlorku winylu) (PVC-U) 2
Tworzywa sztuczne - Termoplastyczne folie kiszonkarskie i rury stosowane w rolnictwie 1
Tworzywa sztuczne i ebonit 4
Tworzywa sztuczne i kauczuki 3
Tworzywa sztuczne porowate 13
Tworzywa sztuczne porowate i gumy 2
Tworzywa sztuczne sypkie 2
Tworzywa sztuczne sztywne porowate 3
Tworzywa sztuczne warstwowe 2
Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem 14
Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym 2
Tworzywa sztuczne z wzmocnieniem szklanym 1
Tworzywa sztuczne ze wzmocnieniem szklanym 1
Tworzywa termoplastyczne 2
Tworzywa termoutwardzalne 3
Tworzywa warstwowe 2
Ultramaryna 1
Umbra (Brunat umbrowy) (Farba sucha) 1
Urotropina techniczna 1
Urządzenia do badań gumy i tworzyw sztucznych 2
Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 15
Urządzenia odciążające wybuch 2
Urządzenia odporne na wybuch 3
Uszczelki gumowe do słoi typu Feniks 1
Uszczelki gumowe do słoi typu Wecka 1
Uszczelki gumowe stosowane w górnictwie 1
Uszczelnienia 1
Uszczelnienia elastomerowe 8
Uszczelnienia z elastomerów 15
Utrwalacze fotograficzne czarno-białe 2
Utwardzalne żywice do odlewania 2
Utwardzone nienasycone żywice poliestrowe 1
Wady spawanych i zgrzewanych połączeń w tworzywach termoplastycznych 1
Wapno chlorowane 1
Wartości charakterystyczne dotyczące spawanych konstrukcji z tworzyw termoplastycznych 1
Ważniejsze wielkości i jednostki używane w chemii fizycznej 1
Węgiel aktywny adsorpcyjny formowany 1
Węgiel aktywny formowany 2
Węgiel drzewny do wyrobu czarnych prochów 1
Węgiel drzewny zwykły 1
Węgiel drzewny zwykły z drewna liściastego 1
Węglan amonowy 1
Węglan baru techniczny 1
Węglan sodowy bezwodny 1
Węglan sodowy techniczny 13
Węglan sodu techniczny 2
Węglanowe i krzemianowe środki wapnujące 2
Węglanowe środki wapnujące 5
Węgle aktywne 15
Węgle aktywne odbarwiające 3
Węgle aktywowane odbarwiające 1
Węgle uszlachetnione 2
Węglowodory aromatyczne 7
Węże gumowe 51
Węże gumowe bez przekładek 1
Węże gumowe bez przekładek do urządzeń próżniowych 1
Węże gumowe dla nurków 1
Węże gumowe do aparatury ochrony roślin 1
Węże gumowe do benzyny i olejów o ciśnieniu roboczym do 16 kG/cm2 (1,6 MN/m2) 1
Węże gumowe do cieczy spożywczych 1
Węże gumowe do kwasów i zasad 1
Węże gumowe do pary 2
Węże gumowe do tlenu i acetylenu 2
Węże gumowe do wody 1
Węże gumowe do wody o ciśnieniu roboczym do 6 kG/cm2 (0,6 MN/m2) 1
Węże gumowe hamulcowe kolejowe 1
Węże gumowe hamulcowe taboru kolejowego 1
Węże gumowe hamulców taboru kolejowego 1
Węże gumowe hydrauliczne z wewnętrznym wzmocnieniem z drutu 1
Węże gumowe i tworzywowe 1
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych stosowane w górnictwie podziemnym 1
Węże gumowe ogrzewcze taboru kolejowego 1
Węże gumowe pneumatyczne o ciśnieniu roboczym do 10 kG/cm2 (1 MN/m2) 1
Węże gumowe spiralowane dla nurków 1
Węże gumowe ssawne pożarnicze 1
Węże gumowe ssące ze spiralą do benzyny i olejów mineralnych 1
Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym 2
Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do powietrznych układów przenoszących hamulców pojazdów samochodowych i przyczep 1
Węże gumowe ze spiralą wewnętrzną ssawne 1
Węże i przewody gumowe i z tworzyw sztucznych 1
Węże i przewody gumowe, metalowe lub tekstylne, do przesyłania wody 2
Węże i przewody gumowe, metalowe lub tekstylne, stosowane do pogłębiania 1
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego 3
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów 5
Węże i przewody z gumy 12
Węże i przewody z gumy do asfaltów i bitumów 3
Węże i przewody z gumy do bezwodnego amoniaku 1
Węże i przewody z gumy do cystern samochodowych dostarczających paliwa 1
Węże i przewody z gumy do dozowania paliw 1
Węże i przewody z gumy do naziemnego tankowania samolotów oraz do spuszczania z nich paliwa 2
Węże i przewody z gumy do oleju ssawne i tłoczne 1
Węże i przewody z gumy do paliw lotniczych 1
Węże i przewody z gumy do paliwa lotniczego 2
Węże i przewody z gumy do pary wodnej 1
Węże i przewody z gumy do pary wodnej nasyconej 3
Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) 4
Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego, LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) i gazu naturalnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) 1
Węże i przewody z gumy do przesyłania bezwodnego amoniaku 2
Węże i przewody z gumy do zasysania i tłoczenia wody 3
Węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych 1
Węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych do stosowania w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym 2
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych 20
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych --Terminologia 1
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych do instalacji dozujących paliwo 2
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych do instalacji dozujących paliwo z wewnętrznym odzyskiwaniem pary 2
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych, wzmocnione drutem 1
Węże i przewody z gumy i z tworzyw termoplastycznych do chemikaliów ciekłych lub gazowych 2
Węże i przewody z gumy i/lub tworzyw sztucznych do bezpowietrznego malowania natryskowego 1
Węże i przewody z gumy lub z tworzyw sztucznych 4
Węże i przewody z gumy lub z tworzyw sztucznych do instalacji dozujących paliwa 1
Węże i przewody z gumy przeznaczone do wierceń obrotowych i zastosowań przeciwwibracyjnych 1
Węże i przewody z gumy stosowane w palnikach na ropę 1
Węże i przewody z gumy stosowane w palnikach olejowych 3
Węże i przewody z gumy, i z tworzyw sztucznych 7
Węże i przewody z gumy, i z tworzyw sztucznych, wzmocnione drutem 1
Węże i przewody z gumy, i z tworzyw termoplastycznych, do chemikaliów ciekłych lub gazowych 1
Węże i przewody z gumy, i/lub z tworzyw sztucznych, do bezpowietrznego malowania natryskowego 1
Węże i przewody z tworzyw sztucznych 3
Węże i przewody z tworzyw sztucznych do zasysania i tłoczenia ciekłych przetworów naftowych pod niskim ciśnieniem 2
Węże i przewody z tworzyw sztucznych do zasysania i tłoczenia przy niskim ciśnieniu produktów ropopochodnych 1
Węże i przewody z tworzyw sztucznych ssawne i tłoczne niskociśnieniowe do ciekłych przetworów naftowych 1
Węże i przewody z tworzyw termoplastycznych, wielowarstwowe (niewulkanizowane), do przesyłania ciekłych gazów węglowodorowych i skroplonego gazu ziemnego 1
Węże i przewody z tworzyw termoplastycznych, wielowarstwowe (niewulkanizowane), do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów 1
Węże i rurki z gumy i z tworzyw sztucznych 8
Węże i rurki z gumy lub z tworzyw sztucznych 2
Węże tłoczone gumowe do benzyny, innych materiałów pędnych i olejów na ciśnienie robocze do 40 at 1
Węże z gumy 2
Węże z gumy do oprysków rolniczych 3
Węże z gumy do piaskowania 2
Węże z gumy do piaskowania i śrutowania 1
Węże z gumy do wody ssawne i tłoczne 1
Węże z gumy do zasysania i tłoczenia wody 1
Węże z gumy i tworzyw sztucznych 2
Węże z gumy i tworzyw termoplastycznych 1
Węże z gumy i z tworzyw sztucznych 21
Węże z gumy i z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania w przemyśle 1
Węże z gumy ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza 4
Węże z gumy ze wzmocnieniem tekstylnym do wody, ogólnego zastosowania 2
Węże z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) 1
Węże z tworzyw sztucznych 9
Węże z tworzyw sztucznych ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza 2
Węże z tworzyw sztucznych, ze wzmocnieniem tekstylnym do wody, ogólnego zastosowania 1
Węże z tworzyw termoplastycznych ze wzmocnieniem tekstylnym do wody, ogólnego zastosowania 2
Węże z uplastycznionego polichlorku winylu 1
Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli 4
Włazowe i niewłazowe studzienki z termoplastycznych tworzyw sztucznych 1
Woda amoniakalna techniczna 3
Woda amoniakalna techniczna z amoniaku syntetycznego 1
Woda oczyszczona farmaceutyczna 1
Woda stosowana w laboratoriach analitycznych 1
Woda utleniona techniczna 1
Wodorotlenek glinowy 2
Wodorotlenek potasowy techniczny 13
Wodorotlenek sodowy techniczny 35
Wodorotlenek sodu techniczny 4
Wodorowęglan sodu techniczny 1
Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 1
Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 1
Wodór techniczny sprężony 2
Wood-plastics composites (WPC) 3
Woski naftowe 2
Woski naftowe i petrolatum 1
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia 2
Wskaźniki 2
Wypełniacze do farb 23
Wyroby chemii gospodarczej 6
Wyroby do uzdatniania wody w basenach pływackich 1
Wyroby ebonitowe 1
Wyroby gumowe 18
Wyroby gumowe i ebonitowe 1
Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne 16
Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne 2
Wyroby lakierowe 138
Wyroby lakierowe chemoutwardzalne 3
Wyroby lakierowe epoksydowe 1
Wyroby lakierowe. Próba przyczepności powłok lakierowych 1
Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami 5
Wyroby perfumeryjno-kosmetyczne 1
Wyroby pirotechniczne 64
Wyroby pirotechniczne widowiskowe 41
Wyroby z twardego polichlorku winylu 1
Wyroby z tworzyw sztucznych 20
Wyroby z tworzyw sztucznych ostrzegające wizualnie do kabli i rurociągów podziemnych 1
Wyroby z tworzyw termoplastycznych 2
Wyroby z węgli uszlachetnionych 25
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne 2
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) 30
Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji 1
Wyznaczanie granicznych wartości wybuchu gazów i par 1
Wyznaczanie składu ziarnowego 1
Wyznaczanie stopnia ochrony przeciwsłonecznej UVA w kosmetykach z filtrem ochronnym - metoda in vitro 1
Wyższe alkohole tłuszczowe 5
Wzmocnione kompozyty tworzywowe 3
Wzmocnione kompozyty z tworzyw sztucznych 3
Wzorcowe mieszanki gumowe 13
Zagrożenie pożarem i wybuchem 17
Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji 2
Zalewy kablowe 1
Zapalniki elektryczne 10
Zapałki 2
Zaprawy do spoinowania płytek 22
Zasadowy disiarczan(VI) ołowiu(II) 1
Zasady naftoelanowe 1
Zasady pirydynowe 1
Zasady tworzenia handlowych nazw barwników syntetycznych 1
Zastępcza woda morska 1
Zawory klapowe izolujące wybuch 2
Zawory z tworzyw termoplastycznych 2
Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych 1
Ziemia krzemionkowa 1
Złączki przejściowe PE/metal oraz PP/metal do rur przesyłających płyny pod ciśnieniem 1
Złocień cynkowa (farba sucha) 1
Związki organiczne 1
Źródła światła stosowane w sensytometrii 8
Żelatyna fotograficzna 2
Żelazocyjanek potasowy techniczny 2
Żelazocyjanek sodowy techniczny 1
Żółcień chromowa 1
Żółcień chromowa (Farba sucha) 1
Żółcień cynkowa 1
Żółcień cynkowa zasadowa 1
Żółcień żelazowa 1
Żywica wysokostyrenowa Ker 9000 1
Żywice epoksydowe 23
Żywice epoksydowe nieutwardzone 2
Żywice fenolowe 1
Żywice fenolowe, aminowe i kondensacyjne 1
Żywice lakiernicze 2
Żywice syntetyczne 4

Sektor SCH, Sektor Chemii