zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:31:10) Dz.U. 1996 nr 1 poz. 3
43
WDU19960010003
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2021-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2018-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2016-11-11
2016-11-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r.

wygaśnięcie aktu
2014-11-10
2014-11-10
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2008-10-02
2008-10-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia źródeł finansowania i szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady Izb Rolniczych w I kadencji.

obowiązujący
1997-05-02
1997-05-02
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

uznany za uchylony
2006-11-21
2006-11-21
---- -- --
2008-08-16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie ciechanowskim.

uznany za uchylony
1998-04-23
1998-04-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie białostockim.

uznany za uchylony
1998-03-25
1998-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach częstochowskim i krakowskim.

uznany za uchylony
1997-05-27
1997-05-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie płockim.

uznany za uchylony
1997-05-14
1997-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie tarnobrzeskim.

uznany za uchylony
1997-04-05
1997-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach: siedleckim, skierniewickim i warszawskim.

uznany za uchylony
1997-03-26
1997-03-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie radomskim.

uznany za uchylony
1997-03-19
1997-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim.

uznany za uchylony
1997-03-05
1997-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim.

uznany za uchylony
1996-08-16
1996-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń do izb rolniczych w niektórych województwach.

uznany za uchylony
1996-08-16
1996-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie słupskim.

uznany za uchylony
1996-06-07
1996-06-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim.

uznany za uchylony
1996-05-28
1996-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim.

uznany za uchylony
1996-05-28
1996-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim.

uznany za uchylony
1996-05-28
1996-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach poznańskim i bialskopodlaskim.

uznany za uchylony
1996-04-30
1996-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2021-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2018-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2016-11-11
2016-11-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r.

wygaśnięcie aktu
2014-11-10
2014-11-10
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

obowiązujący
2008-10-02
2008-10-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

uznany za uchylony
2006-11-21
2006-11-21
---- -- --
2008-08-16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie ciechanowskim.

uznany za uchylony
1998-04-23
1998-04-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie białostockim.

uznany za uchylony
1998-03-25
1998-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach częstochowskim i krakowskim.

uznany za uchylony
1997-05-27
1997-05-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie płockim.

uznany za uchylony
1997-05-14
1997-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia źródeł finansowania i szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady Izb Rolniczych w I kadencji.

obowiązujący
1997-05-02
1997-05-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie tarnobrzeskim.

uznany za uchylony
1997-04-05
1997-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach: siedleckim, skierniewickim i warszawskim.

uznany za uchylony
1997-03-26
1997-03-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie radomskim.

uznany za uchylony
1997-03-19
1997-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim.

uznany za uchylony
1997-03-05
1997-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim.

uznany za uchylony
1996-08-16
1996-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń do izb rolniczych w niektórych województwach.

uznany za uchylony
1996-08-16
1996-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie słupskim.

uznany za uchylony
1996-06-07
1996-06-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim.

uznany za uchylony
1996-05-28
1996-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim.

uznany za uchylony
1996-05-28
1996-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim.

uznany za uchylony
1996-05-28
1996-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach poznańskim i bialskopodlaskim.

uznany za uchylony
1996-04-30
1996-04-30
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu