zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.


art. 52 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:41:36) Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34
66
WDU19930070034
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

obowiązujący
2021-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wzoru wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie i wzoru zgłoszenia o wpis do wykazu

obowiązujący
2021-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wzoru wykazu platform udostępniania wideo i wzoru zgłoszenia o wpis do wykazu

obowiązujący
2021-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2020-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2019-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

obowiązujący
2018-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2018-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów

obowiązujący
2017-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

obowiązujący
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

obowiązujący
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

obowiązujący
2016-07-05
2016-07-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

obowiązujący
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

obowiązujący
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt objęty tekstem jednolitym
2013-01-26
2013-01-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

obowiązujący
2012-12-07
2012-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym
2012-12-07
2012-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt objęty tekstem jednolitym
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-03-21
2012-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

akt objęty tekstem jednolitym
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

akt objęty tekstem jednolitym
2011-08-28
2011-08-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

obowiązujący
2011-08-18
2011-08-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie

obowiązujący
2011-07-15
2011-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt posiada tekst jednolity
2011-08-06
2011-08-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

obowiązujący
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

akt posiada tekst jednolity
2011-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

obowiązujący
2011-05-23
2011-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

akt objęty tekstem jednolitym
2011-04-28
2011-04-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2010-07-15
2010-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2010-03-29
2010-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2009-09-25
2009-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

obowiązujący
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2009-05-19
2009-05-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2008-05-30
2008-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

akt posiada tekst jednolity
2005-08-15
2005-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń

obowiązujący
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt posiada tekst jednolity
2003-05-05
2003-05-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

obowiązujący
2003-03-14
2003-03-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.

akt posiada tekst jednolity
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe.

obowiązujący
1996-10-01
1996-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu inwentaryzacji mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", zasad podziału i przekazywania tego mienia oraz trybu rozpoznawania spraw spornych.

obowiązujący
1993-03-31
1993-03-31
---- -- --
---- -- --
1
WMP20190000976

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2019-11-25 05:27:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000877

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:27:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000881

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:27:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000882

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:27:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000883

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:27:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000899

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:27:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000900

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:27:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000917

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:27:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000855

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2020 r.

na dzie? 2019-11-25 05:27:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000863

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2020 r.

na dzie? 2019-11-25 05:27:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000438

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000439

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000440

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000441

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000442

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000443

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000444

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000418

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000419

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000426

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000365

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000366

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000331

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000344

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000345

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000209

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 lutego 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2019-11-25 05:36:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000589

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2020-01-08 14:35:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii
Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09
Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2004 r. sygn. akt K 2/03
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 26/00.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim.
Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
2016-01-08

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu

uznany za uchylony
2013-06-18
2013-03-18
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
2016-01-08

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-07-05

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

uchylony
2012-12-22
2012-12-22
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

uznany za uchylony
2011-10-18
2011-10-18
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

uznany za uchylony
2011-10-18
2011-10-18
---- -- --
2012-11-20

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

uznany za uchylony
2011-05-16
2011-05-16
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2016-01-08

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

uchylony
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
2016-01-08

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

uchylony
2010-05-16
2010-05-16
---- -- --
2011-08-06

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

uchylony
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2011-08-18

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

uchylony
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

uchylony
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2011-08-18

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych

uchylony
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2011-10-18

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich

uznany za uchylony
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru

uchylony
2004-09-06
2004-09-06
---- -- --
2011-05-23

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2004-07-29
2004-07-29
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

uchylony
2004-06-29
2004-06-29
---- -- --
2011-08-06

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-05-30

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2003-04-30
2003-04-30
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2003-01-23
2003-01-23
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

uchylony
2002-11-29
2002-11-29
---- -- --
2004-06-29

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich.

uznany za uchylony
2002-01-12
2002-01-12
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
2001-11-10
2001-11-10
---- -- --
2003-03-14

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2001-09-15
2001-09-15
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

uchylony
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2004-06-29

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

uchylony
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2017-10-21

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony
2000-03-09
2000-03-09
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2000-03-31
2000-03-31
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1998-09-20
1998-09-20
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1998-07-18
1998-07-18
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2000-03-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
1998-03-14
1998-03-14
---- -- --
2001-11-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1998-01-15
1998-01-15
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów europejskich w programach telewizyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2000-05-19

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1997-10-01
1997-10-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1997-03-11
1997-03-11
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
1997-02-20
1997-02-20
---- -- --
2001-11-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

uznany za uchylony
1996-10-25
1996-10-25
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1996-09-08
1996-09-08
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1996-07-31
1996-07-31
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

uznany za uchylony
1996-08-21
1996-08-21
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
1996-01-30
1996-01-30
---- -- --
2001-11-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1995-11-17
1995-11-17
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1995-08-19
1995-08-19
---- -- --
1996-07-31

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1995-07-25
1995-07-25
---- -- --
2000-03-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1995-05-30
1995-05-30
---- -- --
1995-08-19

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

uchylony
1995-03-01
1995-03-01
---- -- --
2002-01-12

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-08-19

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1994-06-17
1994-06-18
---- -- --
2000-03-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
1994-07-30
1994-07-30
---- -- --
2001-11-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 1993 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

uznany za uchylony
1993-11-04
1993-11-04
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru.

uznany za uchylony
1993-08-28
1993-08-28
---- -- --
2004-12-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1995-08-19

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1993-07-01
1993-07-01
---- -- --
2000-03-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1993-07-06
1993-07-06
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

uznany za uchylony
1993-06-30
1993-06-30
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

obowiązujący
2021-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wzoru wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie i wzoru zgłoszenia o wpis do wykazu

obowiązujący
2021-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wzoru wykazu platform udostępniania wideo i wzoru zgłoszenia o wpis do wykazu

obowiązujący
2021-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2020-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2019-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

obowiązujący
2018-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2018-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów

obowiązujący
2017-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

obowiązujący
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

obowiązujący
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

obowiązujący
2016-07-05
2016-07-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
2016-01-08

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

obowiązujący
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu

uznany za uchylony
2013-06-18
2013-03-18
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
2016-01-08

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

obowiązujący
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt objęty tekstem jednolitym
2013-01-26
2013-01-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-07-05

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

uchylony
2012-12-22
2012-12-22
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

obowiązujący
2012-12-07
2012-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym
2012-12-07
2012-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt objęty tekstem jednolitym
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-03-21
2012-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

uznany za uchylony
2011-10-18
2011-10-18
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

uznany za uchylony
2011-10-18
2011-10-18
---- -- --
2012-11-20

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

akt objęty tekstem jednolitym
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

akt objęty tekstem jednolitym
2011-08-28
2011-08-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

obowiązujący
2011-08-18
2011-08-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie

obowiązujący
2011-07-15
2011-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt posiada tekst jednolity
2011-08-06
2011-08-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

obowiązujący
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

akt posiada tekst jednolity
2011-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

uznany za uchylony
2011-05-16
2011-05-16
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

obowiązujący
2011-05-23
2011-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

akt objęty tekstem jednolitym
2011-04-28
2011-04-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2016-01-08

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

uchylony
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
2016-01-08

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2010-07-15
2010-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

uchylony
2010-05-16
2010-05-16
---- -- --
2011-08-06

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2010-03-29
2010-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2009-09-25
2009-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

obowiązujący
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2009-05-19
2009-05-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

uchylony
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2011-08-18

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2008-05-30
2008-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

uchylony
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

uchylony
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2011-08-18

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

akt posiada tekst jednolity
2005-08-15
2005-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych

uchylony
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2011-10-18

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich

uznany za uchylony
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru

uchylony
2004-09-06
2004-09-06
---- -- --
2011-05-23

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2004-07-29
2004-07-29
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

uchylony
2004-06-29
2004-06-29
---- -- --
2011-08-06

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-05-30

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń

obowiązujący
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt posiada tekst jednolity
2003-05-05
2003-05-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2003-04-30
2003-04-30
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

obowiązujący
2003-03-14
2003-03-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony
2003-01-23
2003-01-23
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

uchylony
2002-11-29
2002-11-29
---- -- --
2004-06-29

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich.

uznany za uchylony
2002-01-12
2002-01-12
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
2001-11-10
2001-11-10
---- -- --
2003-03-14

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2001-09-15
2001-09-15
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

uchylony
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2004-06-29

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.

akt posiada tekst jednolity
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

uchylony
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2017-10-21

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony
2000-03-09
2000-03-09
---- -- --
2012-08-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
2000-03-31
2000-03-31
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1998-09-20
1998-09-20
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1998-07-18
1998-07-18
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2000-03-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
1998-03-14
1998-03-14
---- -- --
2001-11-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1998-01-15
1998-01-15
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów europejskich w programach telewizyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2000-05-19

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1997-10-01
1997-10-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1997-03-11
1997-03-11
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
1997-02-20
1997-02-20
---- -- --
2001-11-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe.

obowiązujący
1996-10-01
1996-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

uznany za uchylony
1996-10-25
1996-10-25
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1996-09-08
1996-09-08
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1996-07-31
1996-07-31
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

uznany za uchylony
1996-08-21
1996-08-21
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
1996-01-30
1996-01-30
---- -- --
2001-11-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1995-11-17
1995-11-17
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1995-08-19
1995-08-19
---- -- --
1996-07-31

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1995-07-25
1995-07-25
---- -- --
2000-03-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1995-05-30
1995-05-30
---- -- --
1995-08-19

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

uchylony
1995-03-01
1995-03-01
---- -- --
2002-01-12

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-08-19

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1994-06-17
1994-06-18
---- -- --
2000-03-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony
1994-07-30
1994-07-30
---- -- --
2001-11-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 1993 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

uznany za uchylony
1993-11-04
1993-11-04
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru.

uznany za uchylony
1993-08-28
1993-08-28
---- -- --
2004-12-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1995-08-19

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
2005-06-16

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony
1993-07-01
1993-07-01
---- -- --
2000-03-09

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony
1993-07-06
1993-07-06
---- -- --
2007-01-15

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

uznany za uchylony
1993-06-30
1993-06-30
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu inwentaryzacji mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", zasad podziału i przekazywania tego mienia oraz trybu rozpoznawania spraw spornych.

obowiązujący
1993-03-31
1993-03-31
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu