zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


zmiana tytułu ustawy Dz. U. z 1991 r. Nr 113, poz. 491 art. 1 pkt 1 z dniem 9 grudnia 1991 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:21:37) Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
289
WDU19670440220
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

oczekujący na wejście w życie
2021-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

oczekujący na wejście w życie
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

oczekujący na wejście w życie
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

oczekujący na wejście w życie
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

oczekujący na wejście w życie
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

akt jednorazowy
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Aktywów Państwowych z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie
2021-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

oczekujący na wejście w życie
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2021 r. na rzecz obrony Państwa

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

oczekujący na wejście w życie
2020-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

oczekujący na wejście w życie
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

oczekujący na wejście w życie
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

oczekujący na wejście w życie
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

obowiązujący
2020-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

obowiązujący
2020-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

obowiązujący
2020-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

akt jednorazowy
2020-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący
2020-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

obowiązujący
2020-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne

obowiązujący
2020-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2020 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

akt jednorazowy
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2020 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

akt jednorazowy
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2020 r. na rzecz obrony Państwa

akt jednorazowy
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2019-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

akt jednorazowy
2019-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2019-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

akt jednorazowy
2019-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

akt objęty tekstem jednolitym
2019-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący
2019-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący
2019-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2019-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

obowiązujący
2018-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący
2019-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2019-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie liczby osób, które w 2019 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2019 r. na rzecz obrony Państwa

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

obowiązujący
2018-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT

obowiązujący
2018-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

obowiązujący
2018-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2018-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2018-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2018-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący
2018-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

obowiązujący
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

obowiązujący
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

akt posiada tekst jednolity
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt objęty tekstem jednolitym
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2017-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

obowiązujący
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

obowiązujący
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

akt objęty tekstem jednolitym
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

obowiązujący
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

akt posiada tekst jednolity
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący
2017-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2017-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-03
2017-01-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

obowiązujący
2016-11-19
2016-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

obowiązujący
2016-10-25
2016-10-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

obowiązujący
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych

obowiązujący
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

wygaśnięcie aktu
2016-04-29
2016-04-29
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa

obowiązujący
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

obowiązujący
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

obowiązujący
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

obowiązujący
2015-10-15
2015-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

obowiązujący
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową

obowiązujący
2015-10-13
2015-10-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

akt posiada tekst jednolity
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

obowiązujący
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji

obowiązujący
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

obowiązujący
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

obowiązujący
2015-06-21
2015-06-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-06-16
2015-06-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

obowiązujący
2015-06-04
2015-06-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

obowiązujący
2015-05-12
2015-05-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej

obowiązujący
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej

obowiązujący
2015-04-09
2015-04-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

obowiązujący
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

obowiązujący
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2014-12-18
2014-12-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

obowiązujący
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2014-11-08
2014-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-16
2014-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2014-09-20
2014-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym
2014-08-08
2014-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2014-07-11
2014-07-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-11-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

obowiązujący
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2013-03-21
2013-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący
2013-02-05
2013-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

obowiązujący
2012-12-19
2012-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

obowiązujący
2012-12-04
2012-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący
2012-09-27
2012-09-27
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

akt objęty tekstem jednolitym
2012-08-11
2012-08-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym
2012-06-29
2012-06-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

akt objęty tekstem jednolitym
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych

obowiązujący
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2012-02-08
2012-02-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2012-02-03
2012-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący
2012-02-06
2012-02-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2012-01-28
2012-01-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

obowiązujący
2011-12-01
2011-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

akt objęty tekstem jednolitym
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

obowiązujący
2011-05-11
2011-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

obowiązujący
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

obowiązujący
2011-02-24
2011-02-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2011-03-23
2011-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2011 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2011-02-03
2011-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu
2011-01-01
2011-01-01
2011-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący
2010-09-27
2010-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

obowiązujący
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

akt objęty tekstem jednolitym
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

obowiązujący
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt posiada tekst jednolity
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

obowiązujący
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

akt posiada tekst jednolity
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

obowiązujący
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący
2010-03-09
2010-03-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

wygaśnięcie aktu
2010-01-01
2010-01-01
2011-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości

akt posiada tekst jednolity
2009-12-22
2009-12-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

obowiązujący
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

obowiązujący
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski

obowiązujący
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu
2010-01-01
2010-01-01
2010-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2009-12-03
2009-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2009-09-29
2009-09-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2009-08-12
2009-08-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2009-07-30
2009-07-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.

obowiązujący
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2009-05-23
2009-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

obowiązujący
2009-02-28
2009-02-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

wygaśnięcie aktu
2009-01-26
2009-01-26
2010-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

wygaśnięcie aktu
2009-01-22
2009-01-22
2010-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2009-01-01
2009-01-01
2010-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

obowiązujący
2008-10-25
2008-10-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

obowiązujący
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

obowiązujący
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

obowiązujący
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2008-05-06
2008-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2008-01-23
2008-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.

wygaśnięcie aktu
2007-12-12
2007-12-12
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w Obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r.

wygaśnięcie aktu
2007-10-30
2007-10-30
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt posiada tekst jednolity
2007-10-16
2007-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny

obowiązujący
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

obowiązujący
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt posiada tekst jednolity
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

obowiązujący
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

wygaśnięcie aktu
2006-12-04
2006-12-04
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.

obowiązujący
2006-12-09
2006-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

obowiązujący
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.

obowiązujący
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

akt posiada tekst jednolity
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2007-01-01
2007-01-01
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2007-01-01
2007-01-01
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.

wygaśnięcie aktu
2006-06-21
2006-06-21
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

obowiązujący
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

obowiązujący
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

wygaśnięcie aktu
2005-12-20
2005-12-20
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r.

wygaśnięcie aktu
2005-12-05
2005-12-05
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

obowiązujący
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2006 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2006-01-01
2006-01-01
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2006-01-01
2006-01-01
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu
2005-06-08
2005-06-08
2006-01-30
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej

obowiązujący
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska

obowiązujący
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

obowiązujący
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 listopada w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r.

wygaśnięcie aktu
2004-12-08
2004-12-08
2006-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2005-01-01
2005-01-01
2006-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie trybu udzielania żołnierzom w czynnej służbie

obowiązujący
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2004-11-05
2004-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2004-09-27
2004-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa

obowiązujący
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2005-01-01
2005-01-01
2005-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący
2004-10-14
2004-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2004-10-02
2004-10-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2004-09-04
2004-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

wygaśnięcie aktu
2004-08-07
2004-08-07
2006-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu
2004-07-15
2004-07-15
2005-01-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

wygaśnięcie aktu
2004-02-06
2004-02-06
2005-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

obowiązujący
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2004 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2004-01-01
2004-01-01
2004-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2004 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2004-01-01
2004-01-01
2005-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych

obowiązujący
2003-12-04
2003-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

wygaśnięcie aktu
2003-11-21
2003-11-21
2005-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2004 r.

wygaśnięcie aktu
2003-11-04
2003-11-04
2005-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu
2003-08-09
2003-08-09
2003-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

wygaśnięcie aktu
2002-11-15
2002-11-15
2004-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.

wygaśnięcie aktu
2002-11-15
2002-11-15
2004-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

wygaśnięcie aktu
2002-10-22
2002-10-22
2002-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

obowiązujący
2002-10-26
2002-10-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej.

akt posiada tekst jednolity
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

obowiązujący
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej.

obowiązujący
2002-08-11
2002-08-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

obowiązujący
2002-06-07
2002-06-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

obowiązujący
2002-04-04
2002-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.

obowiązujący
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

wygaśnięcie aktu
2002-01-01
2002-01-01
2003-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

obowiązujący
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.

wygaśnięcie aktu
2001-12-01
2001-12-01
2003-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r.

wygaśnięcie aktu
2001-11-10
2001-11-10
2003-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

obowiązujący
2001-11-10
2001-11-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2001 r.

wygaśnięcie aktu
2001-01-05
2001-01-05
2002-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

obowiązujący
1998-01-07
1998-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy w stosunku do żołnierzy rezerwy zwolnionych z czynnej służby wojskowej.

obowiązujący
1997-04-12
1997-04-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

obowiązujący
1997-02-18
1997-02-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.

obowiązujący
1993-10-17
1993-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.

obowiązujący
1993-08-10
1993-08-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

obowiązujący
1993-07-31
1993-07-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.

obowiązujący
1992-07-01
1992-06-09
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2001 r. z dnia 8 maja 2001 r. sygn. akt P. 15/2000.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 21 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
2019-02-02

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uznany za uchylony
2016-12-08
2016-12-08
---- -- --
2019-01-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2015-07-03
2015-07-03
---- -- --
2017-08-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
2017-04-20

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-01-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2013-12-21
2013-01-01
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2013-09-20
2013-09-20
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony
2013-03-21
2013-03-21
---- -- --
2015-03-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

uchylony
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2016-11-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2016-03-26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin

uznany za uchylony
2012-06-13
2012-06-13
---- -- --
2015-09-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2012-06-02
2012-06-02
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2012-01-10
2012-01-10
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2015-01-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2011-05-12
0000-00-00
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych

uznany za uchylony
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
2015-05-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

uznany za uchylony
2011-03-26
2011-03-26
---- -- --
2015-10-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku

uznany za uchylony
2010-10-05
2010-10-05
---- -- --
2015-06-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uchylony
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2015-11-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2015-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2016-03-26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2016-11-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-10-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-01-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-03-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia określonej służby wojskowej

uznany za uchylony
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2015-07-03

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

uznany za uchylony
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
2015-05-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2010-05-08
2010-05-08
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

uznany za uchylony
2010-04-21
2010-04-06
---- -- --
2017-05-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2010-03-17
2010-01-01
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

uchylony
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2012-02-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

uznany za uchylony
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-09-30
2009-09-30
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego

uznany za uchylony
2009-08-19
2009-08-19
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

uznany za uchylony
2009-08-07
2009-08-07
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uznany za uchylony
2009-07-16
2009-07-16
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

uznany za uchylony
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2010-06-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej

uznany za uchylony
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich

uznany za uchylony
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony
2009-06-19
2009-06-19
---- -- --
2010-05-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uchylony
2009-05-15
2009-05-15
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

uznany za uchylony
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2010-05-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony
2009-02-13
2009-02-13
---- -- --
2009-12-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony
2009-01-13
2009-01-13
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uznany za uchylony
2008-10-04
2008-10-04
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
2010-06-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak o oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2010-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2008-12-06

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2016-12-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony
2007-12-18
2007-12-18
---- -- --
2011-04-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

uznany za uchylony
2007-09-03
2007-01-01
---- -- --
2015-07-29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uchylony
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
2008-10-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

uchylony
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

uznany za uchylony
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
2011-03-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2010-06-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2010-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony
2007-05-05
2007-05-05
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2007-01-20
2007-01-20
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uznany za uchylony
2006-12-21
2006-12-21
---- -- --
2009-12-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
2010-04-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

uchylony
2006-11-29
2006-11-29
---- -- --
2011-03-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach

uchylony
2006-11-04
2006-11-04
---- -- --
2013-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

uznany za uchylony
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych

uznany za uchylony
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
2009-12-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania

uznany za uchylony
2006-10-04
2006-10-04
---- -- --
2009-08-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony
2006-09-12
2006-09-12
---- -- --
2010-04-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony
2006-08-22
2006-08-22
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

uchylony
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2010-11-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uchylony
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2007-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-06-16
2006-06-16
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

uznany za uchylony
2006-06-21
2006-06-21
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2008-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony
2006-02-18
2006-02-18
---- -- --
2009-12-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2010-05-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2011-04-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

uznany za uchylony
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uznany za uchylony
2006-01-17
2006-01-17
---- -- --
2009-12-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

uznany za uchylony
2006-01-05
2006-01-05
---- -- --
2010-08-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2009-12-22

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-05-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych

uznany za uchylony
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2006-10-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony
2005-08-16
2005-08-16
---- -- --
2009-12-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony
2005-08-04
2005-08-04
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

uchylony
2005-05-24
2005-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uznany za uchylony
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
2010-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

uznany za uchylony
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2011-03-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony
2005-03-01
2005-03-01
---- -- --
2010-06-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony
2005-02-24
2005-02-24
---- -- --
2006-02-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

uchylony
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

uznany za uchylony
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków

uznany za uchylony
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony
2004-11-25
2004-11-25
---- -- --
2009-12-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uprawnień żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową

uznany za uchylony
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2005-05-10

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe

uchylony
2004-09-07
2004-09-07
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2006-04-20

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony
2004-07-19
2004-07-19
---- -- --
2006-04-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

uznany za uchylony
2004-08-03
2004-08-03
---- -- --
2010-05-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem i żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed upływem okresu, na który zgłosili się do tej służby

uchylony
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2006-05-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-07-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-01-17

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-08-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-03-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

uznany za uchylony
2004-07-07
2004-07-07
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

uznany za uchylony
2004-07-08
2004-07-08
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-07-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2015-03-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-06-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

uchylony
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-06-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich

uznany za uchylony
2003-11-20
2003-11-20
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

uznany za uchylony
2003-10-22
2003-10-22
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

uchylony
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2011-03-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

uchylony
2003-08-14
2003-08-14
---- -- --
2008-05-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-08-03

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2005-05-10

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2010-04-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2010-06-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

uchylony
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2011-04-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

uznany za uchylony
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2015-10-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2005-05-10

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

uchylony
2003-02-08
2003-02-08
---- -- --
2006-05-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2004-11-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-12-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

uznany za uchylony
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
2004-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

uznany za uchylony
2002-08-18
2002-08-18
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania.

uznany za uchylony
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2009-09-01

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej.

uznany za uchylony
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

uznany za uchylony
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

uchylony
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
2009-12-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uznany za uchylony
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie służby zastępczej.

uznany za uchylony
2002-06-06
2002-06-06
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej.

uznany za uchylony
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju i liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, jakie mogą być pobrane na rzecz obrony w 2002 r.

uznany za uchylony
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-12-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uznany za uchylony
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-09-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uznany za uchylony
2001-11-22
2001-07-01
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.

uznany za uchylony
2001-11-03
2001-11-03
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej i wzoru karty skierowania do służby zastępczej.

uznany za uchylony
2001-12-08
2001-12-08
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

uznany za uchylony
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
2015-10-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

uchylony
2001-09-15
2001-09-15
---- -- --
2012-06-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

uznany za uchylony
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 7 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.

uchylony
2001-04-05
2001-04-05
---- -- --
2002-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony
2001-03-17
2001-03-17
---- -- --
2004-09-02

Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony
2001-03-15
2001-03-15
---- -- --
2002-07-17

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.

uchylony
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.

uznany za uchylony
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2003-04-29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

uznany za uchylony
2000-10-29
2000-10-29
---- -- --
2001-12-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.

uznany za uchylony
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
2000-12-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

uznany za uchylony
2000-06-22
2000-06-22
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uznany za uchylony
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2000 r.

uznany za uchylony
2000-03-13
2000-03-13
---- -- --
2000-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy.

uchylony
2000-03-28
2000-03-28
---- -- --
2006-02-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

uznany za uchylony
2000-03-15
2000-03-15
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

uznany za uchylony
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2015-10-16

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie doręczenia kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.

uchylony
2000-02-26
2000-02-26
---- -- --
2002-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

uznany za uchylony
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
2004-07-05

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony
1999-12-25
1999-12-25
---- -- --
2002-07-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2004-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony
1999-12-02
1999-12-02
---- -- --
2004-11-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.

uznany za uchylony
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2000-12-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uznany za uchylony
1999-09-04
1999-09-04
---- -- --
2006-10-28

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uznany za uchylony
1999-07-15
1999-07-15
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r.

uznany za uchylony
1999-02-19
1999-02-19
---- -- --
1999-06-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-09-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony
1998-12-11
1998-12-11
---- -- --
2004-09-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1998-09-10
1998-08-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2004-11-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1998-03-07
1998-03-07
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w okresie kwiecień-grudzień 1998 r.

uznany za uchylony
1998-03-07
1998-03-07
---- -- --
1998-12-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony
1998-03-10
1998-03-10
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uznany za uchylony
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
1999-06-30

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1997-10-05
1997-10-05
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1997-05-28
1997-05-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1997-04-11
1997-01-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1997-02-10
1997-01-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1996-08-29
1996-08-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1996-05-20
1996-04-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1996-03-01
1996-01-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

uchylony
1996-02-16
1996-02-16
---- -- --
2000-03-28

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1995-12-01
1995-09-30
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony
1995-09-13
1995-09-13
---- -- --
2004-11-19

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1995-07-24
1995-07-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.

uznany za uchylony
1995-07-21
1995-07-21
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1995-05-09
1995-04-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony
1995-05-04
1995-05-04
---- -- --
2004-11-19

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1995-02-27
1995-01-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1994-12-29
1994-12-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony
1994-11-28
1994-11-28
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1994-09-21
1994-09-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

uchylony
1994-07-29
1994-07-29
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1994-08-12
1994-06-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie zakresu i zasad stosowania przepisów prawa pracy do osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zasad wynagradzania tych osób.

uznany za uchylony
1994-04-07
1994-04-07
---- -- --
2005-02-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1994-03-16
1994-01-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1994-01-28
1993-12-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony
1994-02-08
1994-02-08
---- -- --
2004-11-19

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1993-10-20
1993-09-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej.

uznany za uchylony
1993-10-21
1993-10-21
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.

uchylony
1993-10-17
1993-10-17
---- -- --
2002-07-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.

uchylony
1993-09-30
1993-09-30
---- -- --
2002-03-21

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1993-09-09
1993-09-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

uchylony
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
2000-03-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony
1993-08-05
1993-08-05
---- -- --
2004-09-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1993-07-03
1993-05-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1993 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony
1993-05-02
1993-05-02
---- -- --
2004-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony
1993-04-13
1993-04-13
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie udzielania zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1993-04-18
1993-04-18
---- -- --
1998-09-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej.

uchylony
1993-04-26
1993-04-26
---- -- --
2005-05-31

Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony
1993-04-18
1993-04-18
---- -- --
2006-07-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych oraz powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

uznany za uchylony
1993-03-28
1993-03-28
---- -- --
2005-01-15

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1992-12-28
1992-12-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie udzielania poborowym odroczeń czynnej służby wojskowej oraz zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony
1992-11-24
1992-06-09
---- -- --
2000-02-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

uchylony
1992-11-24
1992-06-09
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej.

uchylony
1992-12-09
1992-12-09
---- -- --
2002-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

uznany za uchylony
1992-11-20
1992-11-20
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1992-10-20
1992-09-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1992 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w oddziale obrony cywilnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1992-09-17
1992-09-17
---- -- --
1999-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, a także organów właściwych w tych sprawach.

uznany za uchylony
1992-09-10
1992-09-10
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczenia ich do czynnej służby wojskowej.

uznany za uchylony
1992-09-18
1992-09-18
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1992-08-20
1992-07-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.

uznany za uchylony
1992-08-25
1992-08-25
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie trybu pozbawiania i obniżania stopni wojskowych żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej.

uznany za uchylony
1992-08-21
1992-08-21
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

uznany za uchylony
1992-07-15
1992-06-09
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastepczą.

uchylony
1992-07-08
1992-06-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony
1992-08-09
1992-08-09
---- -- --
2004-11-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych.

uznany za uchylony
1992-08-04
1992-08-04
---- -- --
2004-06-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

uchylony
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

uchylony
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
2000-03-28

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uznany za uchylony
1992-07-10
1992-07-10
---- -- --
1999-06-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony
1992-06-10
1992-06-10
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie wojskowych organów porządkowych oraz składu służby garnizonowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1992-06-25
1992-06-25
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnianiem obowiązku zasadniczej służby wojskowej.

uchylony
1992-06-13
1992-06-13
---- -- --
2002-02-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

uchylony
1992-06-18
1992-06-18
---- -- --
2001-03-10

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uznany za uchylony
1992-05-08
1992-05-08
---- -- --
2006-10-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania.

uznany za uchylony
1992-05-09
1992-05-09
---- -- --
2009-08-19

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony
1992-04-08
1992-03-01
---- -- --
1999-07-15

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych.

uznany za uchylony
1991-10-01
1991-10-01
---- -- --
1992-06-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony
1991-08-02
1991-08-02
---- -- --
1992-06-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uznany za uchylony
1991-02-06
1991-02-06
---- -- --
1992-07-01

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony
1991-02-06
1991-02-06
---- -- --
1992-07-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez osoby fizyczne i niektóre osoby prawne oraz odszkodowań w tych sprawach.

uchylony
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1993-09-30

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony
1990-09-27
1990-09-27
---- -- --
1992-05-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uznany za uchylony
1990-04-07
1990-04-01
---- -- --
1992-07-01

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony
1990-02-27
1990-02-27
---- -- --
1992-09-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony
1990-01-01
1990-01-01
---- -- --
1992-06-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie służby zastępczej.

uchylony
1988-09-01
1988-09-01
---- -- --
1992-12-09

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony
1988-09-01
1988-09-01
---- -- --
1992-09-10

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony
1988-09-01
1988-09-01
---- -- --
1992-07-10

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony
1987-08-20
1987-08-20
---- -- --
1992-09-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

uchylony
1986-02-25
1986-02-25
---- -- --
1990-01-01

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uchylony
1984-09-07
1984-09-07
---- -- --
1987-08-20

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony
1984-04-27
1984-04-27
---- -- --
1992-05-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej.

uchylony
1984-01-23
1984-01-23
---- -- --
1992-09-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, miast, dzielnic, gmin oraz miast i gmin.

uchylony
1983-12-29
1983-12-29
---- -- --
1993-10-18

Uchwała Rady Państwa z dnia 20 grudnia 1982 r. o uchyleniu szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej.

uchylony
1982-12-22
1982-12-22
---- -- --
1983-07-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektórych uprawnień tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego.

uchylony
1982-09-09
1982-09-09
---- -- --
1982-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uchylony
1982-03-25
1982-03-25
---- -- --
1992-07-01

Uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1982 r. w sprawie stosowania przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.

uchylony
1982-02-01
1982-02-01
---- -- --
1982-12-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego.

uchylony
1981-12-14
1981-12-13
---- -- --
1982-09-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.

uchylony
1981-08-12
1981-08-12
---- -- --
1993-09-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych.

uchylony
1981-03-31
1981-03-31
---- -- --
1991-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1981 r. zmieniające przepisy w sprawie uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz wypłacania zasiłków miesięcznych.

uznany za uchylony
1981-01-30
1981-01-01
---- -- --
1990-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1980 r. w sprawie zastępczej służby poborowych.

uchylony
1980-10-30
1980-10-30
---- -- --
1988-09-01

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uchylony
1980-03-07
1980-03-07
---- -- --
1987-08-20

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 12 września 1979 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony
1979-09-20
1979-09-15
---- -- --
1992-07-10

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1979 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony
1979-09-20
1979-09-20
---- -- --
1992-05-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uchylony
1979-09-20
1979-09-15
---- -- --
1992-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony
1979-09-20
1979-09-15
---- -- --
1990-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

uchylony
1979-09-20
1979-09-01
---- -- --
1992-06-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin.

uchylony
1978-06-29
1978-06-29
---- -- --
1979-09-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.

uznany za uchylony
1976-06-15
1976-06-15
---- -- --
1981-08-11

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony
1976-04-16
1976-04-16
---- -- --
1979-09-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1976 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji.

uchylony
1976-03-11
1976-03-11
---- -- --
1979-09-15

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 1976 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony
1976-03-15
1976-03-15
---- -- --
1979-09-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

uchylony
1975-04-04
1975-04-04
---- -- --
1979-09-01

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 listopada 1974 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania przez osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt czasowy za granicą.

uchylony
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1980-03-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

uchylony
1973-07-16
1973-07-01
---- -- --
1979-09-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej ze względu na utrzymywanie rodziny lub pobieranie nauki oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony
1973-05-01
1973-05-01
---- -- --
1979-09-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.

uchylony
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1981-08-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin.

uchylony
1971-09-21
1971-09-21
---- -- --
1979-09-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1970 r. w sprawie przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1971-01-01
1971-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1969 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej lub służby w formacjach samoobrony.

uchylony
1970-01-01
1970-01-01
---- -- --
1980-02-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1969 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

uchylony
1969-10-31
1969-10-31
---- -- --
1981-03-31

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1969 r. w sprawie obowiązku meldunkowego dla celów obrony oraz uzyskiwania przez niektóre osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą.

uchylony
1969-08-18
1969-08-18
---- -- --
1975-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

uchylony
1968-12-10
1968-12-10
---- -- --
1979-09-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony
1968-08-03
1968-08-03
---- -- --
1979-09-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie warunków i zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony
1968-08-03
1968-08-03
---- -- --
1973-05-01

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony
1968-08-03
1968-08-03
---- -- --
1976-03-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1968 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji.

uchylony
1968-04-10
1968-04-10
---- -- --
1976-03-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

oczekujący na wejście w życie
2021-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

oczekujący na wejście w życie
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

oczekujący na wejście w życie
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

oczekujący na wejście w życie
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

oczekujący na wejście w życie
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

akt jednorazowy
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Aktywów Państwowych z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie
2021-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

oczekujący na wejście w życie
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

oczekujący na wejście w życie
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2021 r. na rzecz obrony Państwa

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

oczekujący na wejście w życie
2020-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

oczekujący na wejście w życie
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

oczekujący na wejście w życie
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

oczekujący na wejście w życie
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

obowiązujący
2020-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

obowiązujący
2020-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

obowiązujący
2020-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

akt jednorazowy
2020-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący
2020-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

obowiązujący
2020-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne

obowiązujący
2020-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2020 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

akt jednorazowy
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2020 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

akt jednorazowy
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2020 r. na rzecz obrony Państwa

akt jednorazowy
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2019-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

akt jednorazowy
2019-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2019-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

akt jednorazowy
2019-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

akt objęty tekstem jednolitym
2019-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący
2019-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący
2019-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2019-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

obowiązujący
2018-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący
2019-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2019-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie liczby osób, które w 2019 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2019 r. na rzecz obrony Państwa

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

obowiązujący
2018-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT

obowiązujący
2018-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

obowiązujący
2018-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2018-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2018-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący
2018-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący
2018-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

obowiązujący
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

obowiązujący
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

akt posiada tekst jednolity
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt objęty tekstem jednolitym
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2017-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

obowiązujący
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

obowiązujący
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

akt objęty tekstem jednolitym
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

obowiązujący
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

akt posiada tekst jednolity
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący
2017-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
2019-02-02

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2017-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-03
2017-01-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uznany za uchylony
2016-12-08
2016-12-08
---- -- --
2019-01-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

obowiązujący
2016-11-19
2016-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

obowiązujący
2016-10-25
2016-10-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

obowiązujący
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych

obowiązujący
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

wygaśnięcie aktu
2016-04-29
2016-04-29
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa

obowiązujący
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

obowiązujący
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

obowiązujący
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

obowiązujący
2015-10-15
2015-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

obowiązujący
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową

obowiązujący
2015-10-13
2015-10-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

akt posiada tekst jednolity
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

obowiązujący
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji

obowiązujący
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

obowiązujący
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

obowiązujący
2015-06-21
2015-06-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2015-07-03
2015-07-03
---- -- --
2017-08-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-06-16
2015-06-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

obowiązujący
2015-06-04
2015-06-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

obowiązujący
2015-05-12
2015-05-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej

obowiązujący
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej

obowiązujący
2015-04-09
2015-04-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

obowiązujący
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
2017-04-20

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

obowiązujący
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2014-12-18
2014-12-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

obowiązujący
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2014-11-08
2014-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-16
2014-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2014-09-20
2014-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym
2014-08-08
2014-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2014-07-11
2014-07-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-11-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-01-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

obowiązujący
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2013-12-21
2013-01-01
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2013-09-20
2013-09-20
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony
2013-03-21
2013-03-21
---- -- --
2015-03-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2013-03-21
2013-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący
2013-02-05
2013-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

obowiązujący
2012-12-19
2012-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

obowiązujący
2012-12-04
2012-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

uchylony
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2016-11-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2016-03-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący
2012-09-27
2012-09-27
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

akt objęty tekstem jednolitym
2012-08-11
2012-08-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym
2012-06-29
2012-06-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin

uznany za uchylony
2012-06-13
2012-06-13
---- -- --
2015-09-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2012-06-02
2012-06-02
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

akt objęty tekstem jednolitym
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych

obowiązujący
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2012-02-08
2012-02-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2012-02-03
2012-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący
2012-02-06
2012-02-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2012-01-28
2012-01-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2012-01-10
2012-01-10
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

obowiązujący
2011-12-01
2011-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

akt objęty tekstem jednolitym
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2015-01-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2011-05-12
0000-00-00
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

obowiązujący
2011-05-11
2011-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych

uznany za uchylony
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
2015-05-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

obowiązujący
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

uznany za uchylony
2011-03-26
2011-03-26
---- -- --
2015-10-16

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

obowiązujący
2011-02-24
2011-02-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący
2011-03-23
2011-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2011 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

obowiązujący
2011-02-03
2011-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu
2011-01-01
2011-01-01
2011-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący
2010-09-27
2010-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
2015-04-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku

uznany za uchylony
2010-10-05
2010-10-05
---- -- --
2015-06-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

obowiązujący
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uchylony
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2015-11-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2015-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

akt objęty tekstem jednolitym
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2016-03-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

obowiązujący
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2016-11-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt posiada tekst jednolity
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-10-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-01-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-03-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia określonej służby wojskowej

uznany za uchylony
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2015-07-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

obowiązujący
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

uznany za uchylony
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
2015-05-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2010-05-08
2010-05-08
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

akt posiada tekst jednolity
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

uznany za uchylony
2010-04-21
2010-04-06
---- -- --
2017-05-04

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2010-03-17
2010-01-01
---- -- --
2017-04-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

obowiązujący
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący
2010-03-09
2010-03-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

wygaśnięcie aktu
2010-01-01
2010-01-01
2011-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości

akt posiada tekst jednolity
2009-12-22
2009-12-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

obowiązujący
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

obowiązujący
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

akt posiada tekst jednolity
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

uchylony
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2012-02-06

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski

obowiązujący
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

uznany za uchylony
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu
2010-01-01
2010-01-01
2010-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym
2009-12-03
2009-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2009-09-29
2009-09-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-09-30
2009-09-30
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego

uznany za uchylony
2009-08-19
2009-08-19
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2009-08-12
2009-08-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

uznany za uchylony
2009-08-07
2009-08-07
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2009-07-30
2009-07-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uznany za uchylony
2009-07-16
2009-07-16
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

uznany za uchylony
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2010-06-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.

obowiązujący
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej

uznany za uchylony
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich

uznany za uchylony
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony
2009-06-19
2009-06-19
---- -- --
2010-05-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2009-05-23
2009-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uchylony
2009-05-15
2009-05-15
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

uznany za uchylony
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2010-05-05

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

obowiązujący
2009-02-28
2009-02-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony
2009-02-13
2009-02-13
---- -- --
2009-12-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

wygaśnięcie aktu
2009-01-26
2009-01-26
2010-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

wygaśnięcie aktu
2009-01-22
2009-01-22
2010-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony
2009-01-13
2009-01-13
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2009-01-01
2009-01-01
2010-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

obowiązujący
2008-10-25
2008-10-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uznany za uchylony
2008-10-04
2008-10-04
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

obowiązujący
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

obowiązujący
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

obowiązujący
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2008-05-06
2008-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
2010-06-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak o oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2010-07-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2008-01-23
2008-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2008-12-06

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2016-12-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony
2007-12-18
2007-12-18
---- -- --
2011-04-08

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.

wygaśnięcie aktu
2007-12-12
2007-12-12
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w Obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r.

wygaśnięcie aktu
2007-10-30
2007-10-30
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt posiada tekst jednolity
2007-10-16
2007-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

uznany za uchylony
2007-09-03
2007-01-01
---- -- --
2015-07-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny

obowiązujący
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

obowiązujący
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uchylony
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
2008-10-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt posiada tekst jednolity
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

uchylony
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

uznany za uchylony
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
2011-03-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2010-06-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2010-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony
2007-05-05
2007-05-05
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

obowiązujący
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2007-01-20
2007-01-20
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2010-06-05

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uznany za uchylony
2006-12-21
2006-12-21
---- -- --
2009-12-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
2010-04-21

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

wygaśnięcie aktu
2006-12-04
2006-12-04
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

uchylony
2006-11-29
2006-11-29
---- -- --
2011-03-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.

obowiązujący
2006-12-09
2006-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2018-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach

uchylony
2006-11-04
2006-11-04
---- -- --
2013-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

obowiązujący
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.

obowiązujący
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

uznany za uchylony
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych

uznany za uchylony
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
2009-12-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

akt posiada tekst jednolity
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2007-01-01
2007-01-01
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2007-01-01
2007-01-01
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania

uznany za uchylony
2006-10-04
2006-10-04
---- -- --
2009-08-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2014-08-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony
2006-09-12
2006-09-12
---- -- --
2010-04-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony
2006-08-22
2006-08-22
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

uchylony
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2010-11-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uchylony
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2007-07-21

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.

wygaśnięcie aktu
2006-06-21
2006-06-21
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-06-16
2006-06-16
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

uznany za uchylony
2006-06-21
2006-06-21
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2008-12-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

obowiązujący
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2012-09-27

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

obowiązujący
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony
2006-02-18
2006-02-18
---- -- --
2009-12-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2010-05-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2011-04-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

uznany za uchylony
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uznany za uchylony
2006-01-17
2006-01-17
---- -- --
2009-12-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

uznany za uchylony
2006-01-05
2006-01-05
---- -- --
2010-08-26

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

wygaśnięcie aktu
2005-12-20
2005-12-20
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r.

wygaśnięcie aktu
2005-12-05
2005-12-05
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2009-12-22

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-05-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych

uznany za uchylony
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2006-10-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

obowiązujący
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2006 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2006-01-01
2006-01-01
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony
2005-08-16
2005-08-16
---- -- --
2009-12-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2006-01-01
2006-01-01
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony
2005-08-04
2005-08-04
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu
2005-06-08
2005-06-08
2006-01-30
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

uchylony
2005-05-24
2005-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej

obowiązujący
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uznany za uchylony
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2010-02-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
2010-07-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska

obowiązujący
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

obowiązujący
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

uznany za uchylony
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2011-03-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony
2005-03-01
2005-03-01
---- -- --
2010-06-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony
2005-02-24
2005-02-24
---- -- --
2006-02-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

uchylony
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2010-04-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

uznany za uchylony
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków

uznany za uchylony
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2016-02-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 listopada w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r.

wygaśnięcie aktu
2004-12-08
2004-12-08
2006-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu
2005-01-01
2005-01-01
2006-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie trybu udzielania żołnierzom w czynnej służbie

obowiązujący
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony
2004-11-25
2004-11-25
---- -- --
2009-12-22

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący
2004-11-05
2004-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący
2004-09-27
2004-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa

obowiązujący
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu
2005-01-01
2005-01-01
2005-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uprawnień żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową

uznany za uchylony
2004-09-29
2004