Rejestr stosowanych norm

Wersja prezentacyjna Norm wycofanych: 56365 \ norm aktualnych: 30933 (194)
Logowanie
email:
has³o:
Segreguj normy według: > Najnowsze > ICS > Komitety > Sektory
Normy systemów zarządzania | Serwis prawny
przeszukaj "Ekoinfonet"

System Zarządzania wg ISO 9001

Audyt aktualności nadzorowanych norm

Strona oparta na skrypcie aktualizującym status norm według informacji na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Strona nie prowadzi sprzedaży norm ani nie odpowiada za aktualność prezentowanych danych.
Wykonano na własny użytek jako demonstrację rozwiązań stosowanych w SZJ.

01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA

01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
01.040 Słownictwo
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja(Słownictwo)
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem i jakość.Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
01.040.19 Badania (Słownictwo)
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
01.040.61 Przemysł odzieżowy (Słownictwo)
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
01.040.81 Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
01.040.95 Wojskowość. Inżynieria wojskowa. Uzbrojenie (Słownictwo)
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
01.060 Wielkości i jednostki
01.070 Kodowanie barwne
01.075 Symbole literowe
01.080 Symbole graficzne
01.080.01 Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.99 Inne symbole graficzne
01.100 Rysunek techniczny
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
01.100.25 Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny
01.100.27 Rysunek techniczny telekomunikacyjny i technologii informacyjnej
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
01.100.40 Sprzęt kreślarski
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
01.140 Informacja. Działalność wydawnicza
01.140.10 Pismo. Transliteracja
01.140.20 Informacja naukowa
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
01.140.40 Działalność wydawnicza

03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA

03.020 Socjologia. Demografia
03.040 Praca. Zatrudnienie
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
03.080 Usługi
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
03.080.30 Usługi dla konsumentów
03.080.99 Inne usługi
03.100 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Systemy zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
03.100.20 Handel. Działalność handlowa. Marketing
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
03.100.60 Księgowość
03.100.70 Systemy zarządzania
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
03.120 Jakość
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
03.120.99 Inne normy dotyczące jakości
03.140 Patenty. Własność intelektualna
03.160 Prawo. Administracja
03.180 Edukacja
03.200 Rekreacja. Turystyka
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
03.200.10 Turystyka przygodowa
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
03.220 Transport
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
03.220.20 Transport drogowy
03.220.30 Transport kolejowy
03.220.40 Transport wodny
03.220.50 Transport powietrzny
03.220.99 Inne rodzaje transportu
03.240 Usługi pocztowe

07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

11 TECHNIKA MEDYCZNA

11.020 Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.20 Nauki medyczne
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
11.060 Stomatologia
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
11.060.10 Materiały dentystyczne
11.060.15 Implanty stomatologiczne
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
11.080 Sterylizacja i dezynfekcja
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
11.080.30 Pakowanie sterylne
11.080.99 Inne normy dotyczące sterylizacji i dezynfekcji
11.100 Medycyna laboratoryjna
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
11.100.30 Analiza krwi i moczu
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
11.120 Środki farmaceutyczne
11.120.01 Środki farmaceutyczne. Zagadnienia ogólne
11.120.10 Leki
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
11.140 Wyposażenie szpitalne
11.160 Pierwsza pomoc
11.180 Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych.Zagadnienia ogólne
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
11.180.40 Pomoce do jedzenia i picia
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
11.220 Weterynaria

13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO

13.020 Ochrona środowiskowa
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
13.020.55 Bioprodukty
13.020.60 Cykle życia wyrobu
13.020.70 Projekty środowiskowe
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
13.030 Odpady
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
13.030.10 Odpady stałe
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
13.030.30 Odpady specjalne
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
13.030.50 Recykling
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
13.040 Jakość powietrza
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
13.040.99 Inne normy dotyczące jakości powietrza
13.060 Jakość wody
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
13.060.20 Woda pitna
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
13.060.30 Ścieki
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
13.060.99 Inne normy dotyczące jakości wody
13.080 Jakość gleby. Gleboznawstwo
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
13.120 Bezpieczeństwo w domu
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
13.180 Ergonomia
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
13.220 Ochrona przed pożarem
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.220.10 Walka z pożarem
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.230 Ochrona przed wybuchami
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
13.310 Ochrona przed włamaniem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
13.340 Sprzęt ochronny
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
13.340.10 Odzież ochronna
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
13.340.99 Inny sprzęt ochronny

17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE

17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
17.040 Pomiary długości i kąta
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
17.040.10 Tolerancje i pasowania
17.040.20 Właściwości powierzchni
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
17.040.99 Inne normy dotyczące pomiarów długości i kąta
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
17.120 Pomiary przepływów
17.120.01 Pomiary przepływów. Zagadnienia ogólne
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
17.140 Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
17.140.50 Elektroakustyka
17.140.99 Inne normy dotyczące akustyki
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
17.180 Optyka i pomiary zjawisk optycznych
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
17.180.20 Barwy i pomiary światła
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
17.200 Termodynamika i pomiary temperatury
17.200.01 Termodynamika. Zagadnienia ogólne
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
17.240 Pomiary promieniowania

19 BADANIA

21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów,wyposażenia
21.040 Gwinty
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
21.040.10 Gwinty metryczne
21.040.20 Gwinty calowe
21.040.30 Gwinty specjalne
21.060 Części złączne
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
21.060.20 Nakrętki
21.060.30 Podkładki, elementy zabezpieczające
21.060.40 Nity
21.060.50 Sworznie, kołki, gwoździe
21.060.60 Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze
21.060.70 Zaciski i klamry
21.060.99 Inne części złączne
21.080 Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe
21.100 Łożyska
21.100.01 Łożyska. Zagadnienia ogólne
21.100.10 Łożyska ślizgowe
21.100.20 Łożyska toczne
21.120 Wały i sprzęgła
21.120.01 Wały i sprzęgła. Zagadnienia ogólne
21.120.10 Wały
21.120.20 Sprzęgła
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
21.120.40 Wyważanie i wyważarki
21.120.99 Inne normy dotyczące wałów i sprzęgieł
21.140 Uszczelnienia, dławnice
21.160 Sprężyny
21.180 Obudowy, osłony i inne części maszynowe
21.200 Przekładnie zębate
21.220 Napędy elastyczne i pędnie
21.220.01 Napędy elastyczne i pędnie. Zagadnienia ogólne
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
21.220.20 Napędy linowe i ich elementy
21.220.30 Napędy łańcuchowe i ich elementy
21.220.99 Inne napędy elastyczne i pędnie
21.240 Mechanizmy korbowo?wodzikowe oraz ich części i elementy
21.260 Układy smarowania

23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

23.020 Urządzenia do przechowywania płynów
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
23.020.35 Butle do gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
23.020.99 Inne urządzenia do przechowywania płynów
23.040 Rurociągi i elementy rurociągów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
23.040.40 Łączniki metalowe
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
23.040.50 Rury i łączniki z innych materiałów
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
23.040.70 Przewody giętkie
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
23.040.99 Inne elementy rurociągów
23.060 Zawory
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
23.060.30 Zawory zasuwowe
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
23.060.50 Zawory zwrotne
23.060.99 Inne zawory
23.080 Pompy
23.100 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
23.100.10 Pompy i silniki
23.100.20 Cylindry
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
23.100.50 Elementy sterujące
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
23.160 Technika próżni

25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY

25.020 Procesy obróbki kształtowej
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
25.040.10 Centra obróbkowe
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
25.060 Obrabiarki zespołowe
25.060.01 Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne
25.060.10 Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
25.060.99 Inne normy dotyczące obrabiarek zespołowych
25.080 Obrabiarki do metali
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
25.080.10 Tokarki
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
25.080.25 Strugarki wzdłużne
25.080.30 Przeciągarki
25.080.40 Wiertarki
25.080.50 Szlifierki i polerki
25.080.60 Przecinarki
25.080.99 Inne obrabiarki do metali
25.100 Narzędzia do obróbki skrawaniem
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
25.100.10 Noże tokarskie
25.100.20 Frezy
25.100.25 Narzędzia do strugarek i przeciągarek
25.100.30 Wiertła, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki
25.100.40 Piły
25.100.50 Gwintowniki i narzynki
25.100.60 Pilniki
25.100.70 Materiały ścierne
25.100.99 Inne narzędzia do obróbki skrawaniem
25.120 Urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.120.01 Urządzenia do obróbki bezwiórowej. Zagadnienia ogólne
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
25.120.20 Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia
25.120.30 Urządzenia do formowania
25.120.40 Urządzenia do obróbki elektrochemicznej
25.120.99 Inne urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.140 Narzędzia ręczne
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
25.140.99 Inne narzędzia ręczne
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
25.160.10 Procesy spawalnicze
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
25.160.30 Urządzenia do spawania
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
25.180 Piece przemysłowe
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
25.180.10 Piece elektryczne
25.180.20 Piece paliwowe
25.200 Obróbka cieplna
25.220 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok
25.220.01 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
25.220.20 Obróbka powierzchni
25.220.40 Powłoki metalowe
25.220.50 Emalie
25.220.60 Powłoki organiczne
25.220.99 Inne obróbki i powłoki

27 ENERGETYKA

27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
27.020 Silniki spalinowe
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
27.060 Palniki. Kotły
27.060.01 Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
27.060.20 Palniki gazowe
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
27.070 Ogniwa paliwowe
27.075 Technologie wodorowe
27.080 Pompy cieplne
27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne
27.120 Energetyka jądrowa
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
27.120.99 Inne normy dotyczące energetyki jądrowej
27.140 Hydroenergetyka
27.160 Energetyka słoneczna
27.180 Systemy turbin wiatrowych
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna

29 ELEKTROTECHNIKA

29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.030 Materiały magnetyczne
29.035 Materiały izolacyjne
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
29.035.30 Materiały izolacyjne z ceramiki i szkła
29.035.50 Materiały na bazie miki
29.035.60 Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne
29.035.99 Inne materiały izolacyjne
29.040 Płyny izolacyjne
29.040.01 Płyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.040.10 Oleje izolacyjne
29.040.20 Gazy izolacyjne
29.040.99 Inne płyny izolacyjne
29.045 Materiały półprzewodnikowe
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
29.060 Kable i przewody elektryczne
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
29.060.10 Przewody
29.060.20 Kable
29.080 Izolacja
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.080.10 Izolatory
29.080.20 Izolatory przepustowe
29.080.30 Systemy izolacji
29.080.99 Inne normy dotyczące izolacji
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
29.100.10 Elementy magnetyczne
29.100.20 Elementy elektryczne i elektromechaniczne
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
29.120 Osprzęt elektryczny
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
29.120.40 Łączniki
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
29.120.70 Przekaźniki
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
29.130 Aparatura łączeniowa i sterownicza
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
29.140 Lampy i ich wyposażenie
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
29.140.20 Żarówki
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
29.160 Maszyny wirujące
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
29.160.20 Prądnice
29.160.30 Silniki elektryczne
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
29.180 Transformatory. Dławiki
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
29.220.01 Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
29.240.30 Wyposażenie sterownicze dla elektrowni
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
29.260 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.260.01 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne
29.260.10 Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej

31 ELEKTRONIKA

31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
31.040 Rezystory
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
31.040.10 Rezystory stałe
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
31.040.30 Termistory
31.040.99 Inne rezystory
31.060 Kondensatory
31.060.01 Kondensatory. Zagadnienia ogólne
31.060.10 Kondensatory stałe
31.060.20 Kondensatory ceramiczne i mikowe
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
31.060.60 Kondensatory zmienne
31.060.70 Kondensatory mocy
31.060.99 Inne kondensatory
31.080 Przyrządy półprzewodnikowe
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
31.080.10 Diody
31.080.20 Tyrystory
31.080.30 Tranzystory
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
31.100 Lampy elektronowe
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
31.160 Filtry elektryczne
31.180 Obwody drukowane i płytki
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
31.220 Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
31.220.20 Przełączniki
31.220.99 Inne podzespoły elektromechaniczne
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe

33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
33.040 Systemy telekomunikacyjne
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
33.040.20 Systemy przesyłowe
33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne
33.040.35 Sieci telefoniczne
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
33.040.60 Linie telekomunikacyjne
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
33.050 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne.Zagadnienia ogólne
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
33.050.20 Sprzęt przywoławczy
33.050.30 Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.060 Radiokomunikacja
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
33.070 Radiokomunikacja ruchoma
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
33.070.20 Systemy przywoławcze
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
33.070.40 Satelita
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
33.100.10 Emisja
33.100.20 Odporność
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
33.120.30 Łączniki RF
33.120.40 Anteny
33.120.99 Inne podzespoły i osprzęt
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
33.160.10 Wzmacniacze
33.160.20 Odbiorniki radiowe
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
33.160.30 Systemy audio
33.160.40 Systemy wideo
33.160.50 Osprzęt
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
33.180 Łączność światłowodowa
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
33.180.10 Włókna i kable
33.180.20 Złącza światłowodowe
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
33.200 Telesterowanie. Telemetria

35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

35.020 Technologia informacyjna (IT). Zagadnienia ogólne
35.030 Bezpieczeństwo IT
35.040 Kodowanie informacji
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
35.080 Oprogramowanie
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
35.100.10 Warstwa fizyczna
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
35.100.30 Warstwa sieciowa
35.100.40 Warstwa transportu
35.100.50 Warstwa sesji
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
35.110 Tworzenie sieci
35.140 Grafika komputerowa
35.160 Systemy mikroprocesorowe
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
35.210 Chmura obliczeniowa
35.220 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.220.01 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne
35.220.10 Karty i taśmy papierowe
35.220.20 Urządzenia pamięci magnetycznej
35.220.21 Dyski magnetyczne
35.220.22 Taśmy magnetyczne
35.220.23 Kasety do taśm magnetycznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
35.220.99 Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.240 Zastosowanie technologii informacyjnej
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
35.240.95 Aplikacje internetowe
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
35.260 Urządzenia biurowe

37 TECHNIKA OBRAZU

39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

43 POJAZDY DROGOWE

43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
43.040 Układy pojazdów drogowych
43.040.01 Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
43.040.30 Urządzenia wskazujące i kontrolne
43.040.40 Układy hamulcowe
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek
43.040.70 Sprzęgi
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
43.040.99 Inne układy pojazdów drogowych
43.060 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych
43.060.01 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
43.060.30 Układy chłodzenia. Układy smarowania
43.060.40 Układy paliwowe
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
43.060.99 Inne układy i elementy silników spalinowych
43.080 Pojazdy użytkowe
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
43.080.20 Autobusy
43.080.99 Inne pojazdy użytkowe
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
43.140 Motocykle i motorowery
43.150 Rowery
43.160 Pojazdy specjalne
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań

45 KOLEJNICTWO

47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

47.020 Budowa statków i konstrukcje morskie
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
47.020.05 Materiały i komponenty do budowy statków
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
47.020.30 Instalacje rurociągowe
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
47.020.80 Pomieszczenia mieszkalne
47.020.85 Pomieszczenia ładunkow
47.020.90 Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
47.040 Statki morskie
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
47.080 Małe jednostki pływające

49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
49.025 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
49.025.10 Stale
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
49.025.20 Aluminium
49.025.30 Tytan
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
49.025.50 Kleje
49.025.60 Materiały włókiennicze
49.025.99 Inne materiały
49.030 Części złączne w lotnictwie i kosmonautyce
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
49.030.10 Gwinty
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
49.030.30 Nakrętki
49.030.40 Kołki, gwoździe
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
49.030.60 Nity
49.030.99 Inne części złączne
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
49.050 Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie

53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

59.020 Procesy przemysłu tekstylnego
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
59.060 Włókna tekstylne
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
59.060.10 Włókna naturalne
59.060.20 Włókna chemiczne
59.060.30 Włókna mineralne i metalowe
59.060.99 Inne włókna tekstylne
59.080 Wyroby przemysłu tekstylnego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
59.080.20 Przędze
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
59.080.50 Liny i sznury
59.080.70 Geotekstylia
59.080.80 Inteligentne tekstylia
59.080.99 Inne wyroby przemysłu tekstylnego
59.100 Materiały do wzmacniania kompozytów
59.100.01 Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
59.100.20 Materiały węglowe
59.100.30 Materiały aramidowe
59.100.99 Inne materiały do wzmacniania kompozytów
59.120 Maszyny włókiennicze
59.120.01 Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne
59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania
59.120.20 Maszyny i wyposażenie do przewijania
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
59.120.50 Wyposażenie do barwienia i wykończania
59.120.99 Inne maszyny włókiennicze
59.140 Technologia skórzana
59.140.01 Technologia skórzana. Zagadnienia ogólne
59.140.10 Procesy i materiały pomocnicze
59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
59.140.35 Wyroby ze skóry
59.140.40 Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych
59.140.99 Inne normy dotyczące technologii skórzanej

61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

65 ROLNICTWO

65.020 Gospodarka rolna i leśna
65.020.01 Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne
65.020.20 Uprawa roślin
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
65.020.40 Kształtowanie krajobrazu i gospodarka leśna
65.020.99 Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej
65.040 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa
65.040.01 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
65.040.20 Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
65.060 Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
65.060.20 Urządzenia do uprawy gleby
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
65.060.30 Urządzenia do siewu i sadzenia
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
65.060.50 Maszyny do zbiorów
65.060.60 Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
65.060.80 Sprzęt leśny
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
65.080 Nawozy sztuczne
65.100 Pestycydy i inne środki ochrony roślin
65.100.01 Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne
65.100.10 Insektycydy
65.100.20 Herbicydy
65.100.30 Fungicydy
65.100.99 Inne pestycydy i środki ochrony roślin
65.120 Pasze dla zwierząt
65.140 Pszczelarstwo
65.145 Łowiectwo
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego

67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
67.080 Owoce. Warzywa
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
67.100 Mleko i przetwory mleczne
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
67.100.20 Masło
67.100.30 Sery
67.100.40 Lody i desery lodowe
67.100.99 Inne przetwory mleczne
67.120 Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.120.01 Produkty pochodzenia zwierzęcego. Zagadnienia ogólne
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
67.120.20 Drób i jaja
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
67.120.99 Inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.140 Herbata. Kawa. Kakao
67.140.10 Herbata
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
67.140.30 Kakao
67.160 Napoje
67.160.01 Napoje. Zagadnienia ogólne
67.160.10 Napoje alkoholowe
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
67.180 Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia
67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze
67.180.20 Skrobia i produkty pochodne
67.190 Czekolada
67.200 Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
67.200.20 Nasiona oleiste
67.220 Przyprawy. Dodatki do żywności
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
67.220.20 Dodatki do żywności
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
67.240 Analiza sensoryczna
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego

71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY

71.020 Produkcja w przemyśle chemicznym
71.040 Chemia analityczna
71.040.01 Chemia analityczna. Zagadnienia ogólne
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
71.040.30 Odczynniki chemiczne
71.040.40 Analiza chemiczna
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
71.040.99 Inne normy dotyczące chemii analitycznej
71.060 Związki chemiczne nieorganiczne
71.060.01 Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne
71.060.10 Pierwiastki chemiczne
71.060.20 Tlenki
71.060.30 Kwasy
71.060.40 Zasady
71.060.50 Sole
71.060.99 Inne związki chemiczne nieorganiczne
71.080 Związki chemiczne organiczne
71.080.01 Związki chemiczne organiczne. Zagadnienia ogólne
71.080.10 Węglowodory alifatyczne
71.080.15 Węglowodory aromatyczne
71.080.20 Fluorowcopochodne węglowodorów
71.080.30 Związki organiczne zawierające azot
71.080.40 Kwasy organiczne
71.080.50 Bezwodniki
71.080.60 Alkohole. Etery
71.080.70 Estry
71.080.80 Aldehydy i ketony
71.080.90 Fenole
71.080.99 Inne związki chemiczne organiczne
71.100 Wyroby przemysłu chemicznego
71.100.01 Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
71.100.20 Gazy przemysłowe
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
71.100.55 Silikony
71.100.60 Olejki eteryczne
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
71.120 Aparatura dla przemysłu chemicznego
71.120.01 Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.120.10 Reaktory chemiczne i ich części
71.120.20 Kolumny
71.120.30 Wymienniki ciepła
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego

73 GÓRNICTWO I KOPALINY

75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
75.040 Ropa naftowa
75.060 Gaz ziemny
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
75.120 Ciecze hydrauliczne
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
75.160 Paliwa
75.160.01 Paliwa. Zagadnienia ogólne
75.160.10 Paliwa stałe
75.160.20 Paliwa płynne
75.160.30 Paliwa gazowe
75.160.40 Biopaliwa
75.180 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
75.180.99 Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

77 HUTNICTWO

77.020 Metalurgia
77.040 Badania metali
77.040.01 Badania metali. Zagadnienia ogólne
77.040.10 Badania mechaniczne metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
77.040.30 Analiza chemiczna metali
77.040.99 Inne metody badania metali
77.060 Korozja metali
77.080 Surówka, żeliwo i stal
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
77.080.10 Żeliwa
77.080.20 Stale
77.100 Żelazostopy
77.120 Metale nieżelazne
77.120.01 Metale nieżelazne. Zagadnienia ogólne
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
77.120.50 Tytan i stopy tytanu
77.120.60 Ołów, cynk, cyna i ich stopy
77.120.70 Kadm, kobalt i ich stopy
77.120.99 Inne metale nieżelazne i ich stopy
77.140 Wyroby z żeliwa i stali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
77.140.20 Stale wysokojakościowe
77.140.25 Stale sprężynowe
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
77.140.35 Stale narzędziowe
77.140.40 Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych
77.140.45 Stale niestopowe
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
77.140.70 Profile stalowe
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
77.150 Wyroby z metali nieżelaznych
77.150.01 Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
77.150.10 Wyroby z aluminium
77.150.20 Wyroby z magnezu
77.150.30 Wyroby z miedzi
77.150.40 Wyroby z niklu i chromu
77.150.50 Wyroby z tytanu
77.150.60 Wyroby z ołowiu, cynku i cyny
77.150.70 Wyroby z kadmu i kobaltu
77.150.99 Inne wyroby z metali nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa

79 TECHNOLOGIA DREWNA

81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

83.020 Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych
83.040 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych
83.040.01 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych.Zagadnienia ogólne
83.040.10 Lateks i kauczuk
83.040.20 Składniki gumy W tym sadza, kaolin itp.
83.040.30 Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych
83.060 Guma
83.080 Tworzywa sztuczne
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
83.100 Materiały porowate
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
83.140 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
83.140.10 Folie i arkusze
83.140.20 Arkusze laminowane
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
83.140.40 Węże
83.140.50 Uszczelnienia
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.160 Opony
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
83.160.20 Opony do statków powietrznych
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
83.160.99 Inne opony
83.180 Kleje
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych

85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

91.010 Budownictwo
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
91.010.10 Aspekty prawne
91.010.20 Aspekty kontraktowe
91.010.30 Aspekty techniczne
91.010.99 Inne aspekty
91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli
91.040 Budynki
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
91.040.20 Budynki przemysłowe i handlowe
91.040.30 Budynki mieszkalne
91.040.99 Inne budynki
91.060 Elementy budynków
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
91.060.20 Dachy
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
91.060.50 Drzwi i okna
91.060.99 Inne elementy budynków
91.080 Konstrukcje budowlane
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
91.080.10 Konstrukcje metalowe
91.080.13 Konstrukcje stalowe
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
91.080.20 Konstrukcje drewniane
91.080.30 Konstrukcje murowe
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
91.080.99 Inne konstrukcje
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
91.100 Materiały budowlane
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
91.100.23 Płytki ceramiczne
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
91.100.40 Wyroby cementowo?włókniste
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
91.100.99 Inne materiały budowlane
91.120 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków
91.120.01 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne
91.120.10 Izolacja cieplna
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
91.120.30 Izolacja przeciwwilgociowa
91.120.40 Instalacja odgromowa
91.120.99 Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków
91.140 Instalacje w budynkach
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
91.140.10 Centralne ogrzewanie
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
91.140.40 Instalacje gazowe
91.140.50 Instalacje elektryczne
91.140.60 Instalacje wodociągowe
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
91.140.70 Instalacje sanitarne
91.140.80 Systemy odwadniające
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
91.160 Oświetlenie
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
91.160.20 Oświetlenie zewnętrzne budynków
91.180 Wykończenie wnętrz
91.190 Akcesoria budowlane
91.200 Technologie w budownictwie
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany

93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE

97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT

97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
97.040 Wyposażenie kuchni
97.040.01 Wyposażenie kuchni. Zagadnienia ogólne
97.040.10 Meble kuchenne
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
97.040.40 Zmywarki
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
97.060 Sprzęt pralniczy
97.080 Urządzenia do czyszczenia
97.100 Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe
97.100.01 Ogrzewacze. Zagadnienia ogólne
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
97.100.40 Ogrzewacze na paliwo ciekłe
97.100.99 Ogrzewacze stosujące inne źródła energii
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
97.130 Wyposażenie sklepu
97.130.01 Wyposażenie sklepu. Zagadnienia ogólne
97.130.10 Regały
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
97.130.30 Wózki na zakupy stosowane w supermarketach
97.130.99 Inne wyposażenie sklepu
97.140 Meble
97.145 Drabiny
97.150 Pokrycia podłogowe
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
97.190 Sprzęt dla dzieci
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
97.200 Sprzęt rekreacyjny
97.200.01 Sprzęt rekreacyjny. Zagadnienia ogólne
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
97.200.20 Instrumenty muzyczne
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
97.200.40 Place do zabaw i gier
97.200.50 Zabawki
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
97.220 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
97.220.10 Obiekty sportowe
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
97.220.99 Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe
po wpisaniu prawidłowego adresu email,
system wyśle wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.
email
hasło
powtórz

Proponowane kategorie norm

01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA
03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA
07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE
11 TECHNIKA MEDYCZNA
13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO
17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE
19 BADANIA
21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY
27 ENERGETYKA
29 ELEKTROTECHNIKA
31 ELEKTRONIKA
33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO
35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
37 TECHNIKA OBRAZU
39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO
43 POJAZDY DROGOWE
45 KOLEJNICTWO
47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE
49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA
61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY
65 ROLNICTWO
67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY
73 GÓRNICTWO I KOPALINY
75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE
77 HUTNICTWO
79 TECHNOLOGIA DREWNA
81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY
83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH
85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY
87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW
91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE
93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE
97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT
PN-EN 16602-40:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19 2018-07-12
Pewność wyrobów kosmonautycznych
-Bezpieczeństwo
PN-EN 16603-10:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19 2018-07-12
Inżynieria kosmiczna
-Wymagania ogólne inżynierii systemów
PN-EN 50173-6:2018-07 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 173 2018-07-13
Technika informatyczna
-Systemy okablowania strukturalnego
-Część 6: Rozproszone usługi budynkowe
PN-EN 13001-3-6:2018-06 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 101 2018-06-21
Dźwignice
-Ogólne zasady projektowania
-Część 3-6: Stany graniczne i właściwości maszyn
-Siłowniki hydrauliczne
PN-ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018-06 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11 2018-06-29
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA)
-Głos plus dane (V+D)
-Część 3-3: Współpraca interfejsu międzysystemowego (ISI)
-Dodatkowe cechy sieci w połączeniu grupowym (ANF-ISIGC)
PN-EN 81-71:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 131 2018-07-12
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów
-Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych
-Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm
PN-EN IEC 62820-3-2:2018-07 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 52 2018-07-13
Systemy interkomowe budynku
-Część 3-2: Wytyczne stosowania
-Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń budynku (ASBIS)
PN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172 2018-07-12
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI)
-Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania
PN-EN 17043:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 156 2018-07-13
Nawozy
-Oznaczanie molibdenu o zawartości
PN-EN ISO 21225-2:2018-06 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140 2018-06-29
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów
-Część 2: Wymiana rurociągu za pomocą przewiertu sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego
PN-EN 1766:2017-03 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 274 2018-07-05
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-Metody badań
-Betony wzorcowe do badań
PN-EN 15940+A1:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 1 2018-07-12
Paliwa do pojazdów samochodowych
-Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody badań
PN-EN 9223-100:2018-06 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19 2018-06-13
Zarządzanie programem
-Zarządzanie konfiguracją
-Część 100: Przewodnik stosowania zasad zarządzania konfiguracją
PN-EN IEC 61804-2:2018-06 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 50 2018-06-21
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL)
-Część 2: Specyfikacja koncepcji FB
PN-EN IEC 62928:2018-06 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 61 2018-06-29
Zastosowania kolejowe
-Tabor
-Pokładowe litowo-jonowe akumulatory trakcyjne
PN-EN 2944:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19 2018-07-04
Lotnictwo i kosmonautyka
-Wkładki gwintowe w postaci sprężyny śrubowej, samozabezpieczające, ze stali odpornej na korozję FE-PA3004
PN-EN 17041:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 156 2018-07-13
Nawozy
-Oznaczanie boru o zawartości
PN-EN 60061-2:2002/A53:2018-06 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4 2018-06-28
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa
-Część 2: Oprawki lampowe
PN-ISO 14034:2018-07 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 270 2018-07-05
Zarządzanie środowiskowe
-Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)
PN-EN ISO 10439-4:2015-04 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31 2018-07-05
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe
-Część 4: Rozprężarko-sprężarki
PN-EN ISO 22300:2018-07 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 306 2018-07-12
Bezpieczeństwo i odporność
-Terminologia
PN-EN ISO 13503-6:2014-05 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31 2018-07-13
Przemysł naftowy i gazowniczy
-Płyny i materiały do dowiercania złóż
-Część 6: Procedura pomiaru przesączania płynów do dowiercania złóż w warunkach dynamicznych
PN-EN 16668+A1:2018-06 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 210 2018-06-28
Armatura przemysłowa
-Wymagania i badania dotyczące armatury metalowej jako osprzętu ciśnieniowego
PN-ISO 4249-3:2018-06 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 187 2018-06-29
Opony i obręcze do motocykli (seria oznaczona kodem)
-Część 3: Obręcze
PN-EN ISO 18134-2:2017-03 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 144 2018-07-05
Biopaliwa stałe
-Oznaczanie zawartości wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Część 2: Wilgoć całkowita
-Metoda uproszczona
PN-EN IEC 60721-3-1:2018-07 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 65 2018-07-13
Klasyfikacja warunków środowiskowych
-Część 3-1: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości
-Składowanie
PN-EN 50291-1:2018-06 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 64 2018-06-21
Wykrywacze gazu
-Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych
-Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne
PN-EN IEC 61643-331:2018-06 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 73 2018-06-29
Elementy do niskonapięciowych ograniczników przepięć
-Część 331: Wymagania eksploatacyjne oraz metody badań dla warystorów z tlenków metali (MOV)
PN-EN ISO 2555:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141 2018-07-04
Tworzywa sztuczne
-Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji
-Oznaczanie lepkości pozornej metodą lepkościomierza obrotowego typu pojedynczy cylinder
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.2.2:2018-07 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172 2018-07-12
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI)
-Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty
-Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60061-3:2002/A54:2018-06 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4 2018-06-28
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa
-Część 3: Sprawdziany
PN-ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11 2018-06-29
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD)
-Czujniki wykrywania metali i przedmiotów pracujące w zakresie od 1 kHz do 148,5 kHz
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-EN 10222-1:2017-06 - wersja polska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 127 2018-07-05
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe
-Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych
PN-EN 17042:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 156 2018-07-13
Nawozy
-Oznaczanie boru o zawartości > 10 % metodą miareczkowania acydymetrycznego
PN-ISO 45001:2018-06 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 276 2018-06-21
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 13302:2018-06 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 2 2018-06-29
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym
PN-EN 9300-200:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19 2018-07-04
Lotnictwo i kosmonautyka
-LOTAR
-Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM
-Część 200: Wspólne pojęcia dotyczące długotrwałego archiwizowania i odzyskiwania informacji o strukturze wyrobu
PN-EN IEC 60071-2:2018-07 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 80 2018-07-12
Koordynacja izolacji
-Część 2: Wytyczne stosowania
PN-EN ISO 22975-1:2016-11 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 137 2018-07-16
Energia słoneczna
-Elementy kolektora i materiały
-Część 1: Rury próżniowe
-Trwałość i wydajność
PN-EN ISO 22975-1:2016-11 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 137
Energia słoneczna
-Elementy kolektora i materiały
-Część 1: Rury próżniowe
-Trwałość i wydajność
Do Rejestru:
2018-07-20

Opublikowane 2018-07-13

PN-EN 50173-6:2018-07 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 173
Technika informatyczna
-Systemy okablowania strukturalnego
-Część 6: Rozproszone usługi budynkowe
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN IEC 62820-3-2:2018-07 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 52
Systemy interkomowe budynku
-Część 3-2: Wytyczne stosowania
-Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń budynku (ASBIS)
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN 17043:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 156
Nawozy
-Oznaczanie molibdenu o zawartości
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN 17041:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 156
Nawozy
-Oznaczanie boru o zawartości
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN ISO 13503-6:2014-05 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy i gazowniczy
-Płyny i materiały do dowiercania złóż
-Część 6: Procedura pomiaru przesączania płynów do dowiercania złóż w warunkach dynamicznych
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN IEC 60721-3-1:2018-07 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 65
Klasyfikacja warunków środowiskowych
-Część 3-1: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości
-Składowanie
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN 17042:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 156
Nawozy
-Oznaczanie boru o zawartości > 10 % metodą miareczkowania acydymetrycznego
Do Rejestru:
2018-07-20

Opublikowane 2018-07-12

PN-EN 16602-40:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Pewność wyrobów kosmonautycznych
-Bezpieczeństwo
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN 16603-10:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Inżynieria kosmiczna
-Wymagania ogólne inżynierii systemów
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN 81-71:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 131
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów
-Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych
-Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI)
-Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN 15940+A1:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 1
Paliwa do pojazdów samochodowych
-Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody badań
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN ISO 22300:2018-07 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 306
Bezpieczeństwo i odporność
-Terminologia
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.2.2:2018-07 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI)
-Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty
-Część 1: Wymagania ogólne
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN IEC 60071-2:2018-07 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 80
Koordynacja izolacji
-Część 2: Wytyczne stosowania
Do Rejestru:
2018-07-20

Opublikowane 2018-07-05

PN-EN 1766:2017-03 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 274
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-Metody badań
-Betony wzorcowe do badań
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-ISO 14034:2018-07 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 270
Zarządzanie środowiskowe
-Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN ISO 10439-4:2015-04 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe
-Część 4: Rozprężarko-sprężarki
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN ISO 18134-2:2017-03 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 144
Biopaliwa stałe
-Oznaczanie zawartości wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Część 2: Wilgoć całkowita
-Metoda uproszczona
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN 10222-1:2017-06 - wersja polska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 127
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe
-Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych
Do Rejestru:
2018-07-20

Opublikowane 2018-07-04

PN-EN ISO 29988-2:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141
Tworzywa sztuczne
-Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania
-Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Do Rejestru:
PN-EN 17077:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 269
Określanie przebiegu spalania warstw pyłu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 7886-1:2018-07 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 247
Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku
-Strzykawki do ogólnego stosowania
Do Rejestru:
PN-ISO/IEC 15938-3:2007/A2:2018-07 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 288
Technika informatyczna
-Interfejs opisu zawartości multimediów
-Część 3: Obraz
Do Rejestru:
PN-EN 81-58:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 131
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów
-Badania i próby
-Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15496:2018-07 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 26
Tekstylia
-Pomiar przepuszczalności pary wodnej przez tekstylia na potrzeby kontroli jakości
Do Rejestru:
PN-EN 17030:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Kosmonautyka
-Obserwacja Ziemi
-Poziomy przetwarzania obrazu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 811:2018-07 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 26
Płaskie wyroby włókiennicze
-Wyznaczanie wodoszczelności
-Metoda ciśnienia hydrostatycznego
Do Rejestru:
PN-EN 1568-3:2018-07 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 244
Środki gaśnicze
-Pianotwórcze środki gaśnicze
-Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Do Rejestru:
PN-EN 12861:2018-07 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 219
Miedź i stopy miedzi
-Złom
Do Rejestru:
PN-EN 689:2018-07 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Narażenie na stanowiskach pracy
-Pomiary narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
-Strategia badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi
Do Rejestru:
PN-EN ISO 3175-4:2018-07 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 22
Tekstylia
-Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych
-Część 4: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem symulowanego czyszczenia wodnego
Do Rejestru:
PN-EN ISO 29988-1:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141
Tworzywa sztuczne
-Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania
-Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Do Rejestru:
PN-EN 2944:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Wkładki gwintowe w postaci sprężyny śrubowej, samozabezpieczające, ze stali odpornej na korozję FE-PA3004
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN ISO 2555:2018-07 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141
Tworzywa sztuczne
-Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji
-Oznaczanie lepkości pozornej metodą lepkościomierza obrotowego typu pojedynczy cylinder
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN 9300-200:2018-07 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-LOTAR
-Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM
-Część 200: Wspólne pojęcia dotyczące długotrwałego archiwizowania i odzyskiwania informacji o strukturze wyrobu
Do Rejestru:
2018-07-20

Opublikowane 2018-06-29

PN-EN 50643:2018-06 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 103
Elektryczny i elektroniczny sprzęt domowy i biurowy
-Pomiar poboru mocy w stanie oczekiwania sieciowego sprzętu końcowego
Do Rejestru:
PN-EN ISO 41011:2018-06 - wersja angielska | SUS, Sektor Usług | KT 315
Facility Management
-Słownictwo
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 300 718-1 V2.1.1:2018-06 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Sygnalizatory lawinowe pracujące na częstotliwości 457 kHz
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Część 1: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Do Rejestru:
PN-EN ISO 8385:2018-06 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 18
Statki i technika morska
-Pogłębiarki
-Klasyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN 3542:2018-06 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Wkładki, gwintowe, w postaci sprężyny śrubowej, samozabezpieczające, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH2801 (Inconel X750)
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 305 174-2 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM)
-Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów-- Część 2: Lokalizacje ICT
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 305 174-1 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM)
-Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów-- Część 1: Przegląd, zagadnienia wspólne i typowe
Do Rejestru:
PN-EN 14594:2018-06 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21
Sprzęt ochrony układu oddechowego
-Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu
-Wymagania, badanie i znakowanie
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018-06 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA)
-Głos plus dane (V+D)
-Część 3-3: Współpraca interfejsu międzysystemowego (ISI)
-Dodatkowe cechy sieci w połączeniu grupowym (ANF-ISIGC)
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN ISO 21225-2:2018-06 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów
-Część 2: Wymiana rurociągu za pomocą przewiertu sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN IEC 62928:2018-06 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 61
Zastosowania kolejowe
-Tabor
-Pokładowe litowo-jonowe akumulatory trakcyjne
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-ISO 4249-3:2018-06 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 187
Opony i obręcze do motocykli (seria oznaczona kodem)
-Część 3: Obręcze
Do Rejestru:
2018-07-20
PN-EN IEC 61643-331:2018-06 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 73
Elementy do niskonapięciowych ograniczników przepięć
-Część 331: Wymagania eksploatacyjne oraz metody badań dla warystorów z tlenków metali (MOV)
Do Rejestru:
2018-07-20

Data wycofania: 2018-07-06

PN-A-79036:1997 - wersja polska
Zaprawy do napojów link do rejestru
ICS
67.160.01 Napoje. Zagadnienia ogólne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa


PN-A-82014:1997 - wersja polska
Mięso i przetwory mięsne
-Mięso bez kości do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów


PN-A-82027:2002 - wersja polska
Wędliny
-Kiełbasa jałowcowa
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów


PN-A-82028:2002 - wersja polska
Wędliny
-Kiełbasa żywiecka
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów


PN-C-77002:1997 - wersja polska
Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne
-Szampony w płynie do włosów i płyny do kąpieli
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
SCH, Sektor Chemii
KT 201, Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej


PN-C-77062:1997 - wersja polska
Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne
-Kredki do warg
link do rejestru
ICS
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
SCH, Sektor Chemii
KT 201, Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej


PN-C-77064:1997 - wersja polska
Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne
-Preparaty do trwałej ondulacji na zimno
link do rejestru
ICS
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
SCH, Sektor Chemii
KT 201, Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej


PN-C-96123:1997 - wersja polska
Produkty węglopochodne
-Oznaczanie benzo(a)pirenu metodą spektrofotometrii UV/VIS
link do rejestru
ICS
71.100.01 Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
SCH, Sektor Chemii
KT 111, Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych


PN-C-96124:1997 - wersja polska
Węgle aktywne
-Oznaczanie pojemności sorpcyjnej
link do rejestru
ICS
71.060.10 Pierwiastki chemiczne
SCH, Sektor Chemii
KT 111, Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych


PN-C-97095:1997 - wersja polska
Produkty węglopochodne
-Oznaczanie zawartości cyjanowodoru i siarkowodoru w gazie koksowniczym metodą potencjometryczną
link do rejestru
ICS
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
SCH, Sektor Chemii
KT 111, Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych


Data wycofania: 2018-07-04

PN-EN 12861:2002 - wersja polska
Miedź i stopy miedzi
-Złom
link do rejestru
ICS
77.150.30 Wyroby z miedzi
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych


Data wycofania: 2018-06-29

PN-EN 13302:2011 - wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym
link do rejestru
ICS
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych


PN-EN 13302:2011 - wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym
link do rejestru
ICS
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych


Data wycofania: 2018-06-28

PN-EN 1011-8:2006 - wersja polska
Spawanie
-Wytyczne dotyczące spawania metali
-Część 8: Spawanie żeliwa
link do rejestru
ICS
25.160.10 Procesy spawalnicze
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 301, Odlewnictwa


Data wycofania: 2018-06-26

PN-A-55567:1997 - wersja polska
Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i zakładów zbiorowego żywienia
-Noże, tarcze przepustowe i przednoże do maszyn do mielenia mięsa
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii


PN-EN 130200:2002 - wersja angielska
Specyfikacja grupowa
-Kondensatory tantalowe stałe ze stałym lub ciekłym elektrolitem
link do rejestru
ICS
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
SEK, Sektor Elektroniki
KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego


PN-EN 130201:2002 - wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa
-Kondensatory tantalowe stałe z elektrolitem stałym i porowatą anodą (podrodzina 3)
link do rejestru
ICS
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
SEK, Sektor Elektroniki
KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego


PN-EN 130202:2002 - wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa
-Kondensatory stałe tantalowe z ciekłym elektrolitem i porowatą anodą (podrodzina 2)
link do rejestru
ICS
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
SEK, Sektor Elektroniki
KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego


PN-E-06506:1997 - wersja polska
Liczniki energii elektrycznej
-Liczniki indukcyjne energii biernej klasy 3
link do rejestru
ICS
91.140.50 Instalacje elektryczne
SEK, Sektor Elektroniki
KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych


Data wycofania: 2018-06-21

PN-EN 12216:2004 - wersja polska
Żaluzje, zasłony wewnętrzne, zasłony zewnętrzne
-Terminologia, słownik i definicje
link do rejestru
ICS
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
91.060.50 Drzwi i okna
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć


PN-EN 12261:2005/A1:2008 - wersja polska
Gazomierze
-Gazomierze turbinowe
link do rejestru
ICS
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych


PN-EN 12261:2005 - wersja polska
Gazomierze
-Gazomierze turbinowe
link do rejestru
ICS
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych


Data wycofania: 2018-06-13

PN-EN 12480:2015-07 - wersja angielska
Gazomierze
-Gazomierze rotorowe
link do rejestru
ICS
91.140.40 Instalacje gazowe
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych


PN-EN 12480:2015-07 - wersja polska
Gazomierze
-Gazomierze rotorowe
link do rejestru
ICS
91.140.40 Instalacje gazowe
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych


Data wycofania: 2018-06-12

PN-EN 12999+A1:2012 - wersja angielska
Dźwignice
-Żurawie przeładunkowe
link do rejestru
ICS
53.020.20 Dźwignice
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części


PN-EN 13135:2013-05 - wersja angielska
Dźwignice
-Bezpieczeństwo
-Projektowanie
-Wymagania dotyczące wyposażenia
link do rejestru
ICS
53.020.20 Dźwignice
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części


PN-EN 144-1:2003/A2:2006 - wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego
-Zawory butli gazowych
-Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butli
link do rejestru
ICS
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników


Data wycofania: 2018-06-04

PN-EN 12467+A1:2016-08 - wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe
-Właściwości wyrobu i metody badań
link do rejestru
ICS
91.100.40 Wyroby cementowo?włókniste
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych


PN-EN 14399-10:2009 - wersja angielska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych
-Część 10: System HRC
-Zestawy śruby i nakrętki z kalibrowanym sprężaniem
link do rejestru
ICS
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych


PN-EN 14399-9:2009 - wersja angielska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych
-Część 9: System HR lub HV
-Zestawy śruby i nakrętki z bezpośrednim wskaźnikiem napięcia
link do rejestru
ICS
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych


PN-EN 12977-4:2012 - wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy
-Systemy wykonywane na zamówienie
-Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych
link do rejestru
ICS
27.160 Energetyka słoneczna
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce


PN-EN 12977-5:2012 - wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy
-Systemy wykonywane na zamówienie
-Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia regulacyjnego
link do rejestru
ICS
27.160 Energetyka słoneczna
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce


PN-EN 71-7+A1:2017-12 - wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek
-Część 7: Farby do malowania palcami
-Wymagania i metody badań
link do rejestru
ICS
97.200.50 Zabawki
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek


Data wycofania: 2018-05-29

PN-EN 1307+A1:2016-02 - wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe
-Klasyfikacja
link do rejestru
ICS
97.150 Pokrycia podłogowe
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 27, Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych


Data wycofania: 2018-05-28

PN-EN 12417+A2:2011 - wersja polska
Obrabiarki
-Bezpieczeństwo
-Centra obróbkowe
link do rejestru
ICS
25.040.10 Centra obróbkowe
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędzio


PN-EN 13128+A2:2011 - wersja polska
Bezpieczeństwo obrabiarek
-Frezarki (i wytaczarki)
link do rejestru
ICS
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędzio


PN-EN 14070+A1:2009 - wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek
-Specjalizowane systemy obróbkowe
link do rejestru
ICS
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędzio


PN-EN 12977-3:2012 - wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy
-Systemy wykonywane na zamówienie
-Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne
link do rejestru
ICS
27.160 Energetyka słoneczna
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce


PN-EN 1091:2002 - wersja polska
Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej link do rejestru
ICS
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 278, Wodociągów i Kanalizacji


Data wycofania: 2018-05-25

PN-E-93152:1983 - wersja polska
Łączniki instalacyjne powszechnego użytku
-Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V
link do rejestru
ICS
29.120.40 Łączniki
SEL, Sektor Elektryki
KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego


Data wycofania: 2018-05-21

PN-EN 12977-1:2012 - wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy
-Systemy wykonywane na zamówienie
-Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych
link do rejestru
ICS
27.160 Energetyka słoneczna
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce


PN-EN 12977-2:2012 - wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy
-Systemy wykonywane na zamówienie
-Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych
link do rejestru
ICS
27.160 Energetyka słoneczna
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce


Data wycofania: 2018-05-18

PN-C-04062:1986 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej
link do rejestru
ICS
75.160.20 Paliwa płynne
SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych


PN-EN 1037+A1:2010 - wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn
-Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu
link do rejestru
ICS
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne


PN-EN 13757-2:2005 - wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych
-Część 2: Warstwa fizyczna i warstwa łącza
link do rejestru
ICS
35.100.10 Warstwa fizyczna
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych

33.200 Telesterowanie. Telemetria
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych


PN-EN 13757-3:2013-08 - wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych
-Część 3: Wydzielona warstwa zastosowań
link do rejestru
ICS
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
33.200 Telesterowanie. Telemetria
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych


PN-EN 13476-3+A1:2009 - wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
-Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
-Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B
link do rejestru
ICS
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
SCH, Sektor Chemii
KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych


Data wycofania: 2018-05-15

PN-EN 12691:2007 - wersja polska
Elastyczne wyroby wodochronne
-Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych
-Określanie odporności na uderzenie
link do rejestru
ICS
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie


PN-EN 13077:2008 - wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego
-Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym)
-Rodzina A - typ B
link do rejestru
ICS
91.140.60 Instalacje wodociągowe
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 278, Wodociągów i Kanalizacji


PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu link do rejestru
ICS
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 195, Prefabrykatów z Betonu


PN-EN 13476-1:2008 - wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
-Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
-Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe
link do rejestru
ICS
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
SCH, Sektor Chemii
KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych


PN-EN 12953-4:2004 - wersja polska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe
-Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów
link do rejestru
ICS
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce


PN-EN 13103+A2:2012 - wersja angielska
Kolejnictwo
-Zestawy kołowe i wózki
-Osie zestawów kołowych tocznych
-Zasady konstrukcji
link do rejestru
ICS
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


PN-EN 13104+A2:2013-04 - wersja angielska
Kolejnictwo
-Zestawy kołowe i wózki
-Osie zestawów kołowych napędnych
-Zasady konstrukcji
link do rejestru
ICS
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


PN-EN 1305:2000 - wersja polska
Statki żeglugi śródlądowej
-Złącza do wydawania cieczy zaolejonych
link do rejestru
ICS
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 18, Statków i Techniki Morskiej


PN-EN 1306:2000 - wersja polska
Statki żeglugi śródlądowej
-Złącza do wydawania wody odpadowej
link do rejestru
ICS
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 18, Statków i Techniki Morskiej


PN-EN 13001-3-1+A1:2013-09 - wersja angielska
Dźwignice
-Ogólne zasady projektowania
-Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych
link do rejestru
ICS
53.020.20 Dźwignice
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części


Data wycofania: 2018-05-14

PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01 - wersja polska
Ocena zgodności
-Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania
-Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego
link do rejestru
ICS
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 270, Zarządzania Środowiskowego


PKN-ISO/IEC TS 17021-3:2014-08 - wersja polska
Ocena zgodności
-Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania
-Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością
link do rejestru
ICS
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 6, Systemów Zarządzania


PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska
Badania geotechniczne
-Badania laboratoryjne gruntów
-Część 7: Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia
link do rejestru
ICS
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 254, Geotechniki


PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska
Badania geotechniczne
-Badania laboratoryjne gruntów
-Część 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody
link do rejestru
ICS
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 254, Geotechniki


PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska
Badania geotechniczne
-Badania laboratoryjne gruntów
-Część 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą
link do rejestru
ICS
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 254, Geotechniki


Data wycofania: 2018-05-07

PN-EN 13016-1:2009 - wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe
-Prężność par
-Część 1: Oznaczanie prężności par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE)
link do rejestru
ICS
75.160.20 Paliwa płynne
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych


PN-EN 13492:2013-10 - wersja angielska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 13492:2013-10 - wersja polska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 13493:2013-10 - wersja angielska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane przy budowie magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 13493:2013-10 - wersja polska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 16205:2013-10 - wersja angielska
Pomiar laboratoryjny hałasu kroków na stropach link do rejestru
ICS
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 253, Akustyki Architektonicznej


PN-EN 13476-2:2008 - wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
-Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
-Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A
link do rejestru
ICS
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
SCH, Sektor Chemii
KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych


PN-EN 12814-4:2003 - wersja polska
Badanie połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych
-Część 4: Próba oddzierania
link do rejestru
ICS
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


Data wycofania: 2018-05-04

PN-EN 1329-1:2014-03 - wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków
-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
link do rejestru
ICS
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
91.140.80 Systemy odwadniające
SCH, Sektor Chemii
KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych


PN-EN 1329-1:2014-03 - wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków
-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
link do rejestru
ICS
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
91.140.80 Systemy odwadniające
SCH, Sektor Chemii
KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych


PN-EN 3475-603:2011 - wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kable i przewody elektryczne stosowane w statkach powietrznych
-Metody badań
-Część 603: Odporność na łuk elektryczny w warunkach wilgotnych
link do rejestru
ICS
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego


PN-EN 3475-604:2010 - wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych
-Metody badań
-Część 604: Odporność na propagację łuku elektrycznego w warunkach suchych
link do rejestru
ICS
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego


PN-EN 3475-605:2010 - wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych
-Metody badań
-Część 605: Badanie zwarcia w warunkach wilgotnych
link do rejestru
ICS
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego


PN-EN 12274-4:2003 - wersja angielska
Cienkie warstwy na zimno
-Metody badań
-Część 4: Oznaczenie kohezji mieszanki
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


Data wycofania: 2018-04-24

PN-EN 13362:2013-10 - wersja angielska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 13362:2013-10 - wersja polska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 13491:2013-10 - wersja angielska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 13491:2013-10 - wersja polska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 28654:1996 - wersja polska
Jubilerstwo
-Barwy stopów złota
-Definicja, zakresy barw i oznaczenie
link do rejestru
ICS
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
39.060 Jubilerstwo
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 239, Jubilerstwa


PN-EN 50496:2009 - wersja angielska
Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych link do rejestru
ICS
17.240 Pomiary promieniowania
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej


Data wycofania: 2018-04-21

PN-EN 15806:2011 - wersja angielska
Kolejnictwo
-Hamowanie
-Badania stacjonarne układów hamulcowych
link do rejestru
ICS
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


Data wycofania: 2018-04-17

PN-EN 13361:2013-10 - wersja angielska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 13361:2013-10 - wersja polska
Bariery geosyntetyczne
-Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór
link do rejestru
ICS
59.080.70 Geotekstylia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 142, Geosyntetyków


PN-EN 1177:2009 - wersja polska
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki
-Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku
link do rejestru
ICS
97.200.40 Place do zabaw i gier
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 2, Sportu i Rekreacji


PN-EN 1651:2002 - wersja polska
Sprzęt paralotniowy
-Uprzęże
-Wymagania bezpieczeństwa i badania wytrzymałości
link do rejestru
ICS
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 2, Sportu i Rekreacji


Data wycofania: 2018-04-13

PN-EN 1794-1:2011 - wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe
-Wymagania pozaakustyczne
-Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność
link do rejestru
ICS
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


PN-EN 13158:2010 - wersja polska
Odzież ochronna
-Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo: Dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi
-Wymagania i metody badań
link do rejestru
ICS
13.340.10 Odzież ochronna
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 22, Odzieżownictwa


Data wycofania: 2018-04-12

PN-EN 1431:2009 - wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów destylacyjnych w emulsji asfaltowej metodą destylacji
link do rejestru
ICS
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych


PN-EN 1116:2006 - wersja polska
Meble kuchenne
-Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych
link do rejestru
ICS
97.040.10 Meble kuchenne
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych


PN-EN 50380:2003 - wersja angielska
Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów fotowoltaicznych link do rejestru
ICS
27.160 Energetyka słoneczna
SEL, Sektor Elektryki
KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu


PN-EN 12013+A1:2008 - wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych
-Mieszarki zamknięte
-Wymagania bezpieczeństwa
link do rejestru
ICS
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 240, Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych


PN-EN 12274-1:2005 - wersja polska
Cienka warstwa na zimno
-Metody badań
-Część 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


PN-EN 12274-2:2003 - wersja angielska
Cienkie warstwy na zimno
-Metody badań
-Część 2: Określenie zawartości lepiszcza
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


PN-EN 12274-3:2005 - wersja polska
Cienka warstwa na zimno
-Metody badań
-Część 3: Konsystencja
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


PN-EN 12274-5:2003 - wersja angielska
Cienkie warstwy na zimno
-Metody badań
-Część 5: Oznaczenie ścieralności
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


PN-EN 12274-6:2005 - wersja polska
Cienka warstwa na zimno
-Metody badań
-Część 6: Dozowanie
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


Data wycofania: 2018-04-03

PN-EN 4533-002:2006 - wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka
-Elementy układów optycznych
-Podręcznik
-Część 002: Badanie i pomiar
link do rejestru
ICS
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego


PN-EN 4533-003:2006 - wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka
-Elementy układów optycznych
-Podręcznik
-Część 003: Praktyki przewlekania i montażu
link do rejestru
ICS
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego


Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 49.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90