Rejestr stosowanych norm

Wersja prezentacyjna Norm wycofanych: 55725 \ norm aktualnych: 29630 (118)
Logowanie
email:
has³o:

Segreguj normy według: > Najnowsze > ICS > Komitety > Sektory
Normy systemów zarządzania | Serwis prawny
przeszukaj "Ekoinfonet"

System Zarządzania wg ISO 9001

Audyt aktualności nadzorowanych norm

Strona oparta na skrypcie aktualizującym status norm według informacji na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Strona nie prowadzi sprzedaży norm ani nie odpowiada za aktualność prezentowanych danych.
Wykonano na własny użytek jako demonstrację rozwiązań stosowanych w SZJ.

01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA

01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
01.040 Słownictwo
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja(Słownictwo)
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem i jakość.Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
01.040.19 Badania (Słownictwo)
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
01.040.61 Przemysł odzieżowy (Słownictwo)
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
01.040.81 Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
01.040.95 Wojskowość. Inżynieria wojskowa. Uzbrojenie (Słownictwo)
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
01.060 Wielkości i jednostki
01.070 Kodowanie barwne
01.075 Symbole literowe
01.080 Symbole graficzne
01.080.01 Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.99 Inne symbole graficzne
01.100 Rysunek techniczny
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
01.100.25 Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny
01.100.27 Rysunek techniczny telekomunikacyjny i technologii informacyjnej
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
01.100.40 Sprzęt kreślarski
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
01.140 Informacja. Działalność wydawnicza
01.140.10 Pismo. Transliteracja
01.140.20 Informacja naukowa
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
01.140.40 Działalność wydawnicza

03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA

03.020 Socjologia. Demografia
03.040 Praca. Zatrudnienie
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
03.080 Usługi
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
03.080.30 Usługi dla konsumentów
03.080.99 Inne usługi
03.100 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Systemy zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
03.100.20 Handel. Działalność handlowa. Marketing
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
03.100.60 Księgowość
03.100.70 Systemy zarządzania
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
03.120 Jakość
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
03.120.99 Inne normy dotyczące jakości
03.140 Patenty. Własność intelektualna
03.160 Prawo. Administracja
03.180 Edukacja
03.200 Rekreacja. Turystyka
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
03.200.10 Turystyka przygodowa
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
03.220 Transport
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
03.220.20 Transport drogowy
03.220.30 Transport kolejowy
03.220.40 Transport wodny
03.220.50 Transport powietrzny
03.220.99 Inne rodzaje transportu
03.240 Usługi pocztowe

07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

11 TECHNIKA MEDYCZNA

11.020 Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.20 Nauki medyczne
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
11.060 Stomatologia
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
11.060.10 Materiały dentystyczne
11.060.15 Implanty stomatologiczne
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
11.080 Sterylizacja i dezynfekcja
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
11.080.30 Pakowanie sterylne
11.080.99 Inne normy dotyczące sterylizacji i dezynfekcji
11.100 Medycyna laboratoryjna
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
11.100.30 Analiza krwi i moczu
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
11.120 Środki farmaceutyczne
11.120.01 Środki farmaceutyczne. Zagadnienia ogólne
11.120.10 Leki
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
11.140 Wyposażenie szpitalne
11.160 Pierwsza pomoc
11.180 Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych.Zagadnienia ogólne
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
11.180.40 Pomoce do jedzenia i picia
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
11.220 Weterynaria

13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO

13.020 Ochrona środowiskowa
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
13.020.55 Bioprodukty
13.020.60 Cykle życia wyrobu
13.020.70 Projekty środowiskowe
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
13.030 Odpady
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
13.030.10 Odpady stałe
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
13.030.30 Odpady specjalne
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
13.030.50 Recykling
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
13.040 Jakość powietrza
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
13.040.99 Inne normy dotyczące jakości powietrza
13.060 Jakość wody
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
13.060.20 Woda pitna
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
13.060.30 Ścieki
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
13.060.99 Inne normy dotyczące jakości wody
13.080 Jakość gleby. Gleboznawstwo
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
13.120 Bezpieczeństwo w domu
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
13.180 Ergonomia
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
13.220 Ochrona przed pożarem
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.220.10 Walka z pożarem
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.230 Ochrona przed wybuchami
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
13.310 Ochrona przed włamaniem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
13.340 Sprzęt ochronny
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
13.340.10 Odzież ochronna
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
13.340.99 Inny sprzęt ochronny

17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE

17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
17.040 Pomiary długości i kąta
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
17.040.10 Tolerancje i pasowania
17.040.20 Właściwości powierzchni
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
17.040.99 Inne normy dotyczące pomiarów długości i kąta
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
17.120 Pomiary przepływów
17.120.01 Pomiary przepływów. Zagadnienia ogólne
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
17.140 Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
17.140.50 Elektroakustyka
17.140.99 Inne normy dotyczące akustyki
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
17.180 Optyka i pomiary zjawisk optycznych
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
17.180.20 Barwy i pomiary światła
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
17.200 Termodynamika i pomiary temperatury
17.200.01 Termodynamika. Zagadnienia ogólne
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
17.240 Pomiary promieniowania

19 BADANIA

21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów,wyposażenia
21.040 Gwinty
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
21.040.10 Gwinty metryczne
21.040.20 Gwinty calowe
21.040.30 Gwinty specjalne
21.060 Części złączne
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
21.060.20 Nakrętki
21.060.30 Podkładki, elementy zabezpieczające
21.060.40 Nity
21.060.50 Sworznie, kołki, gwoździe
21.060.60 Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze
21.060.70 Zaciski i klamry
21.060.99 Inne części złączne
21.080 Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe
21.100 Łożyska
21.100.01 Łożyska. Zagadnienia ogólne
21.100.10 Łożyska ślizgowe
21.100.20 Łożyska toczne
21.120 Wały i sprzęgła
21.120.01 Wały i sprzęgła. Zagadnienia ogólne
21.120.10 Wały
21.120.20 Sprzęgła
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
21.120.40 Wyważanie i wyważarki
21.120.99 Inne normy dotyczące wałów i sprzęgieł
21.140 Uszczelnienia, dławnice
21.160 Sprężyny
21.180 Obudowy, osłony i inne części maszynowe
21.200 Przekładnie zębate
21.220 Napędy elastyczne i pędnie
21.220.01 Napędy elastyczne i pędnie. Zagadnienia ogólne
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
21.220.20 Napędy linowe i ich elementy
21.220.30 Napędy łańcuchowe i ich elementy
21.220.99 Inne napędy elastyczne i pędnie
21.240 Mechanizmy korbowo?wodzikowe oraz ich części i elementy
21.260 Układy smarowania

23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

23.020 Urządzenia do przechowywania płynów
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
23.020.35 Butle do gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
23.020.99 Inne urządzenia do przechowywania płynów
23.040 Rurociągi i elementy rurociągów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
23.040.40 Łączniki metalowe
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
23.040.50 Rury i łączniki z innych materiałów
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
23.040.70 Przewody giętkie
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
23.040.99 Inne elementy rurociągów
23.060 Zawory
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
23.060.30 Zawory zasuwowe
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
23.060.50 Zawory zwrotne
23.060.99 Inne zawory
23.080 Pompy
23.100 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
23.100.10 Pompy i silniki
23.100.20 Cylindry
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
23.100.50 Elementy sterujące
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
23.160 Technika próżni

25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY

25.020 Procesy obróbki kształtowej
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
25.040.10 Centra obróbkowe
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
25.060 Obrabiarki zespołowe
25.060.01 Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne
25.060.10 Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
25.060.99 Inne normy dotyczące obrabiarek zespołowych
25.080 Obrabiarki do metali
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
25.080.10 Tokarki
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
25.080.25 Strugarki wzdłużne
25.080.30 Przeciągarki
25.080.40 Wiertarki
25.080.50 Szlifierki i polerki
25.080.60 Przecinarki
25.080.99 Inne obrabiarki do metali
25.100 Narzędzia do obróbki skrawaniem
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
25.100.10 Noże tokarskie
25.100.20 Frezy
25.100.25 Narzędzia do strugarek i przeciągarek
25.100.30 Wiertła, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki
25.100.40 Piły
25.100.50 Gwintowniki i narzynki
25.100.60 Pilniki
25.100.70 Materiały ścierne
25.100.99 Inne narzędzia do obróbki skrawaniem
25.120 Urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.120.01 Urządzenia do obróbki bezwiórowej. Zagadnienia ogólne
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
25.120.20 Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia
25.120.30 Urządzenia do formowania
25.120.40 Urządzenia do obróbki elektrochemicznej
25.120.99 Inne urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.140 Narzędzia ręczne
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
25.140.99 Inne narzędzia ręczne
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
25.160.10 Procesy spawalnicze
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
25.160.30 Urządzenia do spawania
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
25.180 Piece przemysłowe
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
25.180.10 Piece elektryczne
25.180.20 Piece paliwowe
25.200 Obróbka cieplna
25.220 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok
25.220.01 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
25.220.20 Obróbka powierzchni
25.220.40 Powłoki metalowe
25.220.50 Emalie
25.220.60 Powłoki organiczne
25.220.99 Inne obróbki i powłoki

27 ENERGETYKA

27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
27.020 Silniki spalinowe
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
27.060 Palniki. Kotły
27.060.01 Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
27.060.20 Palniki gazowe
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
27.070 Ogniwa paliwowe
27.075 Technologie wodorowe
27.080 Pompy cieplne
27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne
27.120 Energetyka jądrowa
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
27.120.99 Inne normy dotyczące energetyki jądrowej
27.140 Hydroenergetyka
27.160 Energetyka słoneczna
27.180 Systemy turbin wiatrowych
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna

29 ELEKTROTECHNIKA

29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.030 Materiały magnetyczne
29.035 Materiały izolacyjne
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
29.035.30 Materiały izolacyjne z ceramiki i szkła
29.035.50 Materiały na bazie miki
29.035.60 Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne
29.035.99 Inne materiały izolacyjne
29.040 Płyny izolacyjne
29.040.01 Płyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.040.10 Oleje izolacyjne
29.040.20 Gazy izolacyjne
29.040.99 Inne płyny izolacyjne
29.045 Materiały półprzewodnikowe
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
29.060 Kable i przewody elektryczne
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
29.060.10 Przewody
29.060.20 Kable
29.080 Izolacja
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.080.10 Izolatory
29.080.20 Izolatory przepustowe
29.080.30 Systemy izolacji
29.080.99 Inne normy dotyczące izolacji
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
29.100.10 Elementy magnetyczne
29.100.20 Elementy elektryczne i elektromechaniczne
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
29.120 Osprzęt elektryczny
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
29.120.40 Łączniki
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
29.120.70 Przekaźniki
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
29.130 Aparatura łączeniowa i sterownicza
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
29.140 Lampy i ich wyposażenie
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
29.140.20 Żarówki
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
29.160 Maszyny wirujące
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
29.160.20 Prądnice
29.160.30 Silniki elektryczne
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
29.180 Transformatory. Dławiki
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
29.220.01 Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
29.240.30 Wyposażenie sterownicze dla elektrowni
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
29.260 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.260.01 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne
29.260.10 Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej

31 ELEKTRONIKA

31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
31.040 Rezystory
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
31.040.10 Rezystory stałe
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
31.040.30 Termistory
31.040.99 Inne rezystory
31.060 Kondensatory
31.060.01 Kondensatory. Zagadnienia ogólne
31.060.10 Kondensatory stałe
31.060.20 Kondensatory ceramiczne i mikowe
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
31.060.60 Kondensatory zmienne
31.060.70 Kondensatory mocy
31.060.99 Inne kondensatory
31.080 Przyrządy półprzewodnikowe
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
31.080.10 Diody
31.080.20 Tyrystory
31.080.30 Tranzystory
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
31.100 Lampy elektronowe
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
31.160 Filtry elektryczne
31.180 Obwody drukowane i płytki
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
31.220 Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
31.220.20 Przełączniki
31.220.99 Inne podzespoły elektromechaniczne
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe

33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
33.040 Systemy telekomunikacyjne
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
33.040.20 Systemy przesyłowe
33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne
33.040.35 Sieci telefoniczne
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
33.040.60 Linie telekomunikacyjne
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
33.050 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne.Zagadnienia ogólne
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
33.050.20 Sprzęt przywoławczy
33.050.30 Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.060 Radiokomunikacja
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
33.070 Radiokomunikacja ruchoma
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
33.070.20 Systemy przywoławcze
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
33.070.40 Satelita
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
33.100.10 Emisja
33.100.20 Odporność
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
33.120.30 Łączniki RF
33.120.40 Anteny
33.120.99 Inne podzespoły i osprzęt
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
33.160.10 Wzmacniacze
33.160.20 Odbiorniki radiowe
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
33.160.30 Systemy audio
33.160.40 Systemy wideo
33.160.50 Osprzęt
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
33.180 Łączność światłowodowa
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
33.180.10 Włókna i kable
33.180.20 Złącza światłowodowe
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
33.200 Telesterowanie. Telemetria

35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

35.020 Technologia informacyjna (IT). Zagadnienia ogólne
35.030 Bezpieczeństwo IT
35.040 Kodowanie informacji
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
35.080 Oprogramowanie
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
35.100.10 Warstwa fizyczna
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
35.100.30 Warstwa sieciowa
35.100.40 Warstwa transportu
35.100.50 Warstwa sesji
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
35.110 Tworzenie sieci
35.140 Grafika komputerowa
35.160 Systemy mikroprocesorowe
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
35.210 Chmura obliczeniowa
35.220 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.220.01 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne
35.220.10 Karty i taśmy papierowe
35.220.20 Urządzenia pamięci magnetycznej
35.220.21 Dyski magnetyczne
35.220.22 Taśmy magnetyczne
35.220.23 Kasety do taśm magnetycznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
35.220.99 Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.240 Zastosowanie technologii informacyjnej
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
35.240.95 Aplikacje internetowe
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
35.260 Urządzenia biurowe

37 TECHNIKA OBRAZU

39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

43 POJAZDY DROGOWE

43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
43.040 Układy pojazdów drogowych
43.040.01 Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
43.040.30 Urządzenia wskazujące i kontrolne
43.040.40 Układy hamulcowe
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek
43.040.70 Sprzęgi
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
43.040.99 Inne układy pojazdów drogowych
43.060 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych
43.060.01 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
43.060.30 Układy chłodzenia. Układy smarowania
43.060.40 Układy paliwowe
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
43.060.99 Inne układy i elementy silników spalinowych
43.080 Pojazdy użytkowe
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
43.080.20 Autobusy
43.080.99 Inne pojazdy użytkowe
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
43.140 Motocykle i motorowery
43.150 Rowery
43.160 Pojazdy specjalne
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań

45 KOLEJNICTWO

47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

47.020 Budowa statków i konstrukcje morskie
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
47.020.05 Materiały i komponenty do budowy statków
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
47.020.30 Instalacje rurociągowe
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
47.020.80 Pomieszczenia mieszkalne
47.020.85 Pomieszczenia ładunkow
47.020.90 Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
47.040 Statki morskie
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
47.080 Małe jednostki pływające

49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
49.025 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
49.025.10 Stale
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
49.025.20 Aluminium
49.025.30 Tytan
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
49.025.50 Kleje
49.025.60 Materiały włókiennicze
49.025.99 Inne materiały
49.030 Części złączne w lotnictwie i kosmonautyce
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
49.030.10 Gwinty
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
49.030.30 Nakrętki
49.030.40 Kołki, gwoździe
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
49.030.60 Nity
49.030.99 Inne części złączne
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
49.050 Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie

53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

59.020 Procesy przemysłu tekstylnego
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
59.060 Włókna tekstylne
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
59.060.10 Włókna naturalne
59.060.20 Włókna chemiczne
59.060.30 Włókna mineralne i metalowe
59.060.99 Inne włókna tekstylne
59.080 Wyroby przemysłu tekstylnego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
59.080.20 Przędze
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
59.080.50 Liny i sznury
59.080.70 Geotekstylia
59.080.80 Inteligentne tekstylia
59.080.99 Inne wyroby przemysłu tekstylnego
59.100 Materiały do wzmacniania kompozytów
59.100.01 Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
59.100.20 Materiały węglowe
59.100.30 Materiały aramidowe
59.100.99 Inne materiały do wzmacniania kompozytów
59.120 Maszyny włókiennicze
59.120.01 Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne
59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania
59.120.20 Maszyny i wyposażenie do przewijania
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
59.120.50 Wyposażenie do barwienia i wykończania
59.120.99 Inne maszyny włókiennicze
59.140 Technologia skórzana
59.140.01 Technologia skórzana. Zagadnienia ogólne
59.140.10 Procesy i materiały pomocnicze
59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
59.140.35 Wyroby ze skóry
59.140.40 Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych
59.140.99 Inne normy dotyczące technologii skórzanej

61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

65 ROLNICTWO

65.020 Gospodarka rolna i leśna
65.020.01 Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne
65.020.20 Uprawa roślin
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
65.020.40 Kształtowanie krajobrazu i gospodarka leśna
65.020.99 Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej
65.040 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa
65.040.01 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
65.040.20 Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
65.060 Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
65.060.20 Urządzenia do uprawy gleby
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
65.060.30 Urządzenia do siewu i sadzenia
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
65.060.50 Maszyny do zbiorów
65.060.60 Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
65.060.80 Sprzęt leśny
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
65.080 Nawozy sztuczne
65.100 Pestycydy i inne środki ochrony roślin
65.100.01 Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne
65.100.10 Insektycydy
65.100.20 Herbicydy
65.100.30 Fungicydy
65.100.99 Inne pestycydy i środki ochrony roślin
65.120 Pasze dla zwierząt
65.140 Pszczelarstwo
65.145 Łowiectwo
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego

67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
67.080 Owoce. Warzywa
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
67.100 Mleko i przetwory mleczne
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
67.100.20 Masło
67.100.30 Sery
67.100.40 Lody i desery lodowe
67.100.99 Inne przetwory mleczne
67.120 Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.120.01 Produkty pochodzenia zwierzęcego. Zagadnienia ogólne
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
67.120.20 Drób i jaja
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
67.120.99 Inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.140 Herbata. Kawa. Kakao
67.140.10 Herbata
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
67.140.30 Kakao
67.160 Napoje
67.160.01 Napoje. Zagadnienia ogólne
67.160.10 Napoje alkoholowe
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
67.180 Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia
67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze
67.180.20 Skrobia i produkty pochodne
67.190 Czekolada
67.200 Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
67.200.20 Nasiona oleiste
67.220 Przyprawy. Dodatki do żywności
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
67.220.20 Dodatki do żywności
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
67.240 Analiza sensoryczna
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego

71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY

71.020 Produkcja w przemyśle chemicznym
71.040 Chemia analityczna
71.040.01 Chemia analityczna. Zagadnienia ogólne
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
71.040.30 Odczynniki chemiczne
71.040.40 Analiza chemiczna
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
71.040.99 Inne normy dotyczące chemii analitycznej
71.060 Związki chemiczne nieorganiczne
71.060.01 Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne
71.060.10 Pierwiastki chemiczne
71.060.20 Tlenki
71.060.30 Kwasy
71.060.40 Zasady
71.060.50 Sole
71.060.99 Inne związki chemiczne nieorganiczne
71.080 Związki chemiczne organiczne
71.080.01 Związki chemiczne organiczne. Zagadnienia ogólne
71.080.10 Węglowodory alifatyczne
71.080.15 Węglowodory aromatyczne
71.080.20 Fluorowcopochodne węglowodorów
71.080.30 Związki organiczne zawierające azot
71.080.40 Kwasy organiczne
71.080.50 Bezwodniki
71.080.60 Alkohole. Etery
71.080.70 Estry
71.080.80 Aldehydy i ketony
71.080.90 Fenole
71.080.99 Inne związki chemiczne organiczne
71.100 Wyroby przemysłu chemicznego
71.100.01 Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
71.100.20 Gazy przemysłowe
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
71.100.55 Silikony
71.100.60 Olejki eteryczne
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
71.120 Aparatura dla przemysłu chemicznego
71.120.01 Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.120.10 Reaktory chemiczne i ich części
71.120.20 Kolumny
71.120.30 Wymienniki ciepła
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego

73 GÓRNICTWO I KOPALINY

75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
75.040 Ropa naftowa
75.060 Gaz ziemny
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
75.120 Ciecze hydrauliczne
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
75.160 Paliwa
75.160.01 Paliwa. Zagadnienia ogólne
75.160.10 Paliwa stałe
75.160.20 Paliwa płynne
75.160.30 Paliwa gazowe
75.160.40 Biopaliwa
75.180 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
75.180.99 Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

77 HUTNICTWO

77.020 Metalurgia
77.040 Badania metali
77.040.01 Badania metali. Zagadnienia ogólne
77.040.10 Badania mechaniczne metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
77.040.30 Analiza chemiczna metali
77.040.99 Inne metody badania metali
77.060 Korozja metali
77.080 Surówka, żeliwo i stal
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
77.080.10 Żeliwa
77.080.20 Stale
77.100 Żelazostopy
77.120 Metale nieżelazne
77.120.01 Metale nieżelazne. Zagadnienia ogólne
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
77.120.50 Tytan i stopy tytanu
77.120.60 Ołów, cynk, cyna i ich stopy
77.120.70 Kadm, kobalt i ich stopy
77.120.99 Inne metale nieżelazne i ich stopy
77.140 Wyroby z żeliwa i stali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
77.140.20 Stale wysokojakościowe
77.140.25 Stale sprężynowe
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
77.140.35 Stale narzędziowe
77.140.40 Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych
77.140.45 Stale niestopowe
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
77.140.70 Profile stalowe
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
77.150 Wyroby z metali nieżelaznych
77.150.01 Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
77.150.10 Wyroby z aluminium
77.150.20 Wyroby z magnezu
77.150.30 Wyroby z miedzi
77.150.40 Wyroby z niklu i chromu
77.150.50 Wyroby z tytanu
77.150.60 Wyroby z ołowiu, cynku i cyny
77.150.70 Wyroby z kadmu i kobaltu
77.150.99 Inne wyroby z metali nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa

79 TECHNOLOGIA DREWNA

81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

83.020 Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych
83.040 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych
83.040.01 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych.Zagadnienia ogólne
83.040.10 Lateks i kauczuk
83.040.20 Składniki gumy W tym sadza, kaolin itp.
83.040.30 Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych
83.060 Guma
83.080 Tworzywa sztuczne
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
83.100 Materiały porowate
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
83.140 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
83.140.10 Folie i arkusze
83.140.20 Arkusze laminowane
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
83.140.40 Węże
83.140.50 Uszczelnienia
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.160 Opony
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
83.160.20 Opony do statków powietrznych
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
83.160.99 Inne opony
83.180 Kleje
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych

85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

91.010 Budownictwo
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
91.010.10 Aspekty prawne
91.010.20 Aspekty kontraktowe
91.010.30 Aspekty techniczne
91.010.99 Inne aspekty
91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli
91.040 Budynki
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
91.040.20 Budynki przemysłowe i handlowe
91.040.30 Budynki mieszkalne
91.040.99 Inne budynki
91.060 Elementy budynków
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
91.060.20 Dachy
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
91.060.50 Drzwi i okna
91.060.99 Inne elementy budynków
91.080 Konstrukcje budowlane
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
91.080.10 Konstrukcje metalowe
91.080.13 Konstrukcje stalowe
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
91.080.20 Konstrukcje drewniane
91.080.30 Konstrukcje murowe
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
91.080.99 Inne konstrukcje
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
91.100 Materiały budowlane
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
91.100.23 Płytki ceramiczne
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
91.100.40 Wyroby cementowo?włókniste
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
91.100.99 Inne materiały budowlane
91.120 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków
91.120.01 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne
91.120.10 Izolacja cieplna
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
91.120.30 Izolacja przeciwwilgociowa
91.120.40 Instalacja odgromowa
91.120.99 Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków
91.140 Instalacje w budynkach
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
91.140.10 Centralne ogrzewanie
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
91.140.40 Instalacje gazowe
91.140.50 Instalacje elektryczne
91.140.60 Instalacje wodociągowe
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
91.140.70 Instalacje sanitarne
91.140.80 Systemy odwadniające
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
91.160 Oświetlenie
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
91.160.20 Oświetlenie zewnętrzne budynków
91.180 Wykończenie wnętrz
91.190 Akcesoria budowlane
91.200 Technologie w budownictwie
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany

93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE

97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT

97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
97.040 Wyposażenie kuchni
97.040.01 Wyposażenie kuchni. Zagadnienia ogólne
97.040.10 Meble kuchenne
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
97.040.40 Zmywarki
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
97.060 Sprzęt pralniczy
97.080 Urządzenia do czyszczenia
97.100 Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe
97.100.01 Ogrzewacze. Zagadnienia ogólne
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
97.100.40 Ogrzewacze na paliwo ciekłe
97.100.99 Ogrzewacze stosujące inne źródła energii
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
97.130 Wyposażenie sklepu
97.130.01 Wyposażenie sklepu. Zagadnienia ogólne
97.130.10 Regały
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
97.130.30 Wózki na zakupy stosowane w supermarketach
97.130.99 Inne wyposażenie sklepu
97.140 Meble
97.145 Drabiny
97.150 Pokrycia podłogowe
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
97.190 Sprzęt dla dzieci
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
97.200 Sprzęt rekreacyjny
97.200.01 Sprzęt rekreacyjny. Zagadnienia ogólne
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
97.200.20 Instrumenty muzyczne
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
97.200.40 Place do zabaw i gier
97.200.50 Zabawki
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
97.220 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
97.220.10 Obiekty sportowe
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
97.220.99 Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe
po wpisaniu prawidłowego adresu email,
system wyśle wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.
email
hasło
powtórz

Proponowane kategorie norm

01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA
03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA
07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE
11 TECHNIKA MEDYCZNA
13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO
17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE
19 BADANIA
21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY
27 ENERGETYKA
29 ELEKTROTECHNIKA
31 ELEKTRONIKA
33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO
35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
37 TECHNIKA OBRAZU
39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO
43 POJAZDY DROGOWE
45 KOLEJNICTWO
47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE
49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA
61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY
65 ROLNICTWO
67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY
73 GÓRNICTWO I KOPALINY
75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE
77 HUTNICTWO
79 TECHNOLOGIA DREWNA
81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY
83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH
85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY
87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW
91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE
93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE
97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT

2017-12-15

PN-ISO 7270-1:2015-12/A1:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 186
Kauczuki
-Analiza metodami pirolitycznej chromatografii gazowej
-Część 1: Identyfikacja polimerów (polimerów pojedynczych i mieszanek)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9717:2017-12 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne
-Konwersyjne powłoki fosforanowe na metalach
Do Rejestru:

2017-12-13

PN-EN 14411:2016-09 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 197
Płytki ceramiczne
-Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie
Do Rejestru:
PN-EN ISO 25378:2011 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Charakterystyki i warunki
-Definicje
Do Rejestru:
PN-EN 13145+A1:2012 - wersja polska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 138
Kolejnictwo
-Tor
-Podkłady i podrozjazdnice drewniane
Do Rejestru:
PN-EN 60079-1:2014-12 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 64
Atmosfery wybuchowe
-Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych
Do Rejestru:

2017-12-12

PN-EN ISO 11607-1:2017-12 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
-Część1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13567-2:2017-12 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 232
Dokumentacja techniczna wyrobu
-Organizacja i nazewnictwo warstw w programach CAD
-Część 2: Pojęcia, format oraz kody stosowane w dokumentacji budowlanej
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12217-2:2017-12 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie
-Część 2: Jednostki żaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m
Do Rejestru:
PN-EN ISO 11607-2:2017-12 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
-Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 899-1:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141
Tworzywa sztuczne
-Oznaczanie charakterystyki pełzania
-Część 1: Pełzanie przy rozciąganiu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13255:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnętrz budynków
-Metoda badania szczelności połączeń powietrzem
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12217-1:2017-12 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie
-Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18422:2017-12 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 18
Statki i technika morska
-Statki żeglugi śródlądowej
-Tabliczki z instrukcjami dotyczącymi ratowania, resuscytacji i udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym
Do Rejestru:
PN-EN 2306:2017-12 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 219
Lotnictwo i kosmonautyka
-Żaroodporny
-Stop na bazie niklu Ni-Cr20Co3Fe3
-Wyżarzony
-Pręty
Do Rejestru:
PN-EN 2037:2017-12 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 145
Lotnictwo i kosmonautyka
-Pręty stalowe sześciokątne ciągnione
-Wymiary
-Tolerancje h 11 i h 12
Do Rejestru:
PN-EN 62496-2:2017-12 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 282
Płytki obwodów optycznych
-Podstawowe procedury badań i pomiarów
-Część 2: Wytyczne ogólne do określania warunków pomiarowych dla charakterystyk optycznych płytek obwodów optycznych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 2507-3:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych
-Temperatura mięknienia według Vicata
-Część 3: Warunki badania dla rur i kształtek z kopolimeru akrylonitryl/butadien/styren (ABS) i kopolimeru akrylonitryl/styren/akrylan (ASA)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 11173:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
-Rury z tworzyw termoplastycznych
-Oznaczanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13263:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
-Kształtki z tworzyw termoplastycznych
-Metoda badania wytrzymałości na uderzenie
Do Rejestru:

2017-12-11

PN-EN 62325-451-3:2015-02/A1:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 183
Struktura komunikacji dla rynku energii
-Część 451-3: Proces biznesowy alokacji zdolności przesyłowych (na aukcji bezwarunkowej lub otwartej) i kontekstowe modele dla rynku europejskiego
Do Rejestru:
PN-N-06000:2017-12 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KZ 507
Model referencyjny do kształtowania kompetencji kluczowych w szkolnictwie podstawowym
Do Rejestru:
PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia
-Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności
-Pomiary zaburzeń przewodzonych
Do Rejestru:
PN-EN 419212-3:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania
-Część 3: Protokoły uwierzytelniania urządzeń
Do Rejestru:
PN-EN 60794-1-3:2017-12 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 282
Kable światłowodowe
-Część 1-3: Specyfikacja ogólna
-Elementy kabla światłowodowego
Do Rejestru:
PN-EN 61000-4-12:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
-Część 4-12: Metody badań i pomiarów
-Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne
Do Rejestru:
PN-EN 50663:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Norma ogólna do oceny sprzętu elektronicznego i elektrycznego małej mocy dotycząca ograniczeń ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz)
Do Rejestru:
PN-EN 62325-451-3:2015-02/A1:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 183
Struktura komunikacji dla rynku energii
-Część 451-3: Proces biznesowy alokacji zdolności przesyłowych (na aukcji bezwarunkowej lub otwartej) i kontekstowe modele dla rynku europejskiego
Do Rejestru:
PN-N-06000:2017-12 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KZ 507
Model referencyjny do kształtowania kompetencji kluczowych w szkolnictwie podstawowym
Do Rejestru:
PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia
-Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności
-Pomiary zaburzeń przewodzonych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9241-125:2017-12 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 158
Ergonomia interakcji człowieka i systemu
-Część 125: Wytyczne dotyczące wizualnej prezentacji informacji
Do Rejestru:
PN-EN ISO 5801:2017-12 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 317
Wentylatory
-Badanie właściwości użytkowych z zastosowaniem stanowisk znormalizowanych
Do Rejestru:
PN-EN 50663:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Norma ogólna do oceny sprzętu elektronicznego i elektrycznego małej mocy dotycząca ograniczeń ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz)
Do Rejestru:
PN-EN 61000-2-2:2003/A1:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
-Część 2-2: Środowisko
-Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia
Do Rejestru:
PN-EN 50131-6:2017-12 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 52
Systemy alarmowe
-Systemy sygnalizacji włamania i napadu
-Część 6: Zasilacze
Do Rejestru:
PN-EN 12697-23:2017-12 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 212
Mieszanki mineralno-asfaltowe
-Metody badań
-Część 23: Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie
Do Rejestru:
PN-EN ISO 22829:2017-12 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego
-Transformatory
-Zespoły prostownika zintegrowanego z transformatorem dla zgrzewadeł pracujących przy częstotliwości 1 000 Hz
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10156:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 130
Butle do gazów
-Gazy i mieszaniny gazów
-Określanie palności i zdolności utleniania podczas wyboru zaworów wylotowych butli do gazów
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18082:2014-09/A1:2017-12 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 284
Urządzenia do anestezji i oddychania
-Wymiary niezamiennych gwintowanych (NIST) niskociśnieniowych łączników do gazów medycznych
Do Rejestru:
PN-EN 60794-1-3:2017-12 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 282
Kable światłowodowe
-Część 1-3: Specyfikacja ogólna
-Elementy kabla światłowodowego
Do Rejestru:
PN-EN 12697-13:2017-12 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 212
Mieszanki mineralno-asfaltowe
-Metody badań-- Część 13: Pomiar temperatury
Do Rejestru:
PN-EN 61000-4-12:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
-Część 4-12: Metody badań i pomiarów
-Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 14246:2014-12/A1:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 130
Butle do gazów
-Zawory do butli
-Badania u wytwórcy i sprawdzenia
Do Rejestru:
PN-EN 10263-1:2017-12 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 145
Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno
-Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
Do Rejestru:
PN-EN 419212-3:2017-12 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania
-Część 3: Protokoły uwierzytelniania urządzeń
Do Rejestru:
PN-EN 13445-3:2014-11/A3:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 130
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe
-Część 3: Projektowanie
Do Rejestru:
PN-EN ISO 17879:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 130
Butle do gazów
-Zawory do butli samozamykające
-Specyfikacja i badania typu
Do Rejestru:
PN-EN 60645-1:2017-12 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 105
Elektroakustyka
-Urządzenia audiometryczne
-Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej i audiometrii słownej
Do Rejestru:

2017-12-07

PN-EN 61340-2-3:2016-11 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 143
Elektryczność statyczna
-Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
Do Rejestru:
PN-EN ISO 16180:2013-08 - wersja polska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Światła nawigacyjne
-Instalowanie, rozmieszczenie i widoczność
Do Rejestru:

2017-12-06

PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 77
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
-Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
Do Rejestru:
PN-EN 13282-2:2015-06 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 196
Hydrauliczne spoiwa drogowe
-Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące
-Skład, wymagania i kryteria zgodności
Do Rejestru:
PN-EN 50290-2-23:2014-06 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53
Kable telekomunikacyjne
-Część 2-23: Wspólne zasady konstrukcyjne
-Izolacja polietylenowa kabli wieloparowych stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych dostępowych: kable zewnętrzne
Do Rejestru:
PN-EN 285:2016-03 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295
Sterylizacja
-Sterylizatory parowe
-Duże sterylizatory
Do Rejestru:

2017-12-05

PN-EN ISO 2507-2:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych
-Temperatura mięknienia według Vicata
-Część 2: Warunki badania dla rur i kształtek z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub chlorowanego poli(chlorku winylu) (PVC-C) i rur z poli(chlorku winylu) o wysokiej udarności (PVC-HI)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18589-3:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Pomiary promieniotwórczości w środowisku
-Gleba
-Część 3: Metoda badania radioizotopów gamma-promieniotwórczych z wykorzystaniem spektrometrii gamma
Do Rejestru:
PN-EN ISO 3127:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Rury z tworzyw termoplastycznych
-Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 20785-1:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Dozymetria przy ekspozycji na promieniowanie kosmiczne w lotnictwie cywilnym
-Część 1: Podstawy pojęciowe pomiarów
Do Rejestru:
PN-EN 15528:2015-12 - wersja polska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 138
Kolejnictwo
-Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą
Do Rejestru:
PN-EN ISO 16424:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Energia jądrowa
-Ocena jednorodności rozkładu Gd w mieszanym paliwie gadolinowym oraz wyznaczanie zawartości Gd2O3 w pastylkach paliwa gadolinowego przez pomiary zawartości pierwiastków uranu i gadolinu
Do Rejestru:
PN-EN 1406:2017-12 - wersja angielska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 200
Chemikalia stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia
-Skrobie zmodyfikowane
Do Rejestru:
PN-EN 61184:2017-12 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Oprawki bagnetowe
Do Rejestru:
PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 74
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
Do Rejestru:
PN-EN ISO 20785-3:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Dozymetria przy ekspozycji na promieniowanie kosmiczne w lotnictwie cywilnym
-Część 3: Pomiary na wysokościach przelotowych
Do Rejestru:
PN-EN 71-3+A2:2017-12 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 237
Bezpieczeństwo zabawek
-Część 3: Migracja określonych pierwiastków
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18589-2:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Pomiary promieniotwórczości w środowisku
-Gleba
-Część 2: Przewodnik wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek
Do Rejestru:
PN-EN ISO 19238:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Ochrona radiologiczna
-Wymagania dotyczące jakości badań laboratoriów stosujących metody cytogenetyczne w dozymetrii biologicznej
Do Rejestru:
PN-EN ISO 20785-2:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Dozymetria przy ekspozycji na promieniowanie kosmiczne w lotnictwie cywilnym
-Część 2: Charakterystyka wskazań przyrządów
Do Rejestru:
PN-EN ISO 21613:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
(U, Pu)O2 Proszki i spieki pastylek
-Wyznaczanie zawartości chloru i fluoru
Do Rejestru:
PN-EN ISO 29661:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Wzorcowe pola promieniowania do zastosowań w ochronie radiologicznej
-Definicje i podstawowe pojęcia
Do Rejestru:
PN-EN 60400:2017-12 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników
Do Rejestru:
PN-EN ISO 2063-2:2017-12 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106
Natryskiwanie cieplne
-Cynk, aluminium i ich stopy
-Część 2: Prowadzenie systemów ochrony przed korozją
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12863:2010 - wersja polska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 39
Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów
Do Rejestru:
PN-EN 459-1:2015-06 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 196
Wapno budowlane
-Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
Do Rejestru:

2017-12-04

PN-EN 16318+A1:2016-03 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 156
Nawozy i środki wapnujące
-Oznaczanie chromu(VI) metodą fotometryczną (metoda A) oraz metodą chromatografii jonowej z detekcją spektrofotometryczną (metoda B)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 22964:2017-06 - wersja francuska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 3
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego
-Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp.
Do Rejestru:
PN-EN 50618:2015-03 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53
Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych
Do Rejestru:

2017-12-01

PN-EN 6059-503:2017-12 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 177
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kable i przewody elektryczne, montaż
-Koszulki ochronne
-Metody badań
-Część 503: Wzrost temperatury spowodowany prądem znamionowym doprowadzonym do koszulki
Do Rejestru:
PN-EN 4652-220:2017-12 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 177
Lotnictwo i kosmonautyka
-Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa
-Część 220: Typ 2, interfejs TNC
-Odmiana zaciskana
-Wtyczka prosta
-Norma wyrobu
Do Rejestru:
PN-EN 62150-5:2017-12 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 282
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne
-Procedury badań i pomiarów
-Część 5: Czas dostrajania długości fali kanału nadajników przestrajalnych
Do Rejestru:
PN-EN 2267-010:2017-12 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 177
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania
-Temperatura pracy między -55 °C a 260 °C
-Część 010: Rodzina DR, jednożyłowe przystosowane do druku laserem UV
-Norma wyrobu
Do Rejestru:
PN-EN 4695:2017-12 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami
-Kod zespołu G, H i K
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12569:2017-12 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 179
Cieplne właściwości użytkowe budynków i materiałów
-Określanie właściwej szybkości przepływu powietrza w budynkach
-Metoda rozcieńczania gazu znacznikowego
Do Rejestru:
PN-EN ISO 17099:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Ochrona radiologiczna
-Wymagania dotyczące jakości badań laboratoriów stosujących metodę blokowania cytokinezy mikrojąder (CBMN) w próbkach limfocytów krwi obwodowej na potrzeby dozymetrii biologicznej
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Lutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego
Do Rejestru:
PN-EN 13329+A1:2017-12 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 27
Laminowane pokrycia podłogowe
-Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic
-Specyfikacje, wymagania i metody badania
Do Rejestru:
PN-EN 60317-72:2017-12 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych
-Część 72: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem silikonowym, wskaźnik temperaturowy 200
Do Rejestru:
PN-EN 60904-1-1:2017-12 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 54
Elementy fotowoltaiczne
-Część 1-1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych wielozłączowych elementów fotowoltaicznych (PV)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15382:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Ochrona radiologiczna
-Procedury kontroli dawki dla soczewki oka, skóry i kończyn
Do Rejestru:
PN-EN 62689-2:2017-12 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 81
Czujniki lub detektory prądowe i napięciowe wykorzystywane do celów sygnalizacyjnych przepływu prądu zwarciowego
-Część 2: Aspekty systemowe
Do Rejestru:
PN-EN 60317-0-10:2017-12 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych
-Część 0-10: Wymagania ogólne
-Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem
Do Rejestru:
PN-EN 1504-10:2017-12 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 274
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności
-Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac
Do Rejestru:
PN-EN 62386-304:2017-12 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Cyfrowy system sterowania oświetleniem
-Część 304: Wymagania szczegółowe
-Urządzenia wejściowe
-Czujniki światła
Do Rejestru:
PN-EN 6128:2017-12 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Śruby jednostronne, z łbem stożkowym płaskim 100°, wysokiej wytrzymałości
Do Rejestru:
PN-EN 12791+A1:2017-12 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 296
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
-Chirurgiczna dezynfekcja rąk
-Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)
Do Rejestru:
PN-EN 15534-1+A1:2017-12 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141
Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC))
-Część 1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobów
Do Rejestru:
PN-EN 60904-8-1:2017-12 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 54
Elementy fotowoltaiczne
-Część 8-1: Pomiar odpowiedzi widmowej wielozłączowych elementów fotowoltaicznych (PV)
Do Rejestru:
PN-EN 62386-303:2017-12 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Cyfrowy system sterowania oświetleniem
-Część 303: Wymagania szczegółowe
-Urządzenia wejściowe
-Czujniki zajętości pomieszczenia
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15651:2017-12 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Energia jądrowa
-Wyznaczanie całkowitej zawartości wodoru w proszkach PuO2 i UO2 oraz w spiekanych pastylkach UO2, (U,Gd)O2 i (U,Pu)O2 - Metoda ekstrakcji gazem obojętnym i metoda przewodności właściwej
Do Rejestru:
PN-EN 61191-4:2017-12 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 293
Zespoły na płytkach drukowanych
-Część 4: Specyfikacja grupowa
-Wymagania dotyczące zespołów z lutowanymi końcówkami przyłączeniowymi
Do Rejestru:
PN-EN 2267-009:2017-12 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 177
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania
-Temperatura pracy między -55 °C a 260 °C
-Część 009: Rodzina DRA, zespoły jedno- i wielożyłowe
-Norma wyrobu
Do Rejestru:

2017-11-30

PN-EN 14307:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:

2017-11-29

PN-EN ISO 6887-3:2017-05 - wersja francuska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 3
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego
-Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych
-Część 3: Specyficzne zasady przygotowania ryb i przetworów rybnych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 6887-2:2017-05 - wersja francuska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 3
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego
-Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych
-Część 2: Specyficzne zasady przygotowania mięsa i przetworów mięsnych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 6887-1:2017-05 - wersja francuska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 3
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego
-Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych
-Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 6887-4:2017-05 - wersja francuska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 3
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego
-Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych
-Część 4: Specyficzne zasady przygotowania próbek produktów różnorodnych
Do Rejestru:

2017-11-28

PN-ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Radiowe systemy stacjonarne
-Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt
-Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1 GHz do 86 GHz
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-EN 60695-11-2:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 65
Badanie zagrożenia ogniowego
-Część 11-2: Płomienie probiercze
-Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW
-Urządzenia, układ do próby sprawdzającej i wytyczne
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Radiowe systemy stacjonarne
-Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt
-Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10848-3:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka
-Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami
-Część 3: Przypadek elementów typu B, kiedy złącze ma znaczący wpływ
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10848-2:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka
-Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami
-Część 2: Przypadek elementów typu B, kiedy złącze ma mały wpływ
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10848-1:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka
-Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami
-Część 1: Dokument ramowy
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10848-4:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka
-Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami
-Część 4: Przypadek złączy z co najmniej jednym elementem typu A
Do Rejestru:
PN-EN 61169-59:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 241
Złącza wielkiej częstotliwości
-Część 59: Specyfikacja grupowa dotycząca wielostykowych złączy gwintowych wielkiej częstotliwości typu L32-4 i L32-5
Do Rejestru:
PN-EN 419212-1:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania
-Część 1: Wprowadzenie i wspólne definicje
Do Rejestru:
PN-EN ISO 14271:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Zgrzewanie rezystancyjne
-Badanie twardości metodą Vickersa (przy małym obciążeniu i mikrotwardości) zgrzein rezystancyjnych punktowych, garbowych i liniowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 29481-1:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 232
Modele informacji o budynku
-Podręcznik dostarczania danych
-Część 1: Metodologia i format
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
RLAN pracujące w paśmie 5 GHz
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9852:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
-Odporność na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)
-Metoda badania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13257:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych
-Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury
Do Rejestru:
PN-EN ISO 16638-1:2017-11 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Ochrona radiologiczna
-Monitoring i dozymetria wewnętrzna specyficznych substancji chemicznych
-Część 1: Wdychanie związków chemicznych uranu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 19017:2017-11 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Wytyczne w zakresie prowadzenia pomiarów odpadów promieniotwórczych metodą spektrometrii gamma
Do Rejestru:
PN-EN ISO 20553:2017-11 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Ochrona radiologiczna
-Monitoring pracowników zawodowo narażonych na skażenia wewnętrzne substancjami promieniotwórczymi
Do Rejestru:
PN-EN ISO 21483:2017-11 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 246
Wyznaczanie rozpuszczalności plutonu, zawartego w nienapromieniowanych pastylkach mieszanego paliwa jądrowego w (U, Pu)O2, w kwasie azotowym
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13567-1:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 232
Dokumentacja techniczna wyrobu
-Organizacja i nazewnictwo warstw w programach CAD
-Część 1: Zasady ogólne
Do Rejestru:
PN-EN 15643-5:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 307
Zrównoważoność obiektów budowlanych
-Ocena zrównoważoności budynków i obiektów inżynierii lądowej
-Część 5: Szczególne zasady i wymagania dla obiektów inżynierii lądowej
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15798:2013-12/A1:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Implanty oftalmiczne
-Oftalmiczne środki lepkochirurgiczne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 2063-1:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106
Natryskiwanie cieplne
-Cynk, aluminium i ich stopy
-Część 1: Uwagi dotyczące projektowania i wymagania jakościowe dla systemów ochrony przed korozją
Do Rejestru:
PN-EN 301:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 184
Kleje fenolowe i aminowe do drewnianych konstrukcji nośnych
-Klasyfikacja i wymagania użytkowe
Do Rejestru:
PN-EN 60079-13:2017-11 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 64
Atmosfery wybuchowe
-Część 13: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z utrzymywanym nadciśnieniem
Do Rejestru:
PN-EN 304:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 316
Kotły grzewcze
-Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi
Do Rejestru:
PN-EN 10272:2016-09 - wersja polska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 127
Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe
Do Rejestru:
PN-EN 1538+A1:2015-08 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 254
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych
-Ściany szczelinowe
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 301 428 V2.1.2:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES)
-Zharmonizowana norma dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT)
-Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-EN ISO 16201:2007 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 1
Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych
-Systemy kontroli środowiskowej stosowane w codziennym życiu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 17516:2014-11 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 201
Kosmetyki
-Mikrobiologia
-Limity mikrobiologiczne
Do Rejestru:

2017-11-24

PN-EN ISO 9455-14:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Topniki do lutowania miękkiego
-Metody badań
-Część 14: Ocena kleistości pozostałości topnika
Do Rejestru:
PN-EN 16121+A1:2017-11 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 100
Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem
-Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności
Do Rejestru:
PN-EN ISO 787-22:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy
-Część 22: Porównywanie odporności pigmentów na krwawienie
Do Rejestru:
PN-EN ISO 2507-1:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych
-Temperatura mięknienia według Vicata
-Część 1: Wymagania ogólne dla metody badania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
-Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie
-Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych
-Metoda badania wodoszczelności
Do Rejestru:
PN-EN ISO 16147:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Wbudowane na stałe silniki o zapłonie samoczynnym
-Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10239:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Instalacje skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)
Do Rejestru:
PN-EN 50385:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz - 100 GHz) przy dopuszczeniu na rynek
Do Rejestru:
PN-EN 50401:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz - 100 GHz) przy dopuszczeniu do eksploatacji
Do Rejestru:
PN-EN ISO 8846:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Urządzenia elektryczne
-Ochrona przed zapaleniem otaczających gazów palnych
Do Rejestru:
PN-EN 50360:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz: urządzenia używane przy uchu
Do Rejestru:
PN-EN 50566:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104
Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz: urządzenia doręczne i urządzenia umieszczane na ciele człowieka blisko od niego
Do Rejestru:
PN-EN 2287:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Tuleje łożyskowe proste, ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą
-Wymiary i obciążenia
Do Rejestru:
PN-EN 63035:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 103
MIDI (Cyfrowy Interfejs dla Instrumentów Muzycznych) specyfikacja 1.0 (Wydanie skrócone, 2015)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 8980-1:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Gotowe soczewki okularowe nieokrojone
-Część 1: Wymagania dotyczące soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych
Do Rejestru:

2017-11-23

PN-EN 60317-70:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych
-Część 70: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 155
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18563-2:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 7
Badania nieniszczące
-Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej z głowicami wieloprzetwornikowymi
-Część 2: Głowice
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 302 217-4 V2.1.1:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Radiowe systemy stacjonarne
-Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt
-Część 4: Anteny
Do Rejestru:
PN-EN 12440:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 108
Kamień naturalny
-Kryteria mianownictwa
Do Rejestru:
PN-EN 14615:2017-11 - wersja angielska | SUS, Sektor Usług | KT 259
Usługi pocztowe
-Cyfrowe znaki opłaty pocztowej
-Zastosowania, bezpieczeństwo i projektowanie
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 303 405 V1.1.1:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Służba ruchoma lądowa
-Urządzenia analogowe i cyfrowe PMR446
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-EN 62325-451-4:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 183
Struktura komunikacji dla rynku energii
-Część 451-4: Rozliczenie i równoważenie procesu biznesowego, modele kontekstowe i modele montażowe dla rynku europejskiego
Do Rejestru:
PN-EN 16766:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 319
Rozpuszczalniki biobazowe
-Wymagania i metody badań
Do Rejestru:
PN-EN 61191-2:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 293
Zespoły na płytkach drukowanych
-Część 2: Specyfikacja grupowa
-Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu powierzchniowego
Do Rejestru:
PN-EN 62827-2:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 103
Bezprzewodowy przesył energii
-Zarządzanie
-Część 2: Zarządzanie sterowaniem wielu przyrządów
Do Rejestru:
PN-EN 61954:2011/A2:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 60
Statyczne kompensatory mocy biernej (SVC)
-Badanie zaworów tyrystorowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 8980-2:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Gotowe soczewki okularowe nieokrojone
-Część 2: Wymagania dotyczące soczewek progresywnych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9455-13:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Topniki do lutowania miękkiego
-Metody badań
-Część 13: Określanie rozprysku topnika
Do Rejestru:
PN-EN ISO 6145-6:2017-11 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 277/PK 1
Analiza gazu
-Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem metod dynamicznych
-Część 6: Kryzy o przepływie krytycznym
Do Rejestru:
PN-EN 16755:2017-11 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 100
Trwałość w reakcji na ogień
-Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz
Do Rejestru:
PN-EN 63028:2017-11 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 103
Bezprzewodowy przesył energii
-Specyfikacja rezonansowego systemu podstawowego (BSS) AirFuel
Do Rejestru:
PN-EN 16603-10-24:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Inżynieria kosmiczna
-Zarządzanie interfejsem
Do Rejestru:
PN-EN 62386-301:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Cyfrowy system sterowania oświetleniem - Część 301: Wymagania szczegółowe - Urządzenia wejściowe - Przyciski
Do Rejestru:
PN-EN 62386-302:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Cyfrowy system sterowania oświetleniem - Część 302: Wymagania szczegółowe - Urządzenia wejściowe - Urządzenia wejściowe absolutne
Do Rejestru:
PN-EN 13489:2017-11 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 100
Deski i deszczułki podłogowe
-Elementy podłogowe wielowarstwowe
Do Rejestru:
PN-EN 13588:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
Do Rejestru:
PN-EN 62884-1:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 294
Techniki pomiaru piezoelektrycznych, dielektrycznych i elektrostatycznych generatorów
-Część 1: Podstawowe metody pomiaru
Do Rejestru:
PN-EN ISO 2411:2017-11 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 107
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi
-Wyznaczanie przyczepności powleczenia
Do Rejestru:
PN-EN 15949:2012 - wersja polska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 301
Bezpieczeństwo maszyn
-Wymagania bezpieczeństwa dla walcowni prętów, walcowni kształtowników ze stali konstrukcyjnej i walcowni walcówki
Do Rejestru:
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 77
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Do Rejestru:

2017-11-20

PN-EN ISO 13850:2016-03 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 158
Bezpieczeństwo maszyn
-Funkcja zatrzymania awaryjnego
-Zasady projektowania
Do Rejestru:
PN-EN ISO/IEC 13273-1:2016-03 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 304
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
-Wspólna międzynarodowa terminologia
-Część 1: Efektywność energetyczna
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10272-2:2017-10 - wersja francuska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 3
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego
-Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp.
-Część 2: Metoda liczenia kolonii
Do Rejestru:
PN-EN 50206-1:2010 - wersja polska | SEL, Sektor Elektryki | KT 61
Zastosowania kolejowe
-Tabor
-Pantografy: Charakterystyki i badania
-Część 1: Pantografy pojazdów linii głównych
Do Rejestru:

2017-11-17

PN-EN 124-3:2015-07 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 278
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
-Część 3: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów aluminium
Do Rejestru:
PN-EN ISO/IEC 13273-2:2016-03 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 304
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
-Wspólna międzynarodowa terminologia
-Część 2: Odnawialne źródła energii
Do Rejestru:

2017-11-16

PN-EN 60317-71:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych
-Część 71: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 180
Do Rejestru:
PN-EN 71-14+A1:2017-11 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 237
Bezpieczeństwo zabawek
-Część 14: Trampoliny do użytku domowego
Do Rejestru:
PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 63
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego
-Bezpieczeństwo użytkowania
-Część 1: Wymagania ogólne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 3927:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 33
Proszki metaliczne, z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych
-Oznaczanie zgęszczalności w jednoosiowym ściskaniu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 787-17:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy
-Część 17: Porównanie mocy rozjaśniającej białych pigmentów
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-718:2013-12/A12:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Obiekty komunalne i miejsca pracy
Do Rejestru:
PN-EN ISO 4210-1:2014-09 - wersja polska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 17
Rowery
-Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów
-Część 1: Terminy i definicje
Do Rejestru:
PN-EN 16922:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 138
Kolejnictwo
-Obsługa zewnętrzna pojazdów
-Urządzenie do opróżniania ścieków w pojazdach szynowych
Do Rejestru:
PN-EN 62820-1-2:2017-11 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 52
Systemy interkomowe budynku
-Część 1-2: Wymagania dotyczące systemu
-Systemy interkomowe budynku z zastosowaniem protokołu internetowego (IP)
Do Rejestru:
PN-EN 16750:2017-11 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 244
Stałe urządzenia gaśnicze
-Systemy redukcji tlenu
-Projektowanie, montaż, planowanie i konserwacja
Do Rejestru:
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 143
Elektryczność statyczna
-Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań
-Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych
Do Rejestru:
PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03 - wersja polska | SEL, Sektor Elektryki | KT 62
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych
-Część 1: Wymagania ogólne
Do Rejestru:
PN-EN 14508:2016-04 - wersja polska | SUS, Sektor Usług | KT 259
Usługi pocztowe
-Jakość usług
-Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek niepriorytetowych i przesyłek drugiej klasy
Do Rejestru:
PN-EN ISO 787-21:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy
-Część 21: Porównywanie termicznej stabilności pigmentów przy użyciu ośrodka grzewczego
Do Rejestru:
PN-EN 50625-2-3:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 303
Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Część 2-3: Wymagania dotyczące przetwarzania sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury oraz innego ZSEE zawierającego lotne fluorowane węglowodory (VFC) i/lub lotne węglowodory (VHC)
Do Rejestru:

2017-11-15

PN-EN ISO 18369-1:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe
-Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15589-1:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 290
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
- Ochrona katodowa instalacji rurociągowych
-Część 1: Rurociągi na lądzie
Do Rejestru:
PN-EN 15534-6+A1:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141
Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC))
-Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9455-11:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Topniki do lutowania miękkiego
-Metody badań
-Część 11: Rozpuszczalność pozostałości topnika
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18797-1:2017-11 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Ochrona przed korozją zewnętrzną rur odwiertów za pomocą powłok i okładzin
-Część 1: Systemy powłok elastomerowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9775:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10592:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Hydrauliczne systemy sterowania
Do Rejestru:
PN-EN 60061-4:2002/A15:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa
-Część 4: Wskazówki i informacje ogólne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 8848:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Systemy zdalnego sterowania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 787-1:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy
-Część 1: Porównywanie barwy pigmentów
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9455-15:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Topniki do lutowania miękkiego
-Metody badań
-Część 15: Badanie korozji miedzi
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13929:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Urządzenia sterowe
-Zębate systemy przeniesienia sterowania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18369-3:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe
-Część 3: Metody pomiaru
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18369-4:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe
-Część 4: Fizykochemiczne właściwości materiałów soczewek kontaktowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18369-2:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe
-Część 2: Tolerancje
Do Rejestru:
PN-EN ISO 787-4:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy
-Część 4: Oznaczanie kwasowości lub zasadowości wodnego ekstraktu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9455-11:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Topniki do lutowania miękkiego
-Metody badań
-Część 11: Rozpuszczalność pozostałości topnika
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9455-15:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Topniki do lutowania miękkiego
-Metody badań
-Część 15: Badanie korozji miedzi
Do Rejestru:
PN-EN 15534-6+A1:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141
Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC))
-Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 787-1:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy
-Część 1: Porównywanie barwy pigmentów
Do Rejestru:
PN-EN ISO 787-4:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy
-Część 4: Oznaczanie kwasowości lub zasadowości wodnego ekstraktu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13929:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Urządzenia sterowe
-Zębate systemy przeniesienia sterowania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10592:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Hydrauliczne systemy sterowania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 8848:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Systemy zdalnego sterowania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9775:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15589-1:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 290
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
- Ochrona katodowa instalacji rurociągowych
-Część 1: Rurociągi na lądzie
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18797-1:2017-11 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Ochrona przed korozją zewnętrzną rur odwiertów za pomocą powłok i okładzin
-Część 1: Systemy powłok elastomerowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18369-1:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe
-Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18369-2:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe
-Część 2: Tolerancje
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18369-3:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe
-Część 3: Metody pomiaru
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18369-4:2017-11 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe
-Część 4: Fizykochemiczne właściwości materiałów soczewek kontaktowych
Do Rejestru:
PN-EN 60061-4:2002/A15:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa
-Część 4: Wskazówki i informacje ogólne
Do Rejestru:

2017-11-13

PN-EN ISO 15883-7:2016-04 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295
Myjnie-dezynfektory
-Część 7: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów wykorzystujących dezynfekcję chemiczną dla nieinwazyjnych, niekrytycznych termolabilnych wyrobów medycznych i wyposażenia ochrony zdrowia
Do Rejestru:

2017-11-09

PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 13200-1:2013-02 - wersja francuska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 2
Obiekty widowiskowe
-Część 1: Ogólna charakterystyka widowni
Do Rejestru:
PN-EN 61280-4-4:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 282
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych
-Część 4-4: Sieci i łącza kablowe
-Pomiar dyspersji polaryzacyjnej zainstalowanych łączy
Do Rejestru:
PN-EN 14157:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 108
Metody badań kamienia naturalnego
-Oznaczanie odporności na ścieranie
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
-Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10133:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Układy elektryczne
-Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9094:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Ochrona przeciwpożarowa
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15584:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Wbudowane na stałe silniki benzynowe
-Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15652:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Systemy zdalnego sterowania dla małych łodzi z wbudowanym na stałe napędem strugowodnym
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12217-3:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie
-Część 3: Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m
Do Rejestru:
PN-EN ISO 17231:2017-11 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 20
Skóra wyprawiona
-Badania fizyczne i mechaniczne
-Wyznaczanie odporności skóry odzieżowej na zwilżanie
Do Rejestru:
PN-EN ISO 23279:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Badania nieniszczące spoin
-Badania ultradźwiękowe
-Charakterystyka nieciągłości w spoinach
Do Rejestru:
PN-EN 13402-3:2017-11 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 22
Oznaczenie wielkości odzieży
-Część 3: Przedstawianie wielkości odzieży na etykiecie na podstawie wymiarów ciała i wielkości interwałów
Do Rejestru:
PN-EN ISO 14692-3:2017-11 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy i gazowniczy
-Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP)
-Część 3: Projektowanie systemu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 14692-4:2017-11 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy i gazowniczy
-Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP)
-Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja
Do Rejestru:
PN-EN 61076-3-122:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 241
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych
-Wymagania dotyczące wyrobu
-Część 3-122: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych dla aplikacji wejścia/wyjścia (I/O) oraz gigabitowej sieci Ethernet w trudnych warunkach środowiskowych
Do Rejestru:
PN-EN 61076-3-104:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 241
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych
-Wymagania dotyczące wyrobu
-Część 3-104: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 2 000 MHz
Do Rejestru:
PN-EN 60061-1:2001/A56:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 1: Trzonki lampowe
Do Rejestru:
PN-EN 60061-2:2002/A52:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 2: Oprawki lampowe
Do Rejestru:
PN-EN 60061-3:2002/A53:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa
-Część 3: Sprawdziany
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-708:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje
Do Rejestru:
PN-HD 60364-4-41:2017-09/A11:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
-Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Układy uziemiające i przewody ochronne
Do Rejestru:
PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 6: Sprawdzanie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-718:2013-12/A11:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Obiekty komunalne i miejsca pracy
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:
PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS)
-Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Do Rejestru:

2017-11-08

PN-ISO 11620:2017-11 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 242
Informacja i dokumentacja
-Wskaźniki funkcjonalności bibliotek
Do Rejestru:
PN-EN ISO 1938-1:2016-03 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 48
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
-Wyposażenie do pomiarów długości
-Część 1: Sprawdziany graniczne gładkie wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego
Do Rejestru:
PN-EN 14179-1:2016-09 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 198
Szkło w budownictwie
-Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe
-Część 1: Definicja i opis
Do Rejestru:

2017-11-06

PN-EN 12604:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 169
Bramy
-Aspekty mechaniczne
-Wymagania i metody badań
Do Rejestru:
PN-EN ISO 19285:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Badania nieniszczące spoin
-Badania ultradźwiękowe techniką głowicy mozaikowej (PAUT)
-Kryteria akceptacji
Do Rejestru:
PN-EN 62683-1:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 77
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
-Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji
-Część 1: Dane katalogowe
Do Rejestru:
PN-EN 4681-001:2017-11 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 177
Lotnictwo i kosmonautyka
-Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią
-Część 001: Warunki techniczne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 28927-2:2010/A1:2017-11 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 208
Narzędzia z napędem
-Metody badawcze określenia emisji drgań
-Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarki
Do Rejestru:
PN-EN ISO 10088:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Stałe instalacje paliwowe
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9097:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Wentylatory elektryczne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 8847:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Urządzenia sterowe
-Systemy sterociągów
Do Rejestru:
PN-EN ISO 8665:2017-11 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230
Małe statki
-Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe
-Pomiary i deklaracje mocy
Do Rejestru:
PN-EN 13639:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 196
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego w wapieniu
Do Rejestru:
PN-EN 62931:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Lampa rurowa LED z trzonkiem GX16t-5
-Wymagania bezpieczeństwa
Do Rejestru:
PN-EN 62717:2017-11 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych
-Wymagania funkcjonalne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 14692-2:2017-11 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy i gazowniczy
-Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP)
-Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie
Do Rejestru:
PN-EN 60500:2017-11 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 105
Hydroakustyka
-Hydrofony
-Właściwości hydrofonów w zakresie częstotliwości od 1 Hz do 500 kHz
Do Rejestru:
PN-EN 62287-1:2017-11 - wersja angielska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 177
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Część 1: Techniki zwielokrotnionego czasowego przydziału kanałów na żądanie (CSTDMA)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18278-3:2017-11 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Zgrzewanie rezystancyjne
-Zgrzewalność
-Część 3: Procedury oceny zgrzewalności dla złączy klejonych zgrzewanych punktowo
Do Rejestru:
PN-EN 565:2017-11 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 2
Sprzęt alpinistyczny
-Taśma
-Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Do Rejestru:
PN-EN 16516:2017-11 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 308
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych
-Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz
Do Rejestru:
PN-EN 1359:2017-11 - wersja angielska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 277/PK 1
Gazomierze
-Gazomierze miechowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-709:2010/A11:2017-11 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05 - wersja polska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI)
-Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania
Do Rejestru:
PN-EN 13204:2017-01 - wersja polska | SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 244
Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnej
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa
Do Rejestru:

2017-11-03

PN-EN 62135-1:2015-09 - wersja polska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego
-Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania i instalowania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 16231-2:2016-02 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 16
Maszyny rolnicze samobieżne
-Ocena stateczności
-Część 2: Wyznaczanie stateczności w warunkach statycznych i procedury badania
Do Rejestru:

2017-10-31

PN-EN ISO 11930:2012 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 201
Kosmetyki
-Mikrobiologia
-Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego
Do Rejestru:
PN-EN 16590-3:2014-08 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 16
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne
-Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem
-Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie
Do Rejestru:

2017-10-30

PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA)
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-708:2010/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje
Do Rejestru:
PN-EN 61260-2:2016-10/A1:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 105
Elektroakustyka
-Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy
-Część 2: Badania typu
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Sieci komórkowe IMT
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
-Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 11978:2017-10 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 49
Optyka oftalmiczna
-Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej
-Etykietowanie
Do Rejestru:
PN-EN 61340-4-1:2006/A1:2015-07 - wersja polska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 143
Elektryczność statyczna
-Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań
-Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.2:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Sieci komórkowe IMT
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
-Część 11: CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim (UTRA FDD) - przekaźniki
Do Rejestru:
PN-HD 60364-6:2016-07/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 6: Sprawdzanie
Do Rejestru:
PN-EN 15330-2:2017-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 2
Nawierzchnie terenów sportowych
-Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym
-Część 2: Specyfikacja mechanicznie igłowanych nawierzchni tenisowych i nawierzchni przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
Do Rejestru:
PN-EN ISO 11664-1:2011 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 175
Kolorymetria
-Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-740:2009/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-715:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 302 885 V2.2.3:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy H
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Część 1: Stale
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Sieci komórkowe IMT
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
-Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki
Do Rejestru:
PN-EN 1982:2017-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 219
Miedź i stopy miedzi
-Gąski i odlewy
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-705:2007/A12:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
Do Rejestru:
PN-EN 61951-2:2017-10 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 54
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity
-Przenośne ogniwa akumulatorowe szczelnie zamknięte
-Część 2: Nikiel-wodorek metalu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 14692-1:2017-10 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy i gazowniczy
-Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP)
-Część 1: Słownictwo, symbole, zastosowanie i materiały
Do Rejestru:
PN-EN 16933-2:2017-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 278
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
-Projektowanie
-Część 2: Obliczenia hydrauliczne
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-704:2010/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-729:2010/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Korytarze obsługi lub nadzoru
Do Rejestru:

2017-10-27

PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21
Odzież ochronna
-Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem
-Minimalne wymagania dotyczące skuteczności
Do Rejestru:
PN-EN ISO 4624:2016-05 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 175
Farby i lakiery
-Próba odrywania do oceny przyczepności
Do Rejestru:
PN-EN ISO 7784-2:2016-05 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 175
Farby i lakiery
-Oznaczanie odporności na ścieranie
-Część 2: Metoda z gumowymi krążkami ściernymi i obracającą się próbką do badań
Do Rejestru:

2017-10-26

PN-B-02870:2017-10 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 318
Badania ogniowe
-Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW
Do Rejestru:
PN-EN 61252:2000/A2:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 105
Elektroakustyka
-Wymagania dotyczące indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk
Do Rejestru:
PN-EN ISO 2082:2017-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne
-Elektrolityczne powłoki kadmowe z obróbką dodatkową na żeliwie lub stali
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-56:2010/A12:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Instalacje bezpieczeństwa
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Do Rejestru:
PN-EN 16934:2017-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 1
Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów
-Oznaczanie glukozydów steroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)
-Metoda GC-MS ze wstępnym oczyszczaniem techniką SPE
Do Rejestru:
PN-EN 12438:2017-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 301
Magnez i stopy magnezu
-Stopy magnezu na anody odlewane
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS)
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Urządzenia bliskiego zasięgu
-Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT)
-Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie częstotliwości od 77 GHz do 81 GHz
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13506-1:2017-10 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21
Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem
-Część 1: Metoda badania wyrobów odzieżowych stanowiących komplet
-Pomiar przeniesionej energii z zastosowaniem oprzyrządowanego manekina
Do Rejestru:
PN-EN ISO 2592:2017-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 3
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia
-Metoda otwartego tygla Clevelanda
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 303 146-4 V1.1.2:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS)
-Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD)
-Część 4: Interfejs programowania radiowego (RPI)
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Postanowienia ogólne
Do Rejestru:
PN-G-15024:2017-10 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 275
Obudowa wyrobisk górniczych
-Rozpory stalowe dwustronnego działania
Do Rejestru:
PN-EN 1069-1:2017-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 2
Zjeżdżalnie wodne
-Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Do Rejestru:
PN-EN ISO 6179:2017-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 107
Guma lub kauczuk termoplastyczny
-Arkusze kauczukowe i płaskie wyroby tekstylne powleczone kauczukiem
-Wyznaczanie prędkości przenikania cieczy lotnych (metoda grawimetryczna)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 2360:2017-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106
Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność
-Pomiar grubości powłok
-Metoda amplitudowa prądów wirowych
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Urządzenia bliskiego zasięgu
-Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT)
-Ultraszerokopasmowe urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 24,25 GHz do 26,65 GHz
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 300 422-4 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Mikrofony bezprzewodowe
-Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz
-Część 4: Urządzenia polepszające słyszenie zawierające osobiste wzmacniacze dźwięku i systemy indukcyjne pracujące w zakresie do 3 GHz
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-EN 60749-28:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 60
Przyrządy półprzewodnikowe
-Badania mechaniczne i klimatyczne
-Część 28: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
-Model urządzenia ładowanego (CDM)
-poziom urządzenia
Do Rejestru:
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja polska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 182
Technika informatyczna
-Techniki bezpieczeństwa
-Wytyczne dotyczące identyfikowania, gromadzenia, przejmowania i przechowywania cyfrowego materiału dowodowego
Do Rejestru:
PN-EN 13303:2017-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 303 402 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Nadajniki i odbiorniki morskiej służby ruchomej do stosowania w pasmach MF i HF
-Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12099:2017-10 - wersja angielska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 40
Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału
-Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni
Do Rejestru:
PN-EN 4729:2017-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 225
Lotnictwo i kosmonautyka
-Chemiczne powłoki konwersyjne na bazie trójwartościowego chromu na aluminium i stopach aluminium
Do Rejestru:
PN-EN 1459-1:2017-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 248
Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe
-Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie
-Część 1: Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem
Do Rejestru:
PN-EN ISO 23640:2015-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 300
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
-Badanie stabilności odczynników do diagnostyki in vitro
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-EN 60749-5:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 60
Przyrządy półprzewodnikowe
-Badania mechaniczne i klimatyczne
-Część 5: Metoda badania trwałości w warunkach długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności
Do Rejestru:
PN-EN 1069-2:2017-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 2
Zjeżdżalnie wodne
-Część 2: Instrukcje
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Inżynieria środowiskowa (EE)
-Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe
-Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania
-Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia WE nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem UE nr 801/2013
Do Rejestru:
PN-EN ISO 21294:2017-10 - wersja angielska | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 92
Nasiona roślin oleistych
-Ręczne lub automatyczne nieciągłe pobieranie próbek
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 300 472 V1.4.1:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11
Telewizja cyfrowa (DVB)
-Wymagania techniczne dotyczące przenoszenia teletekstu systemu B ITU-R w strumieniach bitowych DVB
Do Rejestru:
PN-EN ISO 24817:2017-10 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Kompozytowe środki do naprawy rur
-Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12052:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 302
Informatyka w ochronie zdrowia
-Obrazowanie cyfrowe i przesyłanie obrazów w medycynie (DICOM), łącznie z przepływem zadań i zarządzaniem danymi
Do Rejestru:
PN-EN ISO 11997-1:2017-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 175
Farby i lakiery
-Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne
-Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno
Do Rejestru:
PN-EN 16956:2017-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 201
Kosmetyki
-Metody analityczne
-HPLC/UV metoda identyfikacji i oznaczania hydrochinonu, eterów hydrochinonu i kortykosteroidów w produktach kosmetycznych wybielających skórę
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-7-701:2010/A12:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Czę¶ć 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Do Rejestru:

2017-10-25

PN-EN 13924-1:2015-12 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych
-Część 1: Asfalty drogowe twarde
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016-05 - wersja polska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI)
-Protokół znakowania czasem oraz profile tokenu znacznika czasu
Do Rejestru:
PN-EN 13924-1:2015-12 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych
-Część 1: Asfalty drogowe twarde
Do Rejestru:
PN-ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016-05 - wersja polska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 172
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI)
-Protokół znakowania czasem oraz profile tokenu znacznika czasu
Do Rejestru:

2017-10-23

PN-B-02151-5:2017-10 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka budowlana
-Ochrona przed hałasem w budynkach
-Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji
Do Rejestru:
PN-ISO 55002:2017-10 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 6
Zarządzanie aktywami
-Systemy zarządzania
-Wytyczne dotyczące stosowania ISO 55001
Do Rejestru:
PN-Z-04489:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Do Rejestru:
PN-Z-04490:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorymetryczną
Do Rejestru:
PN-Z-04491:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie N,N-dimetyloacetamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Do Rejestru:

2017-10-20

PN-EN 1865-1+A1:2015-08 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 284
Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych
-Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta
Do Rejestru:
PN-EN ISO 14116:2015-12 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21
Odzież ochronna
-Ochrona przed płomieniem
-Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia
Do Rejestru:
PN-EN ISO 14556:2015-12 - wersja polska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 123
Metale
-Próba udarności sposobem Charpy'ego z karbem V
-Oprzyrządowana metoda badania
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18134-3:2015-11 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 144
Biopaliwa stałe
-Oznaczanie zawartości wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej
Do Rejestru:
PN-Z-04483:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie bezwodnika octowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Do Rejestru:
PN-Z-04485:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie 2-metylo-4,6-dinitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Do Rejestru:
PN-Z-04486:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie akrylamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Do Rejestru:
PN-Z-04487:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Do Rejestru:
PN-Z-04488:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Do Rejestru:

2017-10-19

PN-EN 12675:2017-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 212
Kontrolery sygnalizatorów
-Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa
Do Rejestru:
PN-EN 16864:2017-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 169
Okucia budowlane
-Kłódki mechatroniczne
-Wymagania i metody badań
Do Rejestru:
PN-EN 16931-1:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 271
Fakturowanie elektroniczne
-Część 1: Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej
Do Rejestru:
PN-EN 50090-6-1:2017-10 - wersja angielska | STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 173
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES)
-Część 6-1: Interfejsy
-Interfejs usługi internetowej
Do Rejestru:
PN-EN 60809:2015-07/A1:2017-10 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Lampy do pojazdów drogowych
-Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne
Do Rejestru:
PN-EN 60838-1:2017-07/A1:2017-10 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Różnorodne oprawki lampowe
-Część 1: Wymagania ogólne i badania
Do Rejestru:
PN-EN 61191-3:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 293
Zespoły na płytkach drukowanych
-Część 3: Specyfikacja grupowa
-Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu przewlekanego
Do Rejestru:
PN-EN 61672-2:2014-03/A1:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 105
Elektroakustyka
-Mierniki poziomu dźwięku
-Część 2: Badania typu
Do Rejestru:
PN-EN 61800-9-1:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 60
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości
-Część 9-1: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji
-Wymagania ogólne do przygotowania norm sprawności energetycznej dla wyposażenia napędowego mocy, stosujące rozszerzone podejście wyrobu (EPA) i model półanalityczny (SAM)
Do Rejestru:
PN-EN 61800-9-2:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 60
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości
-Część 9-2: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji - Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych mocy i rozruszników silnikowych
Do Rejestru:
PN-EN 62127-2:2008/A2:2017-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 105
Ultradźwięki
-Hydrofony
-Część 2: Wzorcowanie dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz
Do Rejestru:
PN-EN 62282-4-102:2017-10 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 54
Technologie ogniw paliwowych
-Część 4-102: Systemy zasilania dla przemysłowych pojazdów elektrycznych
-Metody badania wydajności
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12354-1:2017-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka budowlana
-Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów
-Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12354-2:2017-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka budowlana
-Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów
-Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12354-3:2017-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka budowlana
-Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów
-Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12354-4:2017-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka budowlana
-Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów
-Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13943:2017-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 180
Bezpieczeństwo pożarowe
-Terminologia
Do Rejestru:
PN-EN ISO 17781:2017-10 - wersja angielska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Metody badań kontroli jakości mikrostruktury stali nierdzewnej ferrytyczno/austenitycznej (duplex)
Do Rejestru:
PN-EN ISO 18753:2017-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 289
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana)
-Oznaczanie gęstości rzeczywistej proszków ceramicznych metodą piknometryczną
Do Rejestru:
PN-EN ISO 20274:2017-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106
Emalie szkliste i porcelanowe
-Przygotowanie próbek i wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej
Do Rejestru:
PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
Do Rejestru:
PN-HD 60364-4-46:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska | SET, Sektor Elektrotechniki | KT 55
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
-Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
-Odłączanie izolacyjne i łączenie
Do Rejestru:

2017-10-18

PN-EN 16726:2016-02 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 277/PK 1
Infrastruktura gazowa
-Jakość gazu
-Grupa H
Do Rejestru:
PN-EN ISO 19353:2016-05 - wersja niemiecka | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 158
Bezpieczeństwo maszyn
-Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami
Do Rejestru:
PN-EN ISO 374-1:2017-01 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
-Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego
Do Rejestru:
PN-Z-04482:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie N,N
Do Rejestru:
PN-Z-04484:2017-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 159
Ochrona czystości powietrza
-Oznaczanie 1,1-dichloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Do Rejestru:

2017-10-17

PKN-C-2:2017-10 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w sieciach podziemnych
Do Rejestru:
PN-EN 12966:2015-03 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 212
Pionowe znaki drogowe
-Znaki drogowe o zmiennej treści
Do Rejestru:
PN-EN 14305:2016-04 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie
-Specyfikacja
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15883-6:2015-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295
Myjnie-dezynfektory
-Część 6: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej nieinwazyjnych, niekrytycznych wyrobów medycznych i wyposażenia do ochrony zdrowia
Do Rejestru:
PN-EN ISO 16231-1:2013-09 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 16
Maszyny rolnicze samobieżne
-Ocena stateczności
-Część 1: Zasady ogólne
Do Rejestru:

2017-10-16

PN-EN 10120:2017-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 127
Blachy i taśmy stalowe na spawane butle do gazów
Do Rejestru:
PN-EN 12080:2017-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 138
Kolejnictwo
-Maźnice
-Łożyska toczne
Do Rejestru:
PN-EN 12081:2017-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 138